BÀI LỄ XUẤT HỒN TƯỢNG HAI BÀ

BÀI LỄ

XUẤT  HỒN TƯỢNG HAI BÀ

Tại nghè thờ tượng Đôi Cô, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ngày 16/6/Giáp Ngọ – 12/7/2014

 

Kính Thiên, kính Thiên, kính Thiên Trời

Kính Hồn Thiên, kính Hồn hai Người

Hai nữ tướng sáng ngời anh dũng

Kính Hồn Thiêng đời đời thờ cúng

Thờ Hai Bà xin cúng hôm nay

Thưa Hồn Thiêng đất nước về đây

Chứng tâm đạo đức dày thôn xã

Chứng tâm trần về đây có cả

Cán bộ, nhân dân, già, trẻ, gái, trai

Các thanh đồng nhất lệnh Thiên Đài

Về kính lễ, vâng lời theo lệnh

 

Kính lễ mời hai vị Trưng Vương

Là Hai Cô Tiên nữ phi thường

Là Hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị

Tích từ xưa thật là huyền bí

Hai Bà Trưng chí khí anh hùng

Đã làm nên sự nghiệp lẫy lừng

Nay Bà lại cho từng sự kiện

 

Kính Hai Bà Hồn Thiên cho tiến

Nhập Hồn rồi, cho xuất Hồn ngay

Xuất Hồn tượng để rước hôm nay

Mời Hai Bà lên kiệu rước nay

Mời Hồn giáng kiệu nay rước bóng

Rước bóng hai người, dân trông ngóng

Rước bóng Hai Bà lên cung Vua

Để cho Đồng được tấu, được thưa

Rước Hai Bà về đền mới đẹp.

 

Ngày hôm nay sử Trời cho chép

Ghi lời Thiên về lịch sử này

Mời Hai Bà lên kiệu rước nay

Về đền mới ở sau nghè cũ

Mời Hồn Thiêng đời đời ấp ủ

Hai cây đa chốn cũ năm nào

Vẫn ngày đêm cành lá xì xào

Che bóng mát nơi xưa có quán

 

Kính mời, kính mời Hồn thăng giáng

Mời Hồn Thiêng lên kiệu hôm nay

Kính mời Hồn Vua Bà về đây

Nơi tích cũ cội cây lịch sử

Có văn võ bá quan đông đủ

Có người Thiên đón rước tưng bừng

Chật sân đền như ngày hội mở

Tiếng trống, chuông vang rộn vui mừng

Giờ Thìn, ngày đẹp đẽ vô cùng

Xin mời rước Hai Bà lên kiệu

Đọc xong bài là rước tượng lên kiệu./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

xong lúc 22h37’ ngày 14//6/Giáp Ngọ – 10/7/2014

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *