KÍNH DÂNG SỚ TRÌNH NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC ĐỀN KHÊ KHẨU LINH TỪ

KÍNH DÂNG SỚ               

TRÌNH NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC

ĐỀN KHÊ KHẨU LINH TỪ

Kính dâng lên Đức Thánh Nhân

Kính dâng Thượng Tướng Công Thần uy nghi

Dâng ngài Hiển Đức trường kỳ

Công danh để lại sử ghi hào hùng

Hôm nay ngày hội tưng bừng

Đón bằng lịch sử tin mừng cho dân

Gần xa về lễ Đền Thần

Lễ mừng Ngài đã vì dân nước nhà

Một thời Ngài đã xông pha

Cầm quân đánh giặc thắng ra cứu đời

Cứu dân hộ Quốc khắp nơi

Nguyên Mông khiếp vía tơi bời tháo thây

Nhà Trần nổi tiếng đó đây

Công Ông để lại nơi này tích xưa

Sử đời đã được dẫn đưa

Ghi công tích cũ sớm trưa lưu truyền

Tích đời xưa đã xây đền

Một thời giặc phá còn nền nơi đây

Dân thôn bản, xã nơi này

Góp tâm xây lại mỗi ngày khang trang

Sử Thiên cũng có rõ ràng

Có nhiều sự việc Thiên ban cho trần

Có những sự kiện việc Thần

Tích Trời để lại việc Thần nơi đây

Cũng trong sự tích nơi này

Hai đền lịch sử có nay tích Thần

Một thời để lại cho dân

Một chuyện kỳ lạ cho trần nơi đây

Ông Trần Hiển Đức đêm ngày

Chiêu quân luyện võ dạy bày đội quân

Tự nhiên có sự xuất thần

Hai cô gái đẹp vô ngần nết na

Song toàn văn võ vào nhà

Lân la hỏi chuyện bàn là kế mưu

Hôm sau dựng một quán lều

Hàng ngày bán nước xin mời đãi quân

Thật là một chuyện xuất thần

Như trên giáng hạ không phần sai chi

Hàng ngày cùng Ông chép ghi

Bàn mưu kế sách để đi đánh thù

Đánh thắng bao nhiêu giặc ngu

Quân ta đại thắng, giặc thù tan thây

Một ngày nắng đẹp quang mây

Giữa trưa giờ Ngọ có ngay vòng Trời

Một vòng lửa đỏ chơi vơi

Từ cao lưng Trời hạ xuống không gian

Mười sáu, tháng mười rõ ràng

Cả ba đàng hoàng dõng dạc bước ra

Ngoài sân vòng lửa từ xa

Hạ xuống dưới thấp như là mời lên

Cả ba đứng lặng như nghiêm

Cùng nhìn bốn phía quanh bên một hồi

Tự nhiên tiếng sấm vang trời

Như tiếng gọi Người về với Tổ Tông

Về nơi một cõi Thiên Bồng

Thăng Thiên bất tử một ông, hai bà

Cùng ngày, cùng tháng cả ba

Về Thiên để lại cho ta Sử Thần

Bao nhiêu quân sĩ tần ngần

Thương tiếc tướng giỏi với phần Đôi Cô

Xưa kia sự tích để nơi này

Đời đời mãi mãi nước non nay

Trời cho một vị con nhà Thánh

Đặc trách nơi này có cánh bay

Ông Bà, Bố Mẹ không ở đây

Từ đất An Sinh đến nơi này

Sinh cơ lập nghiệp mới được nay

Thiên Bồng báo mộng cho người được

Sinh một Quý Nhân phúc đại nhà

Sinh ra ba tuổi mất mẹ cha

Thôn xóm xã nhà nuôi Ông lớn

Sức dài vai rộng giúp Quốc gia

Đánh giặc giữ an nước, dân ta

Hai Bà xuất hiện hai Hằng Nga

Trời cho xuất hiện giúp dân ta

Hồn Thiêng đất nước, Hồn sông núi

Trưng Trắc, Trưng Nhị phải đâu xa

Tôi đọc cho Đồng được viết ra

Đồng Thiên có phép của Đức Cha

Đồng được nghe lời thiêng Thánh gọi

Viết tích cho Trời, tích cho ta

Tích này có thật từ xưa xa

Tích Hồn Tổ Tông của Ông Cha

Tích thuở khai sinh dựng, giữ nước

Tích Trời sử nước đã cho ta

Hôm nay gửi tới dân nước nhà

Một chuyện thần thoại ở quê ta

Chuyện thật như bịa không ai rõ

Nếu trần muốn tỏ hỏi tới ta !

 

Kính ghi lại lời thơ trong sớ lễ Đền Khê Khẩu

 xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ngày đón bằng xếp hạng di tích

Ngày 02/02/Đinh Hợi – Ngày 20/3/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *