KÍNH LỄ MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC

KÍNH LỄ MỪNG

NGÀY SINH NHẬT BÁC

19/5/1890 -19/5/2015 (125 NĂM)

Kính biết ơn Bác Hồ vĩ đại

Kính biết ơn mãi mãi, đời đời.

Bác cho Dân tộc sáng ngời

Đời đời có Bác, ơn Người vì dân.

Bác là một người trần vĩ đại

Là một người từng trải gian nan.

Chính Bác là một kho tàng

Kho tàng văn hóa nước Nam anh hùng

Bác là một Người cao tầng

Tầng lớp cách mạng vô ngần lớn cao

Bác là Danh nhân tự hào

Cho một Dân tộc bước vào kỷ nguyên

Kỷ nguyên của một Ông Tiên

Ông cho đất nước Rồng Tiên sáng ngời

Ông cho đất nước đổi đời

Ông cho cuộc đời dân, nước sang trang

Từ ngày độc lập vẻ vang

Từ ngày thống nhất nước Nam anh hùng

Bác cho Nam, Bắc, miền Trung

Anh em ruột thịt đã chung một nhà

Đời đời có Bác là Cha

Cha Hồ Chủ Tịch nước nhà Việt Nam

Hôm nay trước cửa Thiên Đàng

Kính mừng sinh nhật hân hoan đón chào

Bác ơi chúng cháu nguyện vào

Chúc mừng sinh nhật ngôi cao Bác Hồ

Bác cho đất nước cơ đồ

Niềm tin có Bác, màu cờ đỏ tươi

Bác cho tất cả mọi nơi

Toàn nước học lời của Bác đã trao

Học tư tưởng Bác nêu cao

Tinh thần cách mạng đi vào lòng dân

Học đạo đức Bác ân cần

Lo cho đất nước hiến thân trọn đời

Tư tưởng của Bác sáng ngời

Bác dạy dân nước tin lời Bác trao

Dân ta nhất mực tự hào

Tin tưởng đường lối Bác trao cho trần

Những tư liệu quý vô ngần

Bác đã để lại cho dân nước nhà

Tuy rằng Bác đã đi xa

Đời đời Bác vẫn là Cha dân mình

Cha Hồ Chủ Tịch Chí Minh

Cha ở Ba Đình, ở cả nước Nam

Cha đi khắp cả thế gian

Với lòng nhiệt huyết chứa chan ân tình

Đời đời khắp nước Nam mình

Đâu đâu cũng phải ơn linh hồn Người

Dân Nam thờ Bác đời đời

Thể hiện lòng kính ơn Người vì dân

 Cầu Bác độ khắp xa gần

Bắc, Trung, Nam được nhờ ân Bác Hồ

Cầu Bác độ khắp cơ đồ

Giang sơn đất nước cõi bờ Tổ Tông

Cầu Bác có phép Thần thông

Bác tài hơn sống, là Ông Tiên Trời

Cầu Bác cứu khắp mọi nơi

Cứu khắp bầu trời Tổ quốc Việt Nam

Cứu hết cảnh khổ gian nan

Vì tà ác hại trần gian khổ người

Tà gây bao bệnh trên đời

Tà gây cho người trụy lạc si mê

Tà gây những sự gớm ghê

Làm mất nhân tính khổ về trần gian

Tà gây bao sự khổ oan

Gia đình bất ổn, tan hoang khổ trần

Bao người có tà vào thân

Cản việc người trần hạnh phúc, tương lai

Xin cầu Cha độ gái, trai

Chăm ngoan, học giỏi, hiền tài giúp dân

Giúp cho đất nước phúc phần

Đời đời có được phúc ân lâu dài ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 16/5/2015 – 28/3/Ất Mùi

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *