BẢNG GHI GIỜ TỐT XẤU 24 TIẾNG, 12 CON GIÁP

Giờ tý từ 0 h           đến 2 giờ       – giờ đẹp

Giờ sửu từ 2 h       đến  4 giờ       – giờ an

Giờ dần từ 4 h       đến  6 giờ       –  giờ đẹp, an

Giờ mão từ 6 h      đến  8 giờ       – giờ an

Giờ thìn từ 8 h       đến  10 giờ     – giờ đẹp, an

Giờ tỵ từ 10 h                 đến  12 giờ     – giờ an + xấu

Từ 10 h          đến 11 giờ      – giờ an

Từ 11 h           đến 12 giờ      – giờ chạm, trùng xấu

Giờ ngọ từ 12 h     đến 14 giờ      – giờ rất xấu

Từ 12 h           đến 13 giờ      – giờ trùng xấu

Từ 13h            đến 14 giờ      – giờ chạm, trùng xấu

Giờ mùi từ 14 h     đến 16 giờ      – giờ đẹp, an

Giờ thân từ 16h     đến 18 giờ      – giờ an + xấu

Từ 16 h           đến 17 giờ      – giờ an

Từ 17 h          đến 18 giờ      – giờ chạm quan, xấu

Giờ dậu từ 18 h     đến 20 giờ      – giờ an

Giờ tuất từ 20 h     đến 22 giờ      – giờ an

Giờ hợi từ 22 h              đến 24 giờ      – giờ an

 

Lưu ý: Khi muốn làm việc gì hãy lấy quá 5 phút, thí dụ: 8h5′ xuất hành, đổ mái trần; 5h 5′ động thổ; 8h 5′ xây móng nhà; 5h 5′ lên nhà mới… , các giờ đẹp, an sẽ làm được nhiều việc trong ngày, trong tháng. Một ngày có 24 tiếng, một năm có 12 tháng, nếu nhuận là 13 tháng, chết tháng nào phải cúng tháng đấy, không phải cộng thêm, không trừ đi, thí dụ chết tháng 7 sẽ cúng giỗ tháng 7; nếu chết tháng 7 nhuận vẫn cúng tháng 7 năm sau bình thường.

 

Lời Cha dạy:

Trên đây những giờ đẹp, an

Đã ghi rõ ràng đánh dấu hẳn hoi

Gia đình có việc cứ coi

Đây là Cha đọc như soi cho trần

Các việc to, bé của dân

Hãy mở sách Thần ghi rõ không sai./.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Ttrưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

 

Quyển số 2 có 64 bài, do Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến ghi lời.

                                          ĐỀN HÒA BÌNH           

Địa chỉ: Số nhà 16, ngõ 4, Đường Thanh Niên, Khu dân cư Thái Học 1

Phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

ĐT: 02203 883 772

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *