KÍNH LỄ ĐỀN CÔNG ĐỀN RỒNG LỊCH SỬ ĐỀN HAI BÀ TRƯNG

KÍNH LỄ ĐỀN CÔNG

ĐỀN RỒNG LỊCH SỬ

ĐỀN HAI BÀ TRƯNG

Kính xin bái tạ Đền Thiên

Tạ Thần nữ tướng nói riêng Hai Bà

Tạ ơn người đã sinh ra

Hai Bà nữ tướng cho là nước Nam

Hồn Trời tái thế đã ban

Cho một Dân tộc nước Nam anh hùng

Có hai nữ tướng oai phong

Trưng Trắc, Trưng Nhị, đức hồng cao sang

Cầm quân đánh giặc hiên ngang

Giúp cho dân nước vẻ vang diệt thù

Chí tài thao lược công phu

Chiêu quân luyện võ diệt thù ngoại xâm

Ngày đêm vất vả nhọc nhằn

Vì dân, vì nước không ngần ngại chi

Hai Bà quyết chí ra đi

Đánh tan quân giặc cứu nguy cho đời

Nhiều trận giặc thua tơi bời

Đến khi thế bí giặc ngoài dã tâm

Chúng đã tàn nhẫn độc thâm

Ép Hai Bà phải xuống sông đẫm mình

Hai Bà dở cuộc chiến binh

Căm thù kẻ địch thực tình dã man

Trời cho Hai Bà tái sang

Thành hai cô gái dung nhan khác thường

Xuống đất Chí Linh – Hải Dương

Khê Khẩu – Văn Đức bên đường giờ đây

Nơi Trần Hiển Đức đêm ngày

Cho quân luyện võ giúp ngày ra quân

Nơi doanh trại lớn quân thần

Hai Bà xuất hiện không ngần ngại chi

Dung nhan đẹp đẽ uy nghi

Lại tài thao lược lạ kỳ cừ khôi

Văn, võ lại giỏi cả đôi

Dựng quán bán nước cho người lại qua

Chủ yếu quân tướng vào ra

Hàng ngày trò chuyện Hai Bà làm quen

Bày mưu giúp kế sách nên

Ông Trần Hiển Đức tướng bên nhà Trần

Cùng Trần Hưng Đạo giúp dân

Quân ta thắng lợi có phần Hai Cô

Một ngày trời nắng rất to

Tự nhiên sấm chớp gió to xuống trần

Vòng lửa từ Trời dần dần

Hạ xuống lưng phần người đứng sân chơi

Giờ Ngọ tự nhiên ba người

Cùng ra cầm lấy vòng Trời tự bay

Cứ thế bay tới Trời mây

Cả ba cùng mất thân ngay về Trời

Quân sĩ khóc đứng, khóc ngồi

Thương người tướng giỏi tại nơi thế trần

Thương Hai Cô gái có phần

Tài cao trí lớn võ văn toàn tài

Không ai biết tên một ai

Chỉ gọi cô gái song hai bán hàng

Cô giấu quê quán, họ hàng

Quân tâu Vua bảo lập sang miếu thờ

Chuyện thật như bịa, như mơ

Không ai thể ngờ phép Thánh Trời ban

Ba người cùng Hồn Thiên Đàng

Hai Bà được hóa bán hàng giúp quân

Giúp cho tướng sĩ nhà Trần

Bây giờ dấu tích ở sân vẫn còn

Hai cây đa đẹp xanh rờn

Giữa xưa là quán bán hàng cho quân

Bấy lâu dân lập thờ Thần

Hai Cô bán nước có phần công lao

Hai Cô là Thánh giáng vào

Không nói tên họ công lao của mình

Dân gọi Hai Cô giáng linh

Cả ba đều hóa thực tình về Thiên

Dân ta lập miếu, lập đền

Trên thờ Hiển Đức có công đời đời

Dưới cách một cây tại nơi

Xưa có hai người bán nước thờ riêng

Miếu thờ Đôi Cô thiêng liêng

Đây Trời ban tặng Đền Thiêng oai hùng

Hai Bà Trưng hiện ung dung

Tích Trời để lại cho cùng dân ta

Sử đời chưa có tích ra

Cụ thể như là bài sớ hôm nay

Hàng năm thôn xã nơi này

Tháng hai, mùng một, mùng hai hội đền

Hai ngày nô nức vang rền

Rước ngài Hiển Đức xuống Đền Hai Cô

Rồi lại rước trở lại vô

Đền Ông tế lễ người xưa giúp đời

Đây là tích của nhà Trời

Thờ người có tích ích đời cho dân

Bao giờ dân hiểu Sử Thần

Dân sẽ xây lại Đền Thần Hai Cô

Người giả bán nước để vô

Giúp tướng kế sách sớm trưa diệt thù

Hồn Trời có phép Thiên thu

Dẹp an quân giặc người vô về Trời

Để lại dấu tích dưới đời

Nước ta có Thánh giáng đời lại thăng

Cũng như Mẫu Liễu rõ rằng

Ba lần giáng thế lại thăng về Trời

Thật là phần phúc cho đời

Cho non, cho nước, cho người Việt Nam

Ơn Trời, ơn Đất đã ban

Ơn Phật, ơn Thánh, nước Nam anh hùng

Ơn Tổ Tông ta oai phong

Ơn các liệt sĩ có công vì đời

Ơn các Danh nhân sáng ngời

Đời đời thờ phụng những người có công ./.

         Tháng Giêng năm Giáp Thân – Tháng 02/2004

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *