LỜI THẦN HIỂN ĐỨC GỬI CÁN BỘ BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

LỜI THẦN HIỂN ĐỨC

GỬI CÁN BỘ BAN TỔ CHỨC

LỄ HỘI ĐỀN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Viết 5h 00′ ngày 15/3/2002 – 02/02/Nhâm Ngọ

 

Gửi Ban cán bộ nhà đền

Cán bộ của xã lo nên việc này

Giúp Hồn được nói hôm nay

Cảm ơn dân xã, huyện nay xa gần

Đây là Tâm Linh giáng trần

Không phải mê tín hay phần dị đoan

Tâm Linh đã giáng trần gian

Trời sai cắt để lo toan giúp đời

Hồn đã đọc bài viết rồi

Hôm qua chưa đọc được lời của Ông

Hôm nay trước giờ rước đông

Cho Ông được gửi lời Ông xuống đời

Cảm ơn tâm sự đôi lời

Ông gọi người đời về tới nơi đây

Giúp Ông viết những lời hay

Viết những ý đẹp cho nay dân mình

Từ nay dân vào đền, đình

Hãy tụng kinh của nước mình Việt Nam

Đừng tụng kinh của ngoại bang

Đừng đem tiền, vàng mã tới đền thiêng

Tiền, vàng hết hạn dưới miền

Sang niên kỷ mới là Thiên không dùng

Đừng ai vàng mã lung tung

Phí tiền, không được ích chung cho đời

Hãy dâng tiền thật dưới đời

Góp phần tu tạo nay thời Đền Thiên

Đó là việc Ông chỉ truyền

Cho dân biết để lo riêng việc này

Hôm nay ngày rước vui vầy

Thiêng liêng, trịnh trọng xã nay lo hoàn

Ông muốn được đọc bài ban

Ông có lời gửi xã bàn lo ngay

Ông gọi Phạm Xuyến về đây

Ông đọc cho viết ở ngay trong đền

Đôi Cô cũng đọc lời Tiên

Khi rước xuống đền tuyên bố lý do

Xin xã hãy bố trí cho

Mười sáu phút đọc bài cho người Thần

Cô chị đã đọc ghi vần

Tại sao Đền Thần có tích cây đa

Có hai Cô bán nước là

Là ai đã giúp dân ta nơi này

Giúp Trần Hiển Đức những ngày

Năm xưa đánh giặc kế hay mưu tài

Cô vừa mới đọc xong bài

Cho họ Phạm viết gửi thời xã, thôn

Gần xa biết việc Thiên Vương

Biết về tích của người Tiên giáng trần

Xã hãy bố trí việc phần

Lời ông Hiển Đức đọc vần hôm nay

Mỗi nơi mười sáu phút này

Hãy dành cho việc Ông nay nhờ trần

Để dân biết có phép Thần

Nếu không có Thánh, có Thần giáng nay

Thì sao trần bỏ tiền này

Dâng về đóng khám theo nay lời Trời

Ông mong xã nghiên cứu lời

Bài viết Hồn Trời đã đọc ban ra

Đây là Tâm Linh giáng mà

Không phải trần nghĩ bịa ra câu nào

Ông còn nhờ việc giúp vào

Việc Ông, Ông sẽ gửi trao cho người

Mong xã hãy giúp lời Trời

Bao năm Hồn đợi, bao đời Hồn mong

Hồn được bày tỏ nỗi lòng

Ơn xã, ơn đồng đã có công lao ./.

 

KT viết theo lời Hồn ông Trần Hiển Đức đọc

5h50’, người ghi lời: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *