Lời Nói Đầu

Lời Nói Đầu

Sách Cha ban Đền Hoà Bình

Được lệnh Cha, Mẹ Thiên Đình cắt sai

– Đọc cho đồng viết từng bài

Lễ từng ngày lễ không sai tý nào

Đền công đáp nghĩa lo vào

Những người vì nước công cao giúp đời

– Lễ từ Trời, Đất sinh người

Ngày giỗ Tổ Trời, Tổ Đất thiêng liêng

– Giỗ Tổ Tông Nước hồng chuyên

Gọi ngày đại kỵ thiêng liêng vô cùng

– Giỗ Tổ Vua Hùng nói chung

Giỗ Cha, giỗ Mẹ của cùng nước Nam

– Lễ mừng sinh nhật vẻ vang

Mừng Bác Hồ được tên vàng lung linh

– Mừng ngày đại lễ quang vinh

Đời đời, mãi mãi trường sinh ơn người

– Hai bảy tháng bảy dưới đời

Ngày giỗ liệt sĩ khắp nơi nước nhà

Ngày cúng cơm cỗ với quà

Đáp đền công đức người ra chiến trường

Anh hùng liệt sĩ phi thường

Toàn dân báo đáp ơn hồn dài lâu

Đời đời đáp nghĩa kính cầu

Trường tồn mãi mãi dài lâu phụng thờ

– Mừng ngày Quốc khánh nên thơ

Của một cõi bờ Tổ quốc Việt Nam

– Mừng Đảng, Bác Hồ vẻ vang

– Mừng Quân đội nước Việt Nam anh hùng

– Ngày hội non sông tưng bừng

Mùng hai tháng chín khắp vùng cờ hoa

Ba Đình lịch sử nước nhà

Hàng năm ngày hội lời Cha vang lừng

– Ngày giỗ Cha thật cao từng

Cùng ngày sinh, hoá, nửa buồn, nửa vui

Ngày sinh, hoá, ngày tuyệt vời

Riêng Bác mới có một người, không hai

– Ngày giỗ Cha, Cha đại tài

Là ngày hiển Thánh không sai tý nào

Cha Trần Hưng Đạo đi vào

Cõi thiêng bất tử, Trời trao phép Thần

Cha được hiển Thánh cứu dân

Cha Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương

– Hai hai tháng chạp trần dương

Ngày kỵ của Đức Thiên Vương Mẫu Hoàng

Mẫu Hoàng quê ở Nam Đàn

Mẫu sinh ra Bác muôn vàn kính yêu

– Cùng ngày theo lệnh Thiên Triều

Tất niên lễ tạ nhất điều thỉnh Thiên

Tạ Trời, Đất, Phật, Thánh, Tiên

Tạ Tổ Đất Nước hồng chuyên cho đời

Tạ người có công sáng ngời

Từ các triều đại xưa thời đến nay

Đã giúp độ dân nước này

Đời đời dân nước đền nay công người

Việc làm do Thánh giáng đời

Dạy Đoàn làm lễ tạ người có công ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *