LỜI THẦN NON NƯỚC CỤ ƯỚC CHO ĐỜI

LỜI THẦN NON NƯỚC

CỤ ƯỚC CHO ĐỜI

Cụ ước lời cho nơi trần thế

Cho cháu, con gốc rễ ngọn nguồn

Cho dòng đời vĩnh cửu biết đường

Tìm chốn Tổ quê hương gốc tích

Lời Cụ ước cũng là lời hịch

Cho cháu, con ở khắp gần xa

Nội, ngoại, trong cả nước Nam nhà

Ai cũng là có nguồn cội gốc

Có người nói tôi chỉ đơn độc

Có bốn đời chẳng biết xưa kia

Mồ mả chẳng biết còn hay mất

Chỉ bốn đời cũng còn chật vật

Lấy đâu ra cái gốc cội nguồn

Để tìm về nơi chốn Tổ đường

Mà tạ ơn hương hồn nguồn cội

Ai đánh rơi, ai đã bỏ vội

Ông, Cha mình là cội sinh ra

Rồi mới đến người gọi Ông, Bà

Gọi Mẹ, Cha, gọi là con, cháu

Nếu ít nhất cũng phải có sáu

Sáu đời trần nơi gọi lục Ông

Bởi người trần không biết sự mong

Của người vong trong vòng luật định

Cứ sáu đời là một ước tính

Cho vong hồn dự tính ở đời

Ai đã sống tuổi ngoại bảy mươi

Là hồn đời an nhàn mát mẻ

Hồn vong mãi mãi được vui vẻ

Chốn âm cung mạnh khỏe hồn vong

Để đời sau con, cháu hết vòng

Vòng khổ hạnh quay vòng cơ cực

Vòng đời sau hết cực, hết phiền.

Nhiều nhà con cháu đảo điên

Vì vòng khổ cực quay phiên đến trần

Hay gọi nghiệp chướng khổ thân

Bởi hợp vong trần kiếp trước đã gây

Gây điều bất hạnh không hay

Để con, cháu phải đắng cay vì hồn

Không biết trần phải khổ dồn

Đấy là nghiệp chướng do hồn gây ra

Phúc phần, tội nghiệp Ông, Cha

Để lại con, cháu, chắt là dài lâu

Phúc được hưởng, tội khổ sầu

Đó là nhịp cầu nối gót dẫn đưa

Ông, Cha gây tội làm bừa

Con, cháu sau cũng dây dưa việc này

Ông, Cha trộm cắp xưa gây

Con, cháu sau này ai hợp lây oan

Ông, Cha nói tục chửi càn

Con, cháu ai hợp cũng mang tật này

Ông, Cha mưu kế đặt bày

Con, cháu ai hợp cũng rày giống Ông

Ông, Cha tham nhũng của công

Con, cháu ai hợp cũng không kém gì

Ông, Cha vụng trộm, làm chi

Con, cháu ai hợp kém gì tính Ông

Dòng đời có sự lưu thông

Ông làm việc tốt, cháu Ông nên người

Ông làm việc hại dưới đời

Con, cháu ai hợp khổ đời oan gia

Mặc dù trai, gái, trẻ, già

Mười đời ai hợp vẫn là chịu lây

Phúc, tài, lộc, thọ đủ đầy

Lưu truyền mãi mãi không nay tính đời

Dù trăm ngàn đời tại nơi

Tổ Tông có phúc lưu đời cháu, con

Trần dân hãy nhất lời son

Tìm về Tông Tổ, cháu, con gia đình

Đừng bỏ họ hàng của mình

Hãy tìm gia phả ân tình nghĩa sâu

Hãy tìm chốn Tổ từ đâu

Dù dòng họ có khổ sầu ra sao

Hãy cứu vong âm trước vào

Sau cứu dòng họ, cứu vào cháu, con

Hết cảnh khổ ải héo mòn

Là hết cơ cực cháu, con, gia đình

Được hưởng hạnh phúc an bình

Tổ Tông âm mình phù độ cháu, con

Ơn nhờ hồng phúc nước non

Độ người nhân đức cháu, con hiền hòa

Lời cụ Đạo Phú ban ra

Dạy con, cháu họ Phạm là khắp nơi

Dạy dân chung khắp nước đời

Hồn Thần của Cụ được Trời tặng ban

Cụ đọc, cháu cụ viết sang

Gọi Tâm Linh giáng dạy ban dân mình

Tâm Linh đất nước thực tình

Tâm Linh Dòng họ gia đình trường lưu

Để dân biết được những điều

Chết không hết được còn điều Tâm Linh ./.

Kính viết theo lời Hồn cụ Phạm Đạo Phú

thờ tại Đền Hưng Thịnh, Nghĩa Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Cụ đọc, Phạm Thị Xuyến ghi lời ngày 01/9/2005 – 28/7/t Dậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *