LỜI THÁNH DẠY DÂN NGƯỜI TRẦN TU ĐẠO NGÀY 18/5/2015 – 02/4/ẤT MÙI

LỜI THÁNH DẠY DÂN

NGƯỜI TRẦN TU ĐẠO

NGÀY 18/5/2015 – 02/4/ẤT MÙI

 

Thánh đã dạy người dân tu đạo

Hãy nghe Cha, soạn thảo lời vần

Tu Đạo nhà ích nước, lợi dân

Tu đúng đạo, đúng phần luật đạo

 

Việc tu đạo, Thánh đã soạn thảo

Cho dân ta tu đạo nước nhà

Tu đời đời, kiếp kiếp tại gia

Tu học Đạo nước nhà muôn thuở

 

Đạo nước ta Ông Cha rèn giũa

Cho dân ta, nước Việt đời đời

Cho già, trẻ, con, cháu tại nơi

Cho khắp cả mọi người tu đạo

 

Đạo Trời Nước Việt đã ra đời

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt sáng ngời

Đạo theo một ý Trời, ý Tổ

Đạo Tổ Nước Việt đã tuyên bố

 

Cho nhân dân học luật Đạo Trời

Để tu đúng luật đời, luật đạo

Luật Đạo Trời đã được soạn thảo

Đạo Tổ Tông đất nước đã ban

Dân nước Nam hãy học và làm

Theo luật Đạo nhà Trời đã dạy

Theo nội quy Thánh đã ban dân

Đừng ai sai phạm luật của Thần

 

Dân sẽ khổ, muôn đời sẽ khổ

Người có công phải kính thờ, cầu

Thờ ai cao, ai thấp, những đâu

Thờ để cầu, muôn đời để cúng

 

Thờ phải biết thế nào là đúng

Cúng phải biết chỗ nào đúng, sai

Thờ người không có công phí hoài

Cúng người không có công phí của

 

Cho nên luật Đạo Trời đã sửa

Cho dân Nam biết luật Trời ban

Để dân Nam lễ đúng rõ ràng

Lễ người có công cho đất nước.

 

 1. Lễ từ Tổ Trời đến Tổ Nước

Lễ vào ngày mùng ba, tháng ba

Cứ hàng năm âm lịch lễ ra

Lễ cả Mẹ Phủ Dầy là ba

Lễ cả Cha Đào Lang chồng Mẹ

Lễ ba cặp Cha Mẹ đẹp đẽ

Vào một ngày gọi là giỗ chung

Lệnh của Trời, Tổ Nước báo cùng

Cho dân Nam biết về luật đạo.

 1. Giỗ thứ hai là giỗ Vua Hùng

Giỗ Tổ Vua lừng lẫy tưng bừng

Khắp cả nước đâu đâu cũng biết

Mùng mười, tháng ba âm giỗ Vua (10/3 âm)

Giỗ các Vua có công dẫn đưa

Vua dựng nước, các Vua giữ nước

Để muôn đời nước dân có được

Đời đời giỗ Vua Tổ Nước nhà.

 

3.Ngày mười chín tháng năm nước ta (19/5 DL)

Một ngày lễ vinh hoa trọng đại

Một ngày cả nước dân mãi mãi

Nhớ ngày sinh của Đức Bác Hồ

Ngày mừng vui cả nước đón chờ

Kính chúc Bác, ngày sinh tươi đẹp

Cho đời đời, mãi mãi không quên

Vì Bác Hồ có công nhất nên

Bác đã cứu toàn dân nước Việt

Mười chín tháng năm ngày đặc biệt

Bác ra đời để cứu nước Nam

Muôn đời mừng ngày sinh vẻ vang

Cả nước nhớ, muôn đời ghi nhớ.

 

 1. Ngày hai bảy, tháng bảy cúng giỗ (27/7 DL)

Giỗ liệt sĩ, ngày giỗ đời đời

Cả nước Nam dân khắp muôn nơi

Nhớ ngày giỗ đời đời, mãi mãi

Nhớ ngày giỗ không bao giờ quên

Từ Nhà nước xuống đến quê hương

Tỉnh, thành phố, huyện, quận, phường, xã

Các đền, chùa, đình làng, nghĩa trang

Người dân làm cỗ cúng đàng hoàng

Các dòng họ cũng làm lễ giỗ

Thờ một ban ở nhà từ đường

Để dòng họ tưởng nhớ khói hương

Thờ và cúng ơn người liệt sĩ

Khắp nước Nam dân Nam nhớ kỹ

Ngày hai bảy là ngày đền ơn

Một ngày này Nhà nước dâng hương

Viếng nghĩa trang anh hùng, liệt sĩ

Còn dân ta hãy nhớ cho kỹ

Phải dâng hương làm cỗ cúng hồn

Đền liệt sĩ, nghĩa trang trường tồn

Nơi nhà bia đời đời ghi tạc

Hoặc đền, đình, nhà Tổ họ, chi

Giỗ liệt sĩ đều được trên ghi

Công đức của người dân đền đáp.

 

 1. Một ngày lễ đời đời ghi tạc (2/9 DL)

Công lớn cao của Đức Bác Hồ

Công lớn cao của cả cơ đồ

Ơn Đảng, Bác, ơn người cách mạng

Ơn liệt sĩ, thương binh dũng cảm

Ơn quân nhân cách mạng phi thường

Thanh niên xung phong tiền tuyến, hậu phương

Ơn dân quân, du kích địa phương

Mẹ anh hùng, gia đình cách mạng

Dân nước ta đồng tâm theo Đảng

Theo Bác Hồ dẫn lối chỉ đường

Ngày mùng hai tháng chín trần dương

Một ngày lễ Tuyên ngôn độc lập

Năm một chín bốn lăm thần tốc

Nước Việt Nam Bác đã khai sinh

Đức Bác Hồ là vị cứu tinh

Cho Dân tộc trường sinh vĩnh cửu.

 

Ngày mùng hai đất nước phải chịu

Sự đau thương Bác đã đi xa

Cả nước Nam mất một người Cha

Là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

 

Năm một nghìn chín trăm sáu chín

Nước Việt Nam có một ngày này

Gọi một ngày sinh, hóa ai hay

Của Bác Hồ Chí Minh đặc biệt

 

Một ngày đó Bác cho hai việc

Việc mừng Quốc khánh nước Việt Nam

Việc giỗ Bác Hồ thật vẻ vang

Một ngày hai việc dân ghi tạc

 

Đời đời, mãi mãi khắc ghi lòng

Ngày hội non sông mừng đất nước (2/9)

Ngày giỗ Bác Hồ tạ công Người (2/9)

Đời đời lễ mừng, lễ giỗ Bác.

 

 1. Một ngày ghi tạc giỗ Đức Cha

Trần Triều – Kiếp Bạc, khắp nước nhà

Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn

Trần Triều hiển Thánh cho nước Nam

 

Hai mươi tháng tám âm lịch sang (20/8 AL)

Hơn bảy trăm năm đẹp huy hoàng

Hàng năm ngày hội vang cả nước

Khắp nơi lễ, rước cúng giỗ Người.

 

 1. Ngày hai hai tháng chạp dưới đời (22 AL)

Ngày giỗ Mẹ Hoàng Loan kính mến

Một ngày giỗ dân ta nhớ đến

Mẹ Hoàng Loan sinh Đức Bác Hồ

Bác cho ta cả một cơ đồ

Mẹ sinh Bác một nhà vĩ đại

Mẹ thứ ba hồn Mẹ Âu Cơ

Dân nước ta mãi mãi phụng thờ

Đời đời nước dân ta ơn Mẹ.

 

 1. Ngày hai hai ngày lễ tất niên (22/chạp AL)

Ngày lễ tạ Thiên, Địa trên miền

Lễ tạ Phật, Thánh, Thần đất nước

Cùng một ngày theo một quy ước

 

Của Trời cao, Đất thấp linh thiêng

Một ngày này Tổ Nước dành riêng

Vừa giỗ Mẹ, vừa lễ tất niên

Một ngày tròn hai việc dưới miền

 

 

Đó là luật trên Thiên quy định

Các ngày lễ lớn Đoàn lo chính

Lễ ở Đền hoặc đi lễ đâu

Theo lệnh Thánh, Đoàn nhất một màu

Thông báo xuống tổ, nhóm biết rõ.

 

 1. Còn các đền, đình, chùa đã có

Lễ ở đâu, lịch sử ghi công

Lễ ở đâu, có cửa Đền Rồng

Tùy lòng dân kính tâm bái lễ

 

Khắp các nơi trong nước Việt Nam

Một tục truyền cả nước hân hoan

Các lễ hội, hàng năm lễ hội

Theo dân gian tục lệ lưu truyền

 

Các làng, bản, thôn, xã dưới miền

Là văn hóa của người nước Việt

Là văn hóa Tâm Linh đặc biệt

Của muôn đời nước Việt Nam nhà

 

Của Dòng tộc, của một Quốc gia

Của muôn dân mái nhà Tổ quốc

Đời đời theo Đảng, Bác là đuốc

Đuốc linh thiêng, đuốc ngọc cho đời

 

Cho xưa, nay, cho mãi mãi nơi

Dưới thế trần muôn phần tốt đẹp

Các ngày lễ đi vào sử thép

Các địa phương cứ thế lo toan

Lễ Phật, Thánh, Thần của nước Nam

Người có công Nhà nước tặng ban

Đừng lễ sai việc làm vô ích

Lễ nơi thờ phải có bút tích

 

Phật, Thánh, Thần của nước Nam ta

Các đền, chùa, đình làng nước nhà

Thờ người có công cao đánh giặc

Thờ anh hùng, liệt sĩ nước Nam

 

Ban công đồng thờ được rõ ràng

Cúng, lễ, tế một ban đều được

Luật Thánh, Thần đã có quy ước

Thế kỷ này hai mốt trở đi

 

Sách Thánh ghi lời dạy trường kỳ

Cho dân biết tu trì, kính lễ

Theo lệnh Thánh, Thần nước Việt Nam

Lễ chay, mặn đều được trên ban

 

Có lễ nhiều thiết lập thêm bàn

Cúng, tế, lễ hoàn toàn tốt đẹp

Đừng ai lo sai phạm luật Thần

Lời Thánh ban dạy cho toàn dân

 

Là đúng luật Đạo Thần nước Việt

Bài Thánh Cha đọc cho đồng viết

Đồng trưởng nghe, ghi rõ không sai

Kể từ đây dân nhất lệnh bài

Tu theo Đạo Tâm Linh Đặc Biệt./.

 

CÁC NGÀY LỄ CHÍNH CỦA ĐỀN

Hàng năm lễ ở Đền Hòa Bình hoặc theo lệnh của Thánh đi lễ ở đâu… Đền, Đoàn sẽ báo cho các tổ quy biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC NGÀY LỄ CHUNG CỦA ĐOÀN

 1. Ngày 01 tháng 01, ngày tết dương lịch, ngày lễ mừng: Đạo Trời Nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt ra đời.
 2. Ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Trời, ngày giỗ Tổ Nước, ngày giỗ ba cặp Cha Mẹ người Thiên.
 3. Ngày 10 tháng 3 âm lịch: Ngày giỗ Tổ Vua Hùng, đoàn tổ chức các tổ quy đi lễ Đền Hùng hoặc lễ đại diện tại Đền Hòa Bình.
 4. Ngày 19 tháng 5 dương lịch: Ngày lễ mừng sinh nhật Bác Hồ vĩ đại.
 5. Ngày 27 tháng 7 dương lịch: Ngày giỗ các anh hùng và liệt sĩ nước Nam (các tổ quy ở đâu tự lễ ở đấy, lễ tri ân tại địa phương mình).
 6. Ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch: Ngày lễ mừng Quốc khánh; ngày lễ giỗ Bác Hồ vĩ đại.
 7. Ngày 20 tháng 8 âm lịch: Ngày giỗ Cha Trần Hưng Đạo tại Đền Cha: Kiếp Bạc – Chí Linh – Hải Dương (các tổ ở xa lễ tại đền ở địa phương);
 8. Ngày 22 tháng Chạp âm lịch: Ngày giỗ Mẹ Hoàng Thị Loan, sinh ra Bác Hồ Chí Minh, Mẹ Hoàng có hồn Mẹ Âu Cơ và hồn Mẹ Liễu Hạnh tái thế để sinh ra Bác Hồ, cho nên Mẹ Hoàng Thị Loan được thờ trên đền về hàng Thánh Mẫu, Mẫu chung của đất nước Việt Nam.

– Cùng ngày đoàn được làm lễ tạ tất niên năm đó, các tổ ở xa đền có thể làm lễ giỗ ở địa phương nơi có đền thờ Mẫu./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 18/5/2015 – 2/4/Ất Mùi

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *