LỜI HỒN THẦN CỦA ÔNG TRẦN HIỂN ĐỨC BÁO CÁN BỘ TRẦN BIẾT VIỆC THẦN

LỜI HỒN THẦN CỦA ÔNG TRẦN HIỂN ĐỨC

BÁO CÁN BỘ TRẦN BIẾT VIỆC THẦN

Đền Khê Khẩu, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

Ngày 09/3/2013 – 28/Giêng/Quý Tỵ

Hôm nay trước cửa cung thờ

Lời ngài Hiển Đức bây giờ báo dân

Trước là báo cán bộ trần

Thôn, xã Văn Đức biết phần việc Thiên

Tại đền Văn Đức uy nghiêm

Lời Trần Hiển Đức báo nên việc Thần

Hòm sắc, phong sắc có phần

Sắc phong của Thần đã bị mối xông

Từ hai năm nay đã không

Không còn như cũ đã không còn nhiều

Chỉ còn một tý ghi điều

Dấu vết sắc cũ có điều làm tin

Hãy chụp ảnh lại dấu in

Để cho xã biết làm tin sau này

Tính kể từ ngày hôm nay

Xã phải lo gấp việc này bằng xong

Đây là di tích oai phong

Của Ngài, của xã, thôn, cùng nơi đây

Bao nhiêu công đức dựng xây

Công người vì nước ra tay diệt thù

Trải qua ngày tháng công phu

Dân đã đắp bù xây lại ghi công

Bây giờ bản sắc mối xông

Ngài cho ghi lại sắc phong nơi này

Ngài nhờ người có phép nay

Ngài trình với Thánh nước này Việt Nam

Viết lời của Thánh đọc ban

Giữa trưa giờ Ngọ việc làm hôm nay

Để cán bộ, dân biết hay

Việc làm của Thánh nước này Tâm Linh

Ngài trao cho Đoàn Hoà Bình

Đảm nhiệm công việc Thiên Đình lo toan

Được viết lời Ngài đọc ban

Được viết lại sắc giúp sang cho Thần

Một bên chữ Thánh giáng trần

Một bên lời Thánh ban vần thơ Tiên

Lời Hồn Tổ Nước thiêng liêng

Sẽ đọc họ Phạm được biên lời Thần

Đây việc đại sự lớn cần

Người trần không thể tự trần viết ra

Viết sắc phong sắc phải là

Vua xưa ban sắc viết ra cho Thần

Nếu cán bộ xã thấy cần

Theo đúng lời Thần – Trần Hiển Đức ban

Cán bộ khánh tiết lo toan

Đến nhờ Đền Thánh người mang mệnh Thần

Nhờ Phạm Thị Xuyến lo phần

Công việc Thánh trần, Thánh sẽ cắt sai

Việc làm tốt đẹp an bài

Cho đền Khê Khẩu có bài hôm nay

Thánh Trần chỉ định người này

Họ Phạm Thị Xuyến phải ngay lo làm

Không công phải lo hoàn toàn

Sáng ngày mùng một phải hoàn sắc xong

Có bài dâng lễ trước cung

Cùng Ban tổ chức việc chung nơi đền./.

 

Ghi lại sớ tấu do ngài Trần Hiển Đức đọc tại đền Khê Khẩu, đọc xong lúc 9h20′ ngày 09/3/2013, (28/Giêng/Quý Tỵ).

TB: Chiều ngày 8/3/2013, ông Đồng Văn Toàn, 62 tuổi, cùng thủ nhang đền Khê Khẩu”, bà Phạm Thị Năm, 78 tuổi đến nhờ đền Hoà Bình, mời thủ nhang Phạm Thị Xuyến về Đền Khê Khẩu thay hòm sắc cho đền. Khi đến đền lúc 8h ngày 09/3/2013 (28/giêng/Quý Tỵ, bà Phạm Thị Xuyến được nghe ngài báo: “con  hãy đem hộp sắc ra sẽ biết và nghe lời dạy của Ngài”.

        Khi họ Phạm Thị Xuyến đem hộp sắc ra gian ngoài trước ban thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo, khi mở ra chỉ còn một tý mảnh sắc cũ còn lại dính trên mặt hộp, khi đấy ba người là:Phạm Thị Xuyến, Phạm Thị Năm, 78 tuổi thủ nhang, Nguyễn Thị Đào, 77 tuổi cùng chứng kiến trong hộp sắc không còn sắc nguyên vẹn.

        Thủ nhang đã gọi ngay ông Đồng Văn Định, 54 tuổi, trưởng thôn, ông Đồng Văn Toàn, 62 tuổi, phó thôn tổng bằng 5 người cùng chứng kiến. Sau đó đã chụp ảnh hòm sắc riêng và chụp những người cùng chứng kiến.

        Người được ghi lời hồn của ngài Trần Hiển Đức tại đền Khê Khẩu là Phạm Thị Xuyến, 66 tuổi, là trưởng đoàn Tâm Linh đoàn Hoà Bình, đền Hoà Bình tại số nhà 16, ngõ 4, đường Thanh Niên, khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *