GHI LẠI THƠ TRONG SỚ TRÌNH TRỜI VIỆC CHẤN TÀ Ở KINH DƯƠNG VƯƠNG THUẬN THÀNH – BẮC NINH

Đơn xin sang tên nhà ở

GHI LẠI THƠ TRONG SỚ TRÌNH TRỜI

VIỆC CHẤN TÀ Ở KINH DƯƠNG VƯƠNG

THUẬN THÀNH – BẮC NINH

Ngày 13 + 14/6/2015 – 27+28/4/Ất Mùi

 

Kính sớ trình Đức Cha Trời

Kính trình Đức Mẫu Địa

Kính trình Đức Ngọc Phật

Kính trình Đức Cha Lạc Long

Kính trình Đức Mẫu Âu Cơ

Kính trình Cha Hưng Đạo

Kính trình Đức Vua Nguyễn Huệ

Tại Đền Hòa Bình

Kính sớ Trình Thiên Trời, Địa thế

Trình Cha Mẹ Tổ Nước Việt Nam

Việc quân cơ theo phép Thiên Đàng

Theo lệnh Thánh nước Nam chỉ giáo

Bài sớ này như bài báo cáo

Báo cáo Trời, báo nước Thiên, Âm

Việc Thánh làm theo lệnh Tiên Ông

Theo Tổ Nước Tiên Rồng chỉ giáo

Bài viết này là bài báo cáo

Báo cáo Trời Tổ nước Nam ta

Việc Thiên Âm theo lệnh Chủ tòa

Tòa Tiên Thánh nước nhà làm việc

Một việc làm, việc làm đặc biệt

Việc Thiên Âm cần thiết vô cùng

Đây là việc chống lũ bạo hung

Của nước ngoài đưa sang xâm chiếm

Nước, dân ta không hề biết đến

Kẻ hung dữ xâm chiếm là ai

Ta thờ thật là phí hoài

Kinh Dương Vương đấy là của giặc

Tổ Tông ta quyết không phó mặc

Cho kẻ thù cố chiếm nước ta

Chúng âm mưu thâm độc xưa xa

Chúng kế mưu lừa ta kiếm cớ

Tổ gốc đó xưa kia món nợ

Ai lập nên, ai đã phụng thờ ?

Giặc lừa dân không biết bấy giờ

Dân không biết cứ thờ mãi mãi

Mộ của giặc xưa, giặc cài lại

Không của ta, không phải của ta !

Giặc chủ mưu chiếm đoạt nước nhà

Giặc bày ra kế mưu thâm hiểm

Ba nơi thờ do giặc đã làm

Nơi lớn nhất Bắc Ninh rõ ràng

Nơi thứ hai Hà Đông – Hà Nội

Nơi thứ ba, Phú Thọ (Chùa Tiên)

Ba nơi này do giặc dựng nên

Giặc bịa ra bày mưu tính kế

Giặc bịa ra mưu tính gốc rễ

Để cho dân đến lễ tin lời

Cán bộ trần không biết việc Trời

Không biết việc ở nơi âm phủ

Việc Thánh làm có bài đầy đủ

Bài Tổ Trời, Tổ Nước ban cho

Bài Tổ Nước, Cha Mẹ dặn dò

Cha Mẹ không có  mộ như thế

Vua phong sắc thờ, Vua vô lễ

Vua làm sai về luật Tổ Tông

Vua không biết về luật Thiên Hồng

Vua không biết mộ không hay có

Vua không có đầu óc sáng tỏ

Nghĩ ra rằng Tổ Cố nước ta

Là Thủy Tổ đầu tiên sinh ra

Ai là người Bố Mẹ sinh con

Rồi mới đến Dòng tộc tươi giòn

Đó là một chiều dài lịch sử

Đó là một lịch sử lưu trữ

Dấu ấn son ghi lại cho ta

Đầu từ đâu cho đến nước nhà

Cho mãi mãi đề đa Dân tộc

Người Thủy Tổ gọi là cột mốc

Gọi Tổ Tông nguồn cội sinh thành

Sinh Tổ nhà nước Việt rạng danh

Rồi từ đó sinh thành dòng họ

Nước, dân ta phải hiểu cho rõ

Cội nguồn sinh ra nước, ra dân

Vì sao có tập tục dưới trần

Gọi Đền Hùng là nơi Tổ Nước

Gọi Vua Hùng, Vua Tổ đầu tiên

Đó là Trời để tích cho riêng

Cha Mẹ Tổ Trời truyền nòi giống

Sinh Cha Mẹ Tổ Nước huyết thống

Là Lạc Long Quân với Âu Cơ

Tổ nước non từ bấy đến giờ

Một gia phả Trời cho đặc biệt

Không có ai trên đất nước nhà

Chỉ có một tiền bối Ông Cha

Chỉ có một Tổ nhà đặc biệt

Chỉ có một Vua Hùng hào kiệt

Dựng nước non, non nước cho dân

Các Vua Hùng giữ nước quên thân

Các triều đại cùng nhau giữ nước

Giữ bằng được đất nước thuở trước

Giữ bằng được đất nước mai sau

Đời nối đời trường cửu dài lâu

Cho muôn thuở đứng đầu Tổ Nước

Cha Lạc Long với Mẹ Âu Cơ

Con Cha Trời, Mẹ Địa bấy giờ

Tổ Nước ta được là anh cả

Tổ Nước ta có đủ phẩm giá

Không ai hơn ta cả đầu tiên

Vì nhà Trời cho đặc biệt riêng

Trời đã gửi hồn Thiên xuống thế

Để Trời làm Đạo Trời dành để

Cho muôn dân trên trái đất này

Cho toàn cầu thế giới được hay

Là Trời Đất sinh người Tổ Nước

Cho toàn cầu đầu tiên mới được

Có nhân gian trên trái đất này

Có Tổ Nước, Tổ họ nhà nay

Có đủ thứ trên đời tươi đẹp

Trần không biết đã nghĩ nhỏ hẹp

Bảo con người từ khỉ, vượn ra

Trời bảo rằng chính Trời sinh ra

Người riêng, vật riêng, hai thứ khác

Trời Đất sinh ra thật mạch lạc

Vật trước, người sau thật rõ ràng

Hơn một trăm nghìn năm Trời ban

Trời sinh trước muôn vàn vạn vật

Khi sinh người đã có sự thật

Có thứ ăn, thứ để làm nhà

Có tài nguyên phong phú cho ta

Có cá nước, chim rừng, cây trái

Đủ thú rừng đâu phải ai nuôi

Do Trời sinh cho dưới trần đời

Trần đừng bảo người, vật một lúc

Bởi người trần không biết nghĩ sai

Dù có tài đến mấy những ai

Đã nghiên cứu cũng đều không biết

Nay Thánh đọc cho đồng trưởng viết

Là Đoàn trưởng, Trưởng Đạo Nước nhà

Là một người có hồn Thiên tòa

Trời gửi thế cho là dân, nước

Viết bài này sớ này làm được

Việc giúp dân, giúp nước Nam nhà

Làm từ Tòa Tiên Thánh nước ta

Có tứ trụ triều đình làm việc

Làm hai ngày công việc cần thiết

Giúp cho dân, cho nước, cho đời

Cho Tổ nhà nước Việt có lời

Phải làm được việc lời chỉ giáo

Của Ông Cha đã từng soạn thảo

Phải trừ khử hồn lũ bạo tàn

Để dành lại chủ quyền nước Nam

Là Tổ Tông Đền Hùng – Phú Thọ

Kinh Dương Vương nước ta không có

Do giặc cài họ tự bịa ra

Ba La – Hà Đông họ yểm tà

Phú Thọ (Chùa Tiên) cài hồn giặc

Phép của Thánh, Thánh đã khóa chặt

Giặc yểm sâu, Thánh khóa từ lâu

Nay khóa thêm chấn lại phần sâu

Bằng phép màu từ lâu đã có

Dân ta hãy rõ

Đừng lễ phí công

Không có Tổ Tông

Nước nhà chứng lễ ./.

 

Kính viết ngày 13/6/2015

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *