GHI LẠI SỚ THẦN LỜI ÔNG TRẦN HIỂN ĐỨC

GHI LẠI SỚ THẦN

LỜI ÔNG TRẦN HIỂN ĐỨC

Ngày 09/3/2013 – 28/Giêng/Quý Tỵ

Lời Trần Hiển Đức hôm nay

Sớ thứ hai này kính cáo lên Thiên

Trình Tổ Tông nước Nam miền

Trình Cha, trình Mẹ Rồng Tiên nước nhà

Trình Đức Ngọc Phật trên toà

Trình cha Hưng Đạo nước nhà Việt Nam

Trình Thánh nước nhà lo toan

Lo cho việc Thánh, Thần Quan đền này

Hòm sắc mối đã xông nay

Hộp sắc nhỏ này dấu sắc phong ghi

Của Vua xưa đã duyệt y

Ban sắc chiếu chỉ uy nghi thờ Người

Thờ công, thờ tích đời đời

Thờ để lưu giữ công người vì dân

Sống làm cách mạng quên thân

Là người tướng giỏi Thánh Trần đã ghi

Thời Trần lịch sử trường kỳ

Có Trần Hiển Đức sử thi ghi lời

Cùng Trần Hưng Đạo một thời

Đánh tan quân giặc sang nơi nước nhà

Nguyên, Mông khiếp vía thua ta

Trần Triều thắng trận vang xa toàn cầu

Ba lần giặc phải cúi đầu

Ý nguyện sở cầu, ta thắng, giặc thua

Hôm nay giữa lúc ban trưa

Ba sớ đại viết hoá đưa trình Thần

Trình Tổ Đất Nước rất cần

Một sớ để lại sớ Thần thứ hai

Hai người tiếp tục lo nên

Làm tiếp công việc Thánh truyền lời ghi

Theo Lệnh Thánh cắt cử đi

Làm việc cho Thánh lời ghi của Thần

Giúp cho thôn, xã việc cần

Cán bộ nhất trí nhờ trần, nhờ Thiên

Họ Phạm viết bài dâng lên

Trình Cha, trình Mẹ Thần thiêng nước nhà ./.

Kính viết lại lời ghi trong sớ trình thứ 2 tại đền Khê Khẩu, thờ ngài Trần Hiển Đức, thôn Khê khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *