BÀI LỄ NHẬP HỒN TƯỢNG HAI BÀ

BÀI LỄ

NHẬP HỒN TƯỢNG HAI BÀ

Ngày 16/6/Giáp Ngọ – 12/7/2014

 

Kính Thiên, kính Thiên, kính lệnh Trời

Kính mời Hồn Thiên giáng trên đời

Kính mời Hồn Thiên nhập Hồn tượng

Nhập hồn, nhập cốt tượng Hai Bà

 

Kính mời Hồn Thiên ngự trên tòa

Hồn Thiên bất tử, Hồn Hai Bà

Là tướng, là Vua xưa giữ nước

Kính rước Hồn Vua từ kiếp trước

 

Kính mời hồn nhập tượng hôm nay

Hai Bà đã xuất hồn tượng này

Giờ xin nhập cùng ngày tượng cũ

Kính xin Hai Bà nghe Thần chú

 

Phép của Thiên, tiếng nói của Thiên

Rước Hồn Thiên nhập tượng uy nghiêm

Tượng Hai Bà vẫn nguyên như cũ

Có người Thiên về đền đông đủ

 

Ngày hôm nay Thần chú nói lời

Bằng tiếng Thiên, phép Thánh trên đời

 

Giáng Đồng trưởng phép thầy màu nhiệm

Đền mới xây đây một sự kiện

 

Cho nước, dân biết đến Hai Bà

Hai Bà do Trời gửi cho ta

Không phải người của nơi thôn, xã

Hai Bà có Hồn Thiên vô giá

 

Bậc kỳ tài giúp nước hộ dân

Đã lẫy lừng tên tuổi dưới trần

Cả nước Nam đâu đâu cũng biết

Danh tiếng Hai Bà người hào kiệt

 

Đã làm Vua giữ nước an dân

Giờ tích Trời lại ban cho trần

Hai Bà đã hiện thân giúp nước

Thế kỷ hai mốt đã biết được (21)

 

Hai Cô bán nước chính Hai Bà

Mời Hồn Thiêng giáng thế cửa tòa

Mời Hai Bà nhập hồn hai tượng

Kể từ đây đền mới khang trang

 

Đền Hai Bà lịch sử vẻ vang

Không phải nghè thờ Đôi Cô nữa

Kể từ đây dân ta hãy sửa

Gọi đền (Hai Bà) tích của Thần

 

 

Lịch sử Trời đã đọc xuống trần

Cho dân, nước từ đây mãi mãi

Lịch sử Trời đã được ghi lại

Cho dân ta mãi mãi nơi này

 

Đoàn Hòa Bình có trách nhiệm nay

Việc Thánh cử Đoàn này trách nhiệm

Phải có tâm dâng tiền cúng tiến

Cùng nhân dân xây dựng đền Thần

 

Một việc làm đáp nghĩa đền ân

Cho sự nghiệp công thần vĩ đại

Cho muôn đời, muôn đời, mãi mãi

Thờ Hai Bà Trưng Trắc chị, em

 

Chúc Đền Bà sáng đẹp vang tên

Vang cả nước khắp miền hạ giới

Sau dân, nước nhiều nơi biết tới

Về lễ Bà, tạ đức Trời cao

 

Trời đã ban nước Nam tự hào

Có Hai Bà Trưng Vương giáng thế

Có Hai Bà sử Trời đã kể

Chuyện ngày xưa, tích cũ vẫn còn

 

Đời nối đời vẫn giữ màu son

Đền Hai Bà, cây đa, quán nước

Mỗi một năm có một hội rước

Từ Đền Ông xuống Đền Hai Bà

Ngày chia ly, ngày ấy đi xa

Xa quân tướng, xa người dương thế

Kể từ đây dân ta hãy kể

Mười sáu, tháng mười giỗ ba người

 

Giỗ ba người từ Đất về Trời

Theo vòng lửa về nơi tiên cảnh

Thôn Khê Khẩu, Văn Đức đặc trách

Đã lo toan xây được ngôi đền

Kể từ đây mãi mãi vang tên

Đền Hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *