LỜI HỒN HAI BÀ BÁO DÂN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

LỜI HỒN HAI BÀ

BÁO DÂN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

Ngày 16/6/Giáp Ngọ – 12/7/2014

Hôm nay rước tượng Hai Bà

Rước về đền mới xây ra thờ Hồn

Thờ tượng Hai Bà trường tồn

Nơi xưa có tích trần dương phụng thờ

Do Trời giúp dân bấy giờ

Do Trời giúp nước tích giờ còn đây

Cội nguồn Dân tộc nước này

Có Trời sinh dưỡng, có ngay tích Trời

Tích xưa đẻ lại hai người

Hai cây đa vẫn xanh tươi bốn mùa

Hai người chỉ còn hồn xưa

Có tượng thờ phụng sớm trưa nơi này

Có ngôi nghè nhỏ còn nay

Xưa có nghè lớn nơi này gấp ba

Do giặc tàn phá tan ra

Sau dân xây lại thờ là Đôi Cô

Chuyện xưa không ai biết vô

Chỉ có Trời biết việc xưa tích Trời

Hai người giấu tên, tuổi đời

Giấu nơi quê quán không lời nói ra

Tự nhiên làm quán nói là

Đất lành chim đậu ở là nơi đây

Bán nước cho quân sĩ nay

Gặp ông Hiển Đức một ngày giữa trưa

Ngỏ lời tham mưu kế xưa

Cầm quân đánh giặc, giặc thua đầu hàng

Nguyên Mông kiếp vía kinh hoàng

Bà bày kế sách sẵn sàng ra quân

Từ đó Hai Bà được gần

Cùng ông Hiển Đức, quân thần rất đông

Hai Bà như hai Quận Công

Cùng ông Hiển Đức tinh thông luận bàn

Bàn kế sách lược lo toan

Đánh thắng quân giặc bạo tàn Nguyên Mông

Ba lần thắng trận lừng công

Theo Trần Hưng Đạo lập công thắng thù

Đất nước an thịnh ngàn thu

Có công Trời Đất đắp bù cho dân

Hôm nay Bà đọc lời Thần

Cho đồng ghi lại gửi dân xã này

Gửi thôn Khê Khẩu nơi đây

Gửi cả thị xã nơi này Chí Linh

Gửi tỉnh Hải Dương thực tình

Để biết chương trình việc Thánh nước Nam

Đã viết lịch sử Thiên Đàng

Đã cho một đoàn đã có công lo

Việc Tâm Linh Thánh trao cho

Trưởng đoàn đảm nhận đã lo lâu rồi

Từ cuối thế kỷ hai mươi

Đến đầu thế kỷ đang thời lo toan

Phải làm công việc giúp sang

Tâm linh giáng dạy giúp sang cho đời

Cùng dân thôn xã tại nơi

Lo việc đền đáp công người vì dân

Hôm nay năm người Đoàn Thần

Đại diện sắm lễ kính phần về Thiên

Về làm các công việc lên

Theo sự sai cắt của Thiên, Thánh Trần

Thánh Trần Hưng Đạo cắt phân

Ban một Đoàn Thần trách nhiệm nơi đây

Đoàn lo cùng địa phương này

Dân không lo ngại việc nay Đoàn làm

Đoàn làm theo phép Thiên Đàng

Có Thánh chỉ đạo việc làm tại nơi

Đoàn làm có phép giáng đời

Trưởng đoàn thầy giỏi của người Tâm Linh

Làm việc theo phép Thiên Đình

Ban Đoàn Hòa Bình đảm nhận lo toan

Làm việc tốt đẹp thuận an

Mọi việc chu toàn kết quả thành công ./.

Kính viết theo lời Hồn Bà Trưng Trắc đọc tại Đền Hòa Bình

 xong 18h45’ ngày 15/6/Giáp Ngọ – 11/7/2014

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *