LỜI PHẬT TỔ CHÙA ĐỒNG

LỜI PHẬT TỔ CHÙA ĐỒNG

14h 25′ ngày 09/3/2006

Từ đỉnh non Tiên

Chùa Đồng Yên Tử

Đọc ghi từng chữ

Cho nước non nhà

Lời Phật nước ta

Đọc ra cho chép.

Con ghi sạch đẹp

Gửi cho nước Nam

Gửi Văn hóa làm

Công việc nghiên cứu.

                Phật đọc lời cho nơi trần thế

                Để biết về gốc rễ ngọn nguồn.

Biết về Phật ở Thiên đường

Giáng lời đọc dạy trần dương nước nhà

Dạy dân biết Luật Thiên Tòa

Dạy trần đi lễ gần xa biết đường

Tự do tín ngưỡng luân thường

Đạo lý nhớ nguồn uống nước từ đâu

Từ xưa ai đã khởi đầu

Ai đã dựng nghiệp khơi sâu nên dòng

Ai đã gieo mầm ước mong

Nên một sự nghiệp nối dòng ngày nay

Để có nền tảng móng này

Hai chữ vẹn đầy, hai chữ Tổ Tông

Đây là sự nghiệp Cha, Ông

Tổ Tông nước Việt có công tu trì

Có từ gốc tích Thiên ghi

Có từ thượng cổ tu trì đến nay

Có từ khai sinh nước này

Đã có Hồn Phật cho nay nước nhà

Hồn Phật, Hồn Nước Nam ta

Là Hồn Trời, Đất bao la nghĩa tình

Là Hồn Bất Tử trường sinh

Là Hồn Non Nước kết tinh ra đời

Là một trí tuệ sáng ngời

Là một Hồn Trời bí ẩn sâu xa

Là những hành tinh, linh sa

Được Trời kết tụ ban ra Phật Tiền

Ở từng nước một dưới miền

Ở trên trái đất, danh tên từng người

Ai tu đắc Đạo Phật Trời

Nước ấy có người thành Phật Linh Sa

Phật hiển linh, Phật trên Tòa

Phật được Trời, Đất ban ra sắc Thần

Tu qua nhiều kiếp phong trần

Tu làm nhiều lần trên cõi thế gian

Đường tu vất vả gian nan

Tu đắc thành Phật vẻ vang cho đời

Một di sản mãi muôn nơi

Một thần tượng quý cho đời nước, dân

Ví như một sức mạnh Thần

Không gì lay chuyển, không phần đơn sai

Một sức hút của tượng đài

Một di sản quý không sai tý nào

Phải có gốc rễ tự hào

Từ đâu mà được thanh tao thế này

Nguồn cội di tích đủ đầy

Từ xưa để lại đến nay hãy còn

Dù là vật bé cỏn con

Nhưng có gốc tích hãy còn giờ đây

Cứ thế ta tìm hiểu ngay

Là thấy sự thật cho nay nước nhà

Phật Thiên, Tiên, Thánh trên Tòa

Phải có sự thật, có là công cao

Có nền văn hóa tự hào

Mới có thành quả lớn cao tôn thờ

Thờ đúng sự thật bây giờ

Xưa có công lớn được thờ cho dân

Để dân đáp nghĩa đền ân

Người xưa để lại phúc phần đời nay

Để đời mãi mãi, mai ngày

Phải thờ, phải phụng, phải nay khấn cầu

Như vậy mới có phép màu

Mới có linh ứng chứng cầu cho dân

Mới có phép Phật, Thánh, Thần

Mới có muôn phần sự lạ cho ta

Phật Chùa Đồng, Phật nước nhà

Phật gọi Tam Tòa thiền phái Trúc Lâm ./.

Kính viết theo lời Hồn Phật Tổ Trần Nhân Tông

Chùa Đồng Yên Tử đọc

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *