LỜI THÁNH BÁO DÂN, BÁO NƯỚC

LỜI THÁNH BÁO DÂN, BÁO NƯỚC

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thọ 103 tuổi

  Sinh ngày 25/8/1911 – Tức 02/7/Tân Hợi

Cụ sinh ngày 25/8/Tân Hợi

  Ngày 16 tháng 10 năm 1911

LỜI THÁNH BÁO DÂN, BÁO NƯỚC

Ngày trên không phải của Ngài

Ngày dưới mới đúng không sai tý nào

Cụ khai ngày âm lịch vào

Vì xưa bố mẹ khai vào cho con

Ngày âm là đúng vuông tròn

Cụ sinh tháng tám Trời còn mưa to

Tháng tám Trời đã dành cho

Ngày lành, tháng đẹp Trời cho an lành.

Khi đi Cụ được Trời dành

Giờ an ngày được tận cùng không lo

Ngày giờ Trời đã định cho

Ai mà cầu được Trời cho mới thành

Đừng ai cầu siêu rõ rành

Cụ không có lỗi, không hành cầu siêu

Người trần đứng ai làm điêu

Gia đình đừng có làm liều tội to

Cấm không ai được liệu lo

Tụng cầu siêu thoát khổ cho người làm

Cụ đi đúng tuổi đàng hoàng

Cụ có Hồn Nước, tuổi vàng đẹp tươi

Cụ đi về với Đất, Trời

Công Người cao quý, Cụ thời thành Tiên

Ông Tiên đạo mạo dịu hiền

Sau này Ông được thành Tiên dân thờ

Đời Ông không ước, không mơ

Ông sẽ được thờ khắp nước Việt Nam

Mình Ông một Đền Tòa Vàng

Dân Nam nước Việt thờ mang ơn Người

Thờ Đại tướng mãi đời đời

Ông được hiển Thánh vì người có công

Ông làm rạng rỡ non sông

Ông được hiển Thánh vì công Ông tài

Hồn Ông sẽ được an bài

Trở lại như cũ không sai tý nào

Ba năm sau sẽ khỏe vào

Tinh thần như cũ khác nào năm xưa

Nghiêng mình cả nước tiễn đưa

Rước Ngài Đại tướng như Vua về triều

Máy bay đón rước nhất điều

Khóc mừng Đại tướng thiết triều cung Vua

Sau Đền Đại tướng không thua

Các đền lịch sử, dân thưa đáp đền

Dân có tâm, công tiến tiền

Cùng Nhà nước sẽ xây Đền thờ công

Thờ Ông Đại tướng oai phong

Nước Nam có một Tướng Ông toàn tài

Trọn đời vì nước miệt mài

Ông sẽ hiển Thánh lên ngai cung thờ

Tượng thờ hai Ông bấy giờ

Tượng Vua Lê Lợi, tượng thờ Tướng Ông

Là Võ Nguyên Giáp oai phong

Song hàng hai tượng, hai Ông một đền

Đó là lời báo của Thiên

Hồn Tổ Đất Nước báo nên điều này

Đây là Tâm Linh báo nay

Báo cho nước này có Thánh Tướng Ông

Thế kỷ hai mươi oai phong

Có Phật, có Thánh lừng công cho đời

Có hàng văn, võ tuyệt vời

Có công với đời, Trời, Tổ Nước ban

Về hàng danh dự vẻ vang

Nhà nước đã có bảng vàng ghi công

Thế kỷ hai mốt ước mong

Nước Nam lại có Thánh Ông giáng đời

Tại đất Quảng Bình đẹp tươi

Bao giờ giáng đời, Tổ Nước đọc ra

Cho toàn dân nước Nam ta

Biết Người hiển Thánh chính là Đức Ông

Đức Ông Đại tướng oai phong

Đứng đầu Quân đội tiên phong nước nhà

Dân, nước mừng trước nước ta

Quân đội có vị Thánh là Đức Ông

Ngôi thứ sau có bệ Rồng

Tổ Tông đã chọn nơi Ông an nhàn

Nhìn ra Đảo Yến đẹp an

Đời đời lịch sử Tòa Vàng Tâm Linh

Ba Đình có Bác quang vinh

Quảng Bình Đại tướng uy linh đời đời

Quân giặc nghe thấy rụng rời

Vì Bác Hồn Trời, Đại tướng Hồn Thiên

Đèn Trời, mắt Thánh thiêng liêng

Nước Nam có một đặc riêng ai ngờ

Hồn Thiêng tái thế xưa, giờ

Cho ta giữ được cõi bờ Tổ Tông

Ơn Trời, ơn Đất mênh mông

Ơn Tổ Đất Nước, ơn Ông, Cha mình

Ơn các bà Mẹ đã sinh

Ra các danh tướng nước mình Việt Nam

Ơn các danh nhân vẻ vang

Anh hùng liệt sĩ hiên ngang diệt thù

Công lớn không thể đắp bù

Đời đời thờ phụng ngàn thu vững bền

Nghĩa trang, hương khói thờ đền

Thờ hồn liệt sĩ vững bền dài lâu

Dân ta sở nguyện ý cầu

Đời đời cúng giỗ bền lâu đời đời ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh nước Việt Nam đọc tại Đền Hòa Bình.

Bài của Hồn Tổ Nước ban tại nhà 16/4, đường Thanh Niên, Khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Trưởng đoàn Tâm Linh: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *