LỜI DẠY CỦA CHA CỬA TÒA ĐỀN THÁNH HỘI ĐỀN KIẾP BẠC

LỜI DẠY CỦA CHA

CỬA TÒA ĐỀN THÁNH

HỘI ĐỀN KIẾP BẠC

                Cha đọc lời dạy nơi trần thế

                Việc Cha làm dành để cho dân

Việc Thần, việc Thánh cắt phân

Đối với người trần ai dám to gan

Xưng lời Cha đã đọc ban

Để làm công việc Thiên Đàng Cha trao

Lời Cha đọc trần ghi vào

Để làm công việc Thiên trao cho đời

Hội Thu tháng tám đến nơi

Tại Đền thờ Người – Hưng Đạo Đại Vương

Nơi Đền du khách bốn phương

Nhớ ngày lễ lớn dâng hương hội mừng

Hội Đền Kiếp Bạc tưng bừng

Hội Đền truyền thống, hội mừng người xưa

Hội mừng Người đã dẫn đưa

Cho một lịch sử từ xưa lưu truyền

Thời Trần Người đã làm nên

Một sự nghiệp lớn vang tên của Người

Anh hùng bất khuất đẹp tươi

Cho cả dòng đời, cho cả nước Nam

Cho đời con, cháu lưu ban

Đời đời thờ phụng khói nhang ơn Người

Đất nước Nam thật tuyệt vời

Có người hiển Thánh khắp nơi đều thờ

Nội trong cả nước bây giờ

Từ xưa cho mãi đến giờ, mai sau

Đời đời Dòng tộc bảo nhau

Thờ người cách mạng dài lâu vững bền

Người đánh tan giặc dưới miền

Nguyên, Mông, khiếp vía đảo điên bỏ về

Ba lần đại thắng tứ bề

Tiếng vang khắp cả làng quê tỉnh thành

Vang ra hoàn cầu nức danh

Khắp các châu lục biết danh tướng tài

Đại Vương Quốc Tuấn có bài

Phò Vua diệt giặc không ai sánh bằng

Công lao to lớn Vua thăng

Tài cao, chí lớn ngang bằng Thánh Tiên

Vua ban là Thánh giáng miền

Vua tăng chức vị đạt quyền tối cao

Là Cha thiên hạ tự hào

Của nước Đại Việt được trao cho Người

Nhà Trần hiển Thánh sáng ngời

Công lớn của Người rạng rỡ núi sông

Rạng danh đất nước, Cha, Ông

Bao đời dựng, giữ, núi sông quê nhà

Giữ từng tấc đất Ông, Cha

Đời Trần đã được ghi là chiến công

Lớn trong lịch sử oai phong

Có Trần Hưng Đạo lừng công tướng tài

Danh nhân thế giới sánh vai

Những nhà kiệt xuất đại tài vì dân

Ông được là Thánh giáng trần

Gọi Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương

Ông người bậc nhất phi thường

So trong tướng lĩnh so gương toàn tài

Gia đình, dòng họ sánh vai

Nhất trong thiên hạ, trong ngoài nước Nam

Có nhiều người được làm quan

Làm người cách mạng đứng hàng cấp cao

Người được bậc nhất tự hào

Từng thế kỷ một bước vào hai mươi

Được là Cha thờ khắp nơi

Tượng thờ muôn thuở đời đời ghi công

Ở khắp các nơi Đền Rồng

Khắp trong thiên hạ non sông nước nhà.

Thế kỷ hai mươi nước ta

Có Bác thứ nhất đứng ra cứu đời

Công Bác cao lớn hơn người

Bác được thứ nhất, Đức Ngài sau nay

Đại Vương thứ hai chức này

Cha thứ hai của nước nay dân mình

Cha thứ nhất Hồ Chí Minh

Cha thứ hai Trần Hưng Đạo quang vinh

Cha thứ ba Đào Lang tái sinh

Hồn của Tông Tổ nước mình lưu ban

Tái hồn để giúp nước Nam

Tái đi, tái lại giúp sang cho đời

Cấp bậc theo công của Người

Xếp theo ngôi thứ thờ người có công ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc

xong lúc 11giờ 30’ ngày 11/9/2005 – 08/8/Ất Dậu

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *