HƯỚNG DẪN CHO TỔ QUY CÙNG GIA ĐÌNH VIỆC TRONG SÁCH SỐ 5 LÀM ĐÁM TANG CHO VONG ÂM ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ

HƯỚNG DẪN CHO TỔ QUY CÙNG GIA ĐÌNH

VIỆC TRONG SÁCH SỐ 5

LÀM ĐÁM TANG CHO VONG ÂM ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ

 

 1. Khi tổ trưởng, tổ phó nhận được tin gia đình nhờ tổ quy làm việc đám hiếu, phải thống nhất xong các việc họ nhờ cụ thể, 1 người báo cho các hội viên tổ quy rõ việc của tổ để đi giúp gia đình có tang về ngày, giờ, cho đúng.
 2. Vong ai mất phải qua từ 7 đến 9 tiếng trở lên mới liệm vào quan tài, (trừ người có sự cần liệm sớm hơn 5 tiếng trở lên liệm cũng được).
 3. Tổ quy báo gia đình chuẩn bị di ảnh để tổ trưởng làm bài vị vào ảnh thờ cho vong.
 4. Mẫu làm bài vị thờ ảnh ở trang 90, bài số 26.
 5. Làm cốt bát hương ghi rõ họ tên vong âm để thờ 3 năm;
 6. Lấy 1 thìa muối, 1 lạng gạo để bỏ vào cạnh quan tài;
 7. 1 bát cơm nồng, 1 quả trứng luộc (đôi đũa bông để nguyên), ngày thay cơm, thay trứng 2 lần để thờ vong.
 8. Báo ông trưởng họ lo việc phát khăn tang trước khi liệm vong vào quan tài;
 9. Khi hạ huyệt, 1 bát cơm, 1 quả trứng thờ vong hãy gói vào túi ly non bỏ xuống cạnh quan tài cho vong;
 10. Không ai được đốt vàng, tiền mã, phí tiền.
 11. Khi đưa tang không được rắc tiền, vàng mã; không được rắc tiền thật, nếu rắc là sai với Luật Âm, Thiên.

 

TỔ QUY CHUẨN BỊ SỚ

ĐỌC BÀI LIỆM CHO VONG Ở QUYỂN SỐ 5:

 

Trang 93, việc làm trước khi liệm vong vào quan tài:

 

 1. Đọc bài ở sách có ghi từng phần 1, 2, 3, từng việc.
 2. Bài 30, trang 96, 1 sớ kính xin giờ liệm cho vong.
 3. Bài 31, trang 97, 1 sớ kính xin liệm nhập quan cho vong người mất.
 4. Bài 32, trang 99, 1 sớ kính xin đất mộ cho vong.
 5. Bài 33, trang 101 trở đi có các bài viếng, chọn các bài nào cho phù hợp với người mới mất cho tổ viếng vong.
 6. Trang 109 trở đi có các bài viếng cho người mới mất (chọn bài phù hợp với vong mới mất) và USB số 5 cầu tụng cho vong.
 7. Bài 49, trang 138 + 139, 1 sớ kính xin nhập mộ cho vong (trước 1 tiếng khi đưa tang phải ra đồng trình sớ nhập mộ cho vong).
 8. Bài 50, trang 140, Tổ quy xin phép Ban lễ tang đọc bài trước khi đưa tang.
 9. Bài 48, trang 134 đến 137, Tổ quy đọc bài Kinh dẫn đường cho vong.
 10. Bài 54, trang 145, Tổ quy đọc bài Vun mồ cho vong khi mộ đã đắp xong (khi họ cắm vòng hoa là Tổ Quy đọc bài vun mồ).
 11. Bài số 55, trang 146, 1 sớ lễ tạ mộ cho vong ngay tại khu mộ sau khi đọc bài Vun mồ cho vong xong (nếu có ban Thần Linh để lễ tại ban Thần linh); hoặc mời các Quan về gia đình chứng sớ + lễ tại mộ cho vong tại nhà cũng tốt, vì về nhà có đủ 1 mâm lễ.
 12. Trừ nhà ai có tà đất ở, hãy lễ ở ngoài, nơi có ban Thần Linh hoặc đem bàn ra nơi gần mộ để lễ, lễ ở nơi sạch sẽ, cao dáo.
 13. Bài số 58, trang 149, 1 sớ kính trình tại mộ, xin phép các Quan Thần Linh xin phục hồn cho vong ngày thứ 3 trở đi được về nhà.
 14. Bài số 59, trang 151, đọc bài ở sách tại nhà phục hồn vong người mới mất ngày thứ 3 tại nhà; đọc bài 61, trang 154.
 15. Bài 60 trang 153, 1 sớ kính trình ở nơi mộ. Nếu vong người mất bị liệt đọc bài phục hồn vong tại nơi phần mộ và cúng cơm luôn cho vong.

Đọc bài cúng cơm trong ngày lễ phục hồn, đọc mời hồn 3 lần, chỗ cuối trang 154.

Tiếp tụng kinh cầu siêu thoát cho vong mới mất 1 bài + mở USB số 4 cho vong nghe khi cúng cơm.

Cùng số 13, bài 61 này làm chung vào bài 59 phục hồn vong.

Nếu nhà ai có vong mất cho đi hóa thân hoàn vũ, các thủ tục liệm vong như an táng bình thường.

 1. Bài số 51, trang 141, 1 sớ trình ở nhà, kính sớ trình các Quan xin cho vong đi hóa thân.
 2. Bài số 52, trang 142, 1 sớ trình tại đài hóa thân hoàn vũ.
 3. Bài 54, trang 145, hóa thân xong, gia đình đưa cốt tro của vong về nơi phần mộ, (trên đường về phần mộ, Tổ Quy mở USB bài Kính dẫn đường). Khi về đến phần mộ, sau khi hạ cốt, đắp mộ xong, Tổ Quy lại đọc bài kinh vun mồ cho vong và tiếp tục làm bài 55, bài 56, bài 58, bài 59 và bài 60.
 4. Bài số 72, trang 177, 1 sớ cầu độ cúng tuần đầu, đọc bài cầu độ siêu thoát cho vong.
 5. Bài số 73, trang 179, 1 sớ xin đốt tư trang cho vong ở tại nhà gia đình vong.
 6. Bài 75, trang 181, đọc 1 sớ lễ thất thất lai tuần ở nhà.
 7. Bài 76, trang 183, đọc bài cầu thất thất lai tuần ở nhà.
 8. Bài 78, trang 186, đọc 1 sớ bài cúng trăm ngày cho người mới mất, gọi là cúng cất mâm.
 9. Bài 77, trang 189, đọc 1 bài cầu bách nhật, cất mâm người chết 100 ngày.
 10. Bài 73, trang 179, 1 sớ đốt tư trang cho vong cùng ngày cúng lễ cất mâm.

 

Chú ý: Trong 100 ngày có 28 phần việc làm cho gia đình tang hiếu đã được ghi thứ tự số từng công việc một rõ ràng.

– Chuẩn bị sớ trong 3 ngày cần 6 sớ là đủ;

– Vong ai đi hỏa thiêu thêm 2 sớ là 8 sớ,

– Vong mới mất đến 100 ngày cần tổng là 19 sớ; vì 7 tuần cầu siêu độ vong là 7 sớ.

Nếu ai không cầu tuần 1 lần, để 49 ngày cầu độ 1 lần phải cầu 49 lượt = 7 sớ cầu cho 7 tuần đã qua mới đủ gọi là thất thất lai tuần, cầu độ cho vong âm được an nhàn mát mẻ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *