KÍNH VIẾT LỜI CHA KHAI MẠC LỚP HỌC PHÉP CHO ĐỒNG

KÍNH VIẾT LỜI CHA

KHAI MẠC LỚP HỌC PHÉP CHO ĐỒNG

ĐOÀN HÒA BÌNH TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

SAO ĐỎ – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

Ngày 02/5/Giáp Ngọ – 30/5/2014

 

Lệnh của Cha, Tổ nhà nước Việt

Đọc cho Đồng ghi viết Lệnh Thần

Lệnh Tổ Tông đất nước rất cần

Ban cho một Đoàn Thần nước Việt

 

Lệnh Thánh Trần một lệnh đặc biệt

Làm theo Cha, Lệnh Đức Đại Vương

Trần Hưng Đạo ban xuống trần dương

Đoàn Hòa Bình, chương trình việc Thánh

 

Đoàn Hòa Bình phải lo trọng trách

Việc học phép làm giúp nước, dân

Theo Đảng, Nhà nước Việt Nam trần

Theo Thánh nhân nước Nam chỉ giáo

 

Theo bài viết của Cha soạn thảo

Đoàn làm theo Lệnh Thánh nước Nam

Lệnh từ Tổ Tông nước báo sang

Cha Hưng Đạo quyết định lo làm

 

 

Cho Đoàn học phép tăng giúp nước

Một tháng vừa học vừa làm được

Học phép Thánh, Thánh nước giúp dân

Vì Trung Quốc lấn Biển Đông trần

 

Ngày một thêm những phần ác nghiệt

Trung Quốc sai, thế giới lên tiếng

Nhưng nước Trung Quốc vẫn làm sai

Thói hung hăng làm càn giương oai

 

Cậy sức đông, nhiều người lắm của

Bất chấp sai trái vẫn cứ làm

Việc lấn biển, cướp biển leo thang

Đưa bản đồ tự làm, tự bịa

 

Nhà nước Trung Quốc không thấm thía

Về hành vi sai phạm của mình

Để nước Nam, thế giới bất bình

Cả nước Nam không ai chịu được

 

Những việc làm, đang làm bạo ngược

Những việc làm Trung Quốc quá sai

Nước Việt Nam sát cánh chung vai

Nguyện theo Đảng bảo vệ Tổ quốc

 

Nguyện theo Bác giữ nước, giữ nhà

Đoàn kết toàn dân nước Nam ta

Phản đối chiến tranh sang cướp nước

Phải giữ biển, đảo nước Nam nhà

 

Tổ Tông đất nước Việt Nam ta

Thánh, Thần đất nước Việt Nam nhà

Phật, Thánh, Thần, dân đều ủng hộ

Ủng hộ Đảng, Nhà nước Việt Nam

Ủng hộ nhân dân những việc làm

Yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt

Hạ giàn khoan về nước của mình

Đừng gây chiến tranh để bất bình

 

Phật, Thánh, Thần linh của nước Việt

Hồn Thiêng đất nước Người hào kiệt

Anh hùng, liệt sĩ nước Nam ta

Dương, âm đôi ngả đều thuận hòa

 

Nhất đạo, đồng tâm theo Đảng, Bác

Theo Nhà nước, Quốc hội lo toan

Hồn Thiêng đất nước cùng lo làm

Việc Tâm Linh nước, Thánh phát ban

 

Cho Đoàn Hòa Bình học phép Thánh

Học phép thêm tăng để trọng trách

Dẹp lũ ác thần là tà ma

Dẹp hồn ác quỷ lũ yêu tà

 

Xâm nhập trần gian cùng gây rối

Gây sự lấn biển cướp nước Nam

Gây sự lấn biển đặt giàn khoan

Có cả âm mưu âm phần nước

 

Âm mưu giặc trước đã sang ta

Vừa người, vừa giặc, vừa tà ma

Sang lấn Biển Đông gây ác tà

Tà quỷ, tà tâm, người trần thế

 

Thánh Cha Trần Triều nhìn thấu kể

Cho dân, cho nước biết điều này

Để dân nước Nam biết từ nay

Không phải riêng người Trung Quốc này

 

Có cả quân âm hồn đông nghịt

Hai nước sẵn sàng chống lại nhau

Ngày xưa Trung Quốc đã thua đau

Nuốt hận mối thù đã khắc sâu

 

Không nghĩ rằng mình đi cướp nước

Đã thua, không được đã phải đau

Lẽ ra đừng hận việc từ lâu

Lẽ ra phải hiểu sự sai, sầu

 

Đừng đi xâm lấn, đừng cướp nước

Sẽ phải khổ đau, sẽ khổ sau

Vì có Trời, Đất sẽ đứng đầu

Có các nước bạn trên toàn cầu

 

Có toàn thế giới cùng ủng hộ

Ủng hộ nước Nam vẹn chữ cầu

Cầu Trời giúp hộ dân nước Việt

Cầu Tổ nước Nam độ nước Nam

 

Cầu Phật, Thánh, Thần, cầu các Quan

Độ nước, giúp dân chống bạo tàn

Chống người xâm lấn nước Việt Nam

Đời đời bình yên cho non nước

 

Kêu gọi các nước giúp nước Nam

Xin nhờ các nước ủng hộ sang

Việc làm vì dân, vì nhân loại

Trên khắp toàn cầu việc nhân ái

 

Bắt tay đoàn kết khắp năm châu

Khắp trên thế giới khắp toàn cầu

Việt Nam cảm ơn toàn nhân loại

Có lòng hữu ái giúp Việt Nam

 

Để nước Trung Quốc phải lo toan

Dỡ bỏ giàn khoan về Trung Quốc

Để đúng thỏa ước với toàn cầu

Đừng để thế giới phải nhức đầu

 

Chê nước Trung Quốc quá hiếu chiến

Không được việc đâu, sẽ khổ sầu

Có Trời cao siêu phép muôn màu

Có toàn thế giới đang ủng hộ

 

Việt Nam nhất định sẽ thành công

Sẽ được giành lại nơi Biển Đông

Biển, đảo của ai về người ấy

Nước nào cũng có chớ tranh giành

 

Đừng để người cười mất tiếng danh

Người đông, nước lớn đi xâm chiếm

Lấn biển, hại người không hề đẹp

Hãy ngừng, tự dẹp an nước, dân ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha Trần Hưng Đạo đọc tại Đền Hòa Bình

lúc 6h 00’ ngày 30/5/2014 –  Ngày 02/5/Giáp Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *