LỆNH THẦN NƯỚC VIỆT KÍNH VIẾT LỜI CHA GỬI BỘ VĂN HÓA VỀ VIỆC KINH DƯƠNG VƯƠNG

LỆNH THẦN NƯỚC VIỆT

KÍNH VIẾT LỜI  CHA

GỬI BỘ VĂN HÓA

VỀ VIỆC KINH DƯƠNG VƯƠNG

VIẾT TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

9h ngày 29/10/2014

(Ngày 06/9 nhuận/ Giáp Ngọ)

 

Kính viết lời Cha nhà nước Việt

Lời của Cha đặc biệt cho đời

Cho non sông, Tổ quốc bầu trời

Cho vĩnh cửu muôn nơi hạ thế

 

Lời của Cha, lời của Thượng Đế

Giáng về Đền đọc viết hôm nay

Viết lời thơ tha thiết vẹn đầy

Gửi trần thế nơi đây gửi tiếp

 

Một việc làm Hồn Cha tha thiết

Bài viết này gửi đến nước Nam

Gửi từ ban, sở văn hoá sang

Gửi đến Bộ Văn hoá lo làm

 

Một việc làm vô cùng trọng đại

Một việc làm rất cần trần phải

Phải lo ngay không để mai sau

Lời trong bài hôm nay từ lâu

 

 

Đã có bài, nhiều bài nói đến

Bài viết, việc làm như yết kiến

Như yêu cầu, đề nghị của Cha

Gửi văn hoá, gửi Nhà nước ta

 

Nhưng người trần không ai lo nghĩ

Một việc to suy nghĩ hãy làm

Một công trình văn hoá Thiên đàng

Một sự kiện muôn vàn hệ trọng

 

Một sự kiện, một nơi tầm vóc

Của toàn dân, toàn nước Việt Nam

Ở nơi đấy do giặc cài sang

Kinh Dương Vương hoàn toàn của giặc

 

Tổ Tông ta không thể phó mặc

Cho dân ta thờ cúng hồn tà

Đấy mộ giặc, không phải của ta

Đấy mộ tà yểm quân đô hộ

 

Đấy không phải mộ Tổ Tông Cố

Đấy mộ giặc, quân giặc yểm vào

Đấy từ lâu đã thành huyệt sào

Của quân giặc ngày xưa đô hộ

 

Cha là Thánh, Cha đã có sổ

Sổ Tổ Tông, Trời Đất ban truyền

Sổ Tổ Nhà nước Việt ghi nên

Xưa là nước Văn Lang, Đại Việt

 

Sổ từ xưa Ông Cha niêm yết

Đến ngày nay sự nghiệp vẫn còn

Không thể mờ dấu ấn lời son

Còn nguyên vẹn lời hồn sử thép

 

Ngày hôm nay Cha đọc đồng chép

Viết thành bài vi tính gửi đi

Gửi văn hoá Bộ, sở phải ghi

Việc nghiên cứu phải thì cấp tốc

 

Việc đang làm đấy là cái gốc

Của giặc tà, không phải của ta

Văn hoá cho xây đấy thờ tà

Không phải mộ Ông Cha nước Việt

 

Lời hôm nay của Cha đọc viết

Lời hôm nay cần thiết cho đời

Cho hôm nay, cho mãi mãi nơi

Dưới thế trần cho người nước Việt

 

Thờ và cúng phải được phân biệt

Đâu là tà, đâu chính của ta

Đâu thờ người dựng, giữ nước nhà

Đâu thờ giặc ngày xưa đô hộ

 

Bao nhiêu bài viết còn trong sổ

Đã gửi đi cho cán bộ xem

Nghiên cứu bao bài viết báo tìm

Công việc Thánh báo tin cán bộ

 

Việc của Thánh nước Nam có sổ

Ghi việc cần công bố cho dân

Nơi nào thờ đất có tà thần

Là nơi ấy không phần có Thánh

 

Thánh nước Nam đã có trọng trách

Lo cho dân, cho nước Nam nhà

Lo cho đời phồn thịnh thái hoà

Lo cho nước an gia độc lập

 

Thánh có sự chở che ôm ấp

Giúp nước, độ dân việc lớn to

Ba nơi thờ Thánh đã báo cho

Hãy dừng ngay ba nơi thờ tự

 

  1. Thuận Thành, Bắc Ninh giặc lưu trữ
  2. Ba La, Hà Đông giặc đã cài

Ba La, Hà Đông xây phí hoài

  1. Phú Thọ, Chùa Tiên giặc dựng bịa

 

Không Tổ Tông, không có Cha Ông

Không có mộ Tổ nước Lạc Hồng

Không gia phả, đây do giặc bịa

Giặc chủ mưu đã cài bốn phía

 

Dựng bia lên tích cổ lưu truyền

Cha là người Tổ Nước đầu tiên

Cha biết được lưu truyền tích cổ

Chỉ có Cha biết mộ Cha Cố

 

Chỉ có Mẹ biết mộ của mình

Bao đời sau sao biết sự tình

Mà dựng lên tâu Vua ban sắc

Sắc Vua ban, Vua không cân nhắc

 

Vua ban sắc sai phạm Luật Thần

Chỉ có Tổ Đất Nước hồng ân

Mới biết mộ Tổ phần đất nước

Mới biết được việc sai kiếp trước

 

Do giặc sang muốn cướp nước ta

Chúng dựng bia Tổ Tông, Ông Cha

Để sau chúng nhận là Tổ trước

Ta nghe chúng là ta bạc nhược

 

Ta nghe chúng là trúng kế mưu

Từ ngày xưa chúng đã đặt điều

Việc sai trái âm mưu lừa gạt

Việc đã làm, làm sai hàng loạt

 

Vì người trần mắt thịt biết đâu

Thấy sắc phong của Vua từ lâu

Theo ý nguyện sở cầu dân muốn

Bài viết này hôm nay là muộn

 

Các bài viết từ trước gửi đi

Không ai nghe, không ai nói gì

Lẽ ra trần phải xem, nghiên cứu

Xem rằng người viết, họ là ai?

 

Bao bài xưng Thánh đọc đại tài

Người viết nghe lời của Thánh đọc

Không phải tự mọc viết được ra

Viết lời Thánh đọc, xưng lời Cha

 

Cha Lạc Long Quân nước Nam nhà

Mẹ Âu Cơ giáng lời Thánh Mẫu

Mẹ Hoàng Thị Loan sinh Bác Hồ

Còn bao Hồn Nước giáng cửa thờ

 

Đọc lời tha thiết bằng thơ Thánh

Đọc lời trọng trách gửi nước, dân

Thánh muốn nước, dân, biết việc Thần

Viết về việc Thánh thật rất cần

 

Không phải thầy mo hay thầy bói

Không phải thầy bói có sách trần

Đây lời của Thánh báo nước, dân

Lời Thánh dạy trần lo cho nước

 

Lời Thánh báo trước, việc đến sau

Nước Nam đã có giặc dưới sâu

Nó sẽ chui lên dân khổ sầu

Cúng nó, nó hành dân nước Việt

 

Không ai thể biết giặc là tà

Tà là hồn giặc chúng yêu ma

Nó sẽ hại dân, hại đất nước

Nó từ kiếp trước quá xa xưa

 

Kiếp này hồn giặc vẫn dây dưa

Nó vẫn hại ta vẫn làm bừa

Không ai biết được âm mưu giặc

Kế độc, mưu sâu đã từ lâu

 

Nếu như cán bộ không tỉnh mau

Ta mắc mưu sâu họ từ đầu

Ta thờ ba nơi Hồn Thuỷ Tổ

Thật phí công đầu của Tổ ta

 

Tổ Nhà nước Việt thật có ra

Phú Thọ – Đền Hùng nước non nhà

Xưa nay mãi mãi đời muôn thuở

Tổ gốc Đền Hùng mãi của ta

 

Không đâu có được thứ hai ra

Chỉ có một nơi Tổ Nước nhà

Tổ Cha, Tổ Mẹ, người duy nhất

Chỉ có sự thật ở Đền Hùng

 

Ba nơi giặc cài hồn ác hung

Hồn giặc xưa kia người yểm lại

Không phải của ta, mãi giặc tà

Ba nơi xây thờ, thờ yêu ma

 

Dân đến cúng gì tà ăn hết

Thật là đáng tiếc cho nước, dân

Đã thờ, đã cúng giặc tà thần

Đời đời, mãi mãi còn hồn giặc

 

Hồn giặc tà thần đã yểm sâu

Mộ Tổ của tà yểm từ lâu

Thánh báo nước ta hãy nhớ câu

Thờ tà là thờ âm binh giặc

 

Thờ tà phản tặc hại nước mình

Thờ tà, thờ hồn lũ yêu tinh

Đời đời, mãi mãi dân khốn khổ

Nước khổ, dân sầu, nếu thờ lâu

 

Hãy giải hồn tà dưới phần sâu

Hãy giải nơi thờ có từ lâu

Bây giờ xây mới càng phí của

Phí công dân cúng, phí công cầu

 

Phí tiền của dân đi công đức

Phí công khâm trực lũ yêu tà

Phí lòng hiếu thảo cúng tà ma

Phúc, lộc, thọ, tài, sẽ không thấy

 

Sẽ thấy hoạ tai nước, dân nhà

Cha quyết đề nghị Nhà nước ta

Hãy nghiên cứu nhanh sách của Thánh

Để giải bằng xong những yêu tà ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha Tổ Nhà nước Việt đọc tại Đền Hoà Bình Tâm Linh Đặc Biệt.

Đền Hoà Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *