LỆNH THẦN NON NƯỚC NGUYỆN ƯỚC CHO ĐỜI

LỆNH THẦN NON NƯỚC

NGUYỆN ƯỚC CHO ĐỜI

1. Cha đọc lời tại nơi trần thế

Viết cho dân nguyện để cho đời

Việc Cha, Cha báo khắp nơi

Biết việc Hồn Đời vẫn ước cho dân

Việc dân, việc nước rất cần

Việc của Người Thần, việc của thế gian

Việc Thần, Hồn sẽ lo toan

Còn việc trần thế phải sang Quan trần

Âm, dương kết hợp đôi phần

Mới nên được việc của Thần ước mong

Bao giờ nguyện ước lo xong

Tâm Linh trao đổi với trong nước nhà

Tâm Linh có một cửa Tòa

Thờ Hồn Thiêng giáng giúp là nước, dân

Để dân, nước biết có Thần

Thần Linh ứng nhiệm giúp dân đời đời

Thần Linh của một Đất Trời

Của nơi Hạ Giới, của người Việt Nam

Đó là lời ước Cha ban

Cha muốn lo bàn với cả nước, dân

Linh chi báo ứng việc Thần

Cho người ghi lại việc cần hôm nay.

2. Việt Nam đất nước đổi thay

Bấy lâu đoàn kết bắt tay kẻ thù

Dù rằng chưa được đền bù

Ta coi kẻ thù như thể anh em

Tình cảm ngày một nhóm nhen

Để cho dòng máu đỏ chen chảy vào

Kẻ thù nham hiểm ra sao

Ta không vứt bỏ vẫn vào làm ăn

Đó là thước mực đã căn

Đo lường từng bước khó khăn, thuận hòa

Từ đời xưa xa Ông, Cha

Làm nên lịch sử nước nhà cho dân

Để có độc lập toàn phần

Để có lãnh thổ nước trần Việt Nam

Để đời, mãi mãi an khang

Để giữ được lịch sử vàng cho dân

Người sống, người chết có phần

Lo cho đất nước hồng ân lớn này

Lo cho đất nước đổi thay

Càng ngày càng đẹp, càng ngày càng vinh

Đất nước đúng với dáng hình

Lịch sử vĩnh cửu trường sinh cho đời

Cho một dân tộc sáng ngời

Cho Hồn Bất Tử muôn đời dài lâu

Cho sự phồn thịnh sang giàu

Nước ta sẽ được ước cầu cho dân

Cho sự hữu ái tương thân

Cho các nước bạn xa gần vào ra

Cho nền công nghiệp nước nhà

Phát triển tiến mạnh đang đà đi lên

Một nước có sự vững bền

Cả về trí tuệ tương truyền đến nay

Một nước nhỏ bé thế này

Mà đánh các giặc sang đây đều hàng

Nước ta thắng lợi vẻ vang

Đánh tan các giặc ngoại sang phải về

Lịch sử ghi lại tràn trề

Chiến công thần tốc thực về xưa nay

Thể hiện trên lá cờ bay

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc nay nước nhà

Có hình ảnh Bác – Người Cha

Một ngôi sao sáng của Nhà nước Nam

Đời đời tên Bác vẫn vang

Một lịch sử vàng ghi lại công lao

Một nhà bậc nhất tự hào

Tinh thần cách mạng ngôi sao, Quốc kỳ

Một thần tượng của sử thi

Một bậc tiền bối Tiên Tri cho trần

Cho cả Thiên Giới, âm phần

Một nhà vĩ đại có thần tượng riêng

Có một Hồn Người thiêng liêng

Có một sức hút nói riêng lạ kỳ

Có một dấu ấn sử ghi

Một sự ly kỳ có một không hai

Của người bền bỉ dẻo dai

Trường kỳ kháng chiến lâu dài thành công

Một nhà kiệt xuất oai phong

Một trái tim lớn thành công ra đời

Một nhà Danh nhân đẹp tươi

Một sự nghiệp, Người để lại cho dân

Cả một hồng đức vô ngần

Cao to, rộng lớn cho dân nước nhà

Cho sự độc lập vinh hoa

Cho sự thái hòa bất tận trường lưu

Người cho niềm tin thương yêu

Cho cả nước Việt một điều biết ơn.

3. Hồn Thần nguyện ước.

Hồn người xưa đã vì dân nước

Hồn về đây nguyện ước cho đời

Hồn muốn đi khắp Đất, Trời

Báo tin cho đời, cho nước, cho dân

Biết về luật mới của Thần

Thần thiêng đất nước thương dân cứu nhà

Thương người có công lo ra

Làm cuộc cách mạng xông pha đã thành

Có bao công sức góp dành

Để đời giành lại hòa bình tự do

Giành lại độc lập lớn to

Toàn dân đã được ấm no yên lành

Hết cảnh áp bức rõ rành

Chỉ còn tệ nạn hoành hành tham ô

Còn nhiều tham nhũng tiếp dô

Vẽ ra đủ thứ mưu mô lừa tiền

Từ trên xuống dưới trần miền

Hàng ngũ chức quyền mới dám làm sai

Công nông, trí thức những ai

Công an, bộ đội thấy sai cứ làm

Bao việc tàn nhẫn phũ phàng

Làm sai chính sách nước Nam ban hành

Tâm Linh nguyện ước ban dành

Cho mọi người hiểu ngọn ngành đầu đuôi

Có Luật Thiên, Âm báo đời

Báo nơi trần thế có lời Tâm Linh

Luật Thiên sẽ được nghiêm minh

Sẽ được giúp ích thực tình trần gian

Về việc luật pháp rõ ràng

Sẽ giúp đàng hoàng cho nước Nam ta

Về phần luật mới nước nhà

Chống tệ nạn xấu lan ra lớn dần

Những việc hại đến nước, dân

Là Thần sẽ xử đến trần những ai

Đã phạm vào luật, làm sai

Luật pháp đất nước dạy hoài dân ta

Thông tin đại chúng nước nhà

Hiến pháp Nhà nước ban ra dân mình

Quốc Hội họp có truyền hình

Bao vụ án lớn truyền hình dân xem

Bao vụ án nhỏ cũng đem

Truyền hình, báo chí, truyền tin trên đài

Để dân hiểu được điều sai

Tránh bớt tội nạn phạm sai dân mình

Để đời bớt tội ngục hình

Con, cháu, gia đình, sau bớt oan ra

Luật Thiên tới sẽ xử Tòa

Những người có án trần là giờ đây

Gọi là nghiệp sống đã gây

Giờ đang tù tội ở nay trại nào

Hay là án treo ra sao

Gọi là nghiệp sống đã vào sổ Thiên

Sổ Thánh, sổ Thần chép biên

Là người ấy có tội riêng từng phần

4. Tội ăn đút lót của dân

Tội làm thất thoát tiền trần thu, chi

Tội lừa bịp dân một khi

Tội giả mạo giấy tờ ghi kiếm tiền

Tội buôn ma túy dưới miền

Tham ô đồng bọn lo riêng chia phần

Nạn tham nhũng, khổ nước dân

Bao người ở trần đã cố gây ra

Thánh Thần đang có sổ tra

Xét từng người một xem là những ai

Có công, có tội, trong, ngoài

Tội nhiều, công ít đã sai những gì

Sai về việc thu, việc chi

Sai những tội gì, mình tự gây ra

Hay là mình nghe người ta

Dây vào cảnh tội oan gia hám tiền.

5. Người buôn thuốc phiện dưới miền

Là tự tay giết Gia tiên nhà mình

Ai ăn tiền lãi thực tình

Người ấy sẽ bị Thần Linh ghi vào

Nhiều, ít, nặng, nhẹ ra sao

Chiểu theo Luật, Lệnh, xử vào án Thiên.

6. Người buôn có án xử riêng

Đời đời sẽ phải tù riêng hồn trần

Khi chết mới thấy khổ thân

Khổ đời hồn trần để họa cháu, con

Đời đời, kiếp kiếp vẫn còn

Hồn phải ở ngục héo hon đời đời

Không bao giờ được thoát nơi

Ngục Thần giam giữ người đời sống gây.

7. Tội lớn nhất là tội này

Âm, Thiên có sổ đủ đầy ai buôn.

8. Tội thứ hai dưới trần dương

Là tội tham nhũng vô lương tâm trần

Tội ấy có tội với dân

Có tội với nước, với phần Thánh, Tiên

Thánh, Tiên là bậc tài hiền

Là Hồn Trời gửi giúp miền nước Nam

Là Hồn Tông Tổ Văn Lang

Là Hồn tái thế giúp sang cho đời

Là Hồn Bất Tử sáng ngời

Là Hồn sống mãi với đời nước dân

Là Hồn cách mạng quên thân

Là Hồn vì nước, vì dân muôn đời

Hồn Thần sẽ xử những người

Cố tình hại nước, hại nơi thế trần

Phản lại cách mạng, hại dân

Là mang tội Thần, tội với trần gian

Mười đời cũng phải chịu sang

Án tội, án nợ, án mang nghiệp nhà.

9. Năm đời con cháu xót xa

Còn người gây tội phải sa ngục hình

Nhà cao cửa rộng thực tình

Ai ở thay mình, ai hưởng sướng vui

Mồ cao, mả đẹp, tên người

Nào ai có biết hồn ngồi ngục gông

Thánh Thần xử theo luật công

Thánh không ăn đút cứu gông ngục Thần

Trần xử án tù chung thân

Thánh xử người trần ba kiếp phải mang

Ba đời hồn trần phải giam

Còn ba đời nữa phải oan người trần

Bởi vì lộc hưởng sướng thân

Nhà cao cửa rộng, tiền trần, xe hơi

Làm ăn vơ vét của đời

Con, cháu, chắt, hưởng bao đời thỏa thê

Bao đời con, cháu gánh về

Cái tội, cái nợ, làm nghề bất lương

Đó là nghiệp chướng tai ương

Nghiệp chết, nghiệp sống, đủ đường gian nan

Còn bao nhiêu kẻ lòng tham

Đầu người dạ thú mưu toan bịp lừa

Làm trong, làm ngoài bây giờ

Gây nên đủ thứ sớm trưa tội trần

Các Quan ghi rõ từng phần

Xử theo Luật Thần, Luật Thánh nước Nam

Già, trẻ, trai, gái ai mang

Đó là án nợ phải mang nghiệp nhà

Không biết trần bảo xót xa

Biết bảo, quả báo nghiệp nhà gây nên ./.

Kết thúc ngày 10/9/2005 – 07/8/Ất Dậu

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *