Lời Nói Đầu

Lời Nói Đầu

Sách này dành để cho dân

Việc lo tang quyến ở phần tại gia

Cho Tổ Quy Đạo nước nhà

Cho các dòng họ được là làm theo

Cho gia đình nhất một điều

Cũng tự làm được nhất điều lo toan

Đạo Quy lối mới đẹp an

Việc làm trọn vẹn tốt an cho trần

Đừng ai lo sợ ngại ngần

Thánh Cha dạy trần việc đúng cho dân

Quy Đạo đất nước hồng ân

Dân lo thực hiện mọi phần tốt an

Không tốn tiền của trần gian

Không mắc mưu kẻ lòng gian lừa trần

Thầy mo bói toán lừa dân

Doạ nạt người trần để được cúng thuê

Dân ta hãy nhất tâm về

Làm theo Luật Thánh không hề sai chi

Việc âm đúng luật nội quy

Việc dương không phải lo chi sai lầm

Các Tổ Quy được giúp cùng

Cho nhà ai đến nhờ cùng Hội Quy

Dòng họ lo được một khi

Ai không quy Đạo cũng thì được lo

Việc làm lối mới để cho

Thế kỷ hai mốt được lo, được làm

Không phải cúng mã, tiền vàng

Không nhờ thầy yểm phí sang tiền trần

Đừng gửi vong đi khổ thân

Gửi vong là tội lỗi trần phải mang

Gia đình thất hiếu rõ ràng

Việc làm sai phạm phí sang tiền trần

Luật Thiên lối mới cho dân

Không ai gửi được vong trần đi đâu

Lệnh Phật, Thánh, Thần từ lâu

Đã hết lệnh gửi đi đâu, đền, chùa

Đừng nghe kẻ ác làm bừa

Gửi vong lên chùa phạm tội với vong

Vong âm có Luật Âm cung

Vong âm có mộ vong không khổ gì

Mộ là nhà hồn một khi

Đời đời vĩnh cửu đã ghi nhà hồn

Vong âm mãi mãi trường tồn

Nhà hồn là chính nơi hồn gửi thân

Hãy xây mộ cho vong trần

Khi nào sang cát xây phần mộ vong

Người hoả thiêu hết một năm

Hết giỗ đầu được xây xong mộ phần

Xây chắc, xây đẹp, an phần

Là vong hà hải âm phần hết lo

Sách số năm Thánh ban cho

Dân ta đọc hiểu tự lo an lành ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *