LỜI HỒN BÁC ĐỌC NGÀY LỄ MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 112

LỜI HỒN BÁC ĐỌC

NGÀY LỄ MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 112

Ngày 19/5/2002 – 08/4/Nhâm Ngọ

Nhớ ngày Bác Hồ ra đời

Trần gian cả nước khắp nơi xa gần

Trong Nam, ngoài Bắc ân cần

Sửa sang ngày hội vô ngần lớn to

Bầu cử Quốc hội để cho

Toàn dân lựa chọn người lo cho mình

Người lo cho nước quang vinh

Người lo cho mình, làng bản quê hương

Lo cho tỉnh, huyện, phố phường

Đó là công việc lo lường cho dân

Một sự kiện lớn vô ngần

Cùng ngày sinh nhật hai phần việc to

Việc dân nước đã chăm lo

Hồn Bác cảm kích việc to lớn này

Thơ Tiên Bác gửi hôm nay

Bác đọc trần viết giúp nay Bác Hồ

Gửi vào đất nước cơ đồ

Việt Nam Tổ quốc cõi bờ Tổ Tông

Gửi dân Nam, Bắc một lòng

Đã lo cho Bác bao công, của đời

Bác cảm ơn tấm lòng người

Đã vì Hồn Bác khắp nơi lúc này

Dân nước đã lo đắp xây

Những ngôi đền lớn thờ nay Bác Hồ

Hàng ngày Bác được giáng vô

Cùng có các bậc bây giờ danh nhân

Cùng với liệt sĩ dưới trần

Hàng ngày có phần nhộn nhịp đông vui

Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi

Chứng nhận tâm đời đáp nghĩa đền ơn

Đó là uống nước nhớ nguồn

Công đức ở dưới trần dương có lòng

Từ ngôi Lăng lớn quá chừng

Cho đến các bức tượng đồng cao sang

Bác cảm ơn tấm lòng vàng

Của Đảng, Nhà nước đến toàn dân ta

Bác gửi lời chúc thiết tha

Đến với dân, nước bao la nghĩa tình

Hồn Bác, Hồn Hồ Chí Minh

Từ ở Ba Đình đi khắp mọi nơi

Đi khắp làng bản, núi đồi

Khắp miền sông núi, khắp nơi đền thờ

Hồn Bác không ai thể ngờ

Hồn Bác bây giờ khác sống thế gian

Hồn Bác là Hồn Trời ban

Cho nên Bác được hoàn toàn khác xưa

Hồn Bác không quản nắng mưa

Hồn Bác giờ lại say sưa với đời

Hồn Bác như ánh mặt trời

Giờ Bác soi khắp nước đời dân ta

Hồn Bác bát ngát bao la

Hồn Bác muôn trượng thiết tha với đời

Tim Bác rộng trải muôn nơi

Tâm Bác độ đời cứu thế muôn dân

Lần hai Bác lại vì trần

Bác lại vì nước, vì dân đời đời

Lần hai Bác có Hồn Trời

Trăm tay nghìn mắt khác thời hồn dân

Không ai nhìn thấy Hồn Thần

Của Bác giáng trần, giáng khắp quê hương

Giáng khắp đất nước yêu thương

Hồn Bác phi thường, Hồn Bác bao la

Hồn Thần của Bác là Cha

Là Phật trên Tòa tối đẳng anh linh

Trời ban cho Bác thực tình

Là Phật Thiên Đình là Phật nước Nam

Cao nhất cả cõi niết bàn

Cao nhất về hàng Phật, Thánh từ đây

Mấy ai hiểu được điều này

Vì đây là việc của dầy Tâm Linh

Tâm Linh từ cõi Thiên Đình

Bây giờ được giáng thực tình thế gian

Nhân ngày sinh nhật Bác ban

Hồn thơ cách mạng Bác bàn với dân

Nếu ai tin Bác là Thần

Là Phật, là Thánh, là Thần nước Nam

Là danh nhân nước huy hoàng

Là nhà vĩ đại nước Nam anh hùng

Nhà nước ban tặng Bác chung

Một nhà kiệt xuất danh công cho đời

Ví công của Bác như Trời

Ví công như biển, ví người như Cha

Danh dự lớn nhất nước nhà

Người thầy vĩ đại của Nhà nước Nam

Bác được Nhà nước tặng ban

Bác cảm ơn đất nước Nam anh hùng

Bấy lâu Nhà nước lo chung

Bao nhiêu việc Bác thực cùng lớn to

Ra đi Bác đã dặn dò

Tiết kiệm nhỏ nhẹ đừng to lớn nhiều

Lãng phí tiền của bao nhiêu

Dân nước lo nhiều việc Bác bấy nay

Hàng ngày Bác vẫn góp tay

Cùng với liệt sĩ giúp nay nước nhà

Làm việc âm phần Quốc gia

Hội đồng Nhà nước Âm ta vẫn làm

Cũng hàng ngôi thứ ngành ban

Âm sao dương vậy lo toan việc mình

Bác được Trời, Đất định hình

Ban Bác làm việc Thiên Đình tối cao

Mười hai năm Bác lo vào

Tuyển chọn hàng ngũ để trao việc Trời

Học để giúp dưới trần đời

Giúp việc non nước sáng ngời vinh quang

Việc làm do Trời phát ban

Bằng những việc làm tối đẳng anh linh

Việc mà Trời, Đất định hình

Cho ta có được dáng hình vô biên

Cho ta có được chủ quyền

Về việc thờ tự thiêng liêng cho đời

Không có nước khác nay thời

Chen lấn đạo đời trên đất nước Nam

Để làm bá chủ rõ ràng

Để gây tư tưởng hoang mang cho người

Lắm đạo xưng danh ra đời

Để bịp lừa đời, lừa gạt thế gian

Xưng ông này nọ sẽ làm

Giáng trần ra đạo dạy ban cho đời

Đó là tà đạo tung lời

Thế kỷ hai mốt nói lời bất công

Chỉ có Đạo của Trời trồng

Đạo Trời giáng thế dày công sinh thành

Đã được Trời, Đất ban danh

Trời, Đất ban dành cho nước, dân ta

Lẻ một đã được khai hoa

Đạo Trời Đặc Biệt nước nhà Viêt Nam

Đạo đền đáp nghĩa giang sơn

Đạo giúp dân nước đền ơn cho Người

Một Đảng, một Đạo sáng tươi

Đạo của Dân tộc sáng ngời vinh quang

Đó là nền tảng rõ ràng

Tâm Linh giáng thế Bác ban cho đời

Nước ta chỉ một Đạo Trời

Đạo Tâm Linh Nước ban lời dạy dân

Đạo vì nghĩa cả tình thân

Đạo vì công thần nước Việt Nam ta

Đạo vì Dòng tộc Quốc gia

Đạo đánh giặc tà, đạo sửa đường tu

Đạo làm cách mạng công phu

Tâm Linh giáng dạy để tu cho đời

Tu cho non nước sáng tươi

Tu cho cuộc đời phồn thịnh an khang

Đó là tu đạo vẻ vang

Tu đạo lọc sàng từ cõi Tâm Linh

Đạo tu thật là công trình

Khi đã thắng lợi Tâm Linh ra đời

Không ai biết được Hồn Trời

Không ai biết được hồn đời nước non

Không ai biết được lời son

Vì đâu mà có véo von trên đầu

Vì đâu mà được sở cầu

Vì đâu mà được nhiệm màu phép Thiên

Vì đâu mà được chủ quyền

Vì đâu mà có phép Tiên, phép Trời

Ban cho dưới thế trần đời

Những việc cao vời, tối đẳng anh linh

Đây là việc nghĩa, việc tình

Việc dân, việc nước âm mình Nam ta

Đáp đền công đức Ông Cha

  Buổi lễ thay là buổi kính đền công

Nhớ ơn Bác dựng cờ hồng

Dân ta đồng lòng quyết chí dựng xây

Chung tay theo Lệnh Nước này

Đảng, Nhà nước, Quốc hội nay ban truyền

Chấp hành chính sách chủ trương

Của Đảng, Chính phủ cho dương thế trần

Hưởng ứng bầu cử có phần

Chọn người tài đức giúp dân nước nhà

Chấp hành luật pháp Quốc gia

Làm tròn trách nhiệm của là người dân

Xây dựng xã hội có phần

Văn minh, lịch sự theo phần nước non

Đây là Bác đọc lời son

Cho trần ghi lại cho non nước này

Bác chúc dân nước ta nay

Đoàn kết, đoàn kết, dựng xây hòa bình

Dựng xây Tổ quốc trường sinh

Dựng xây xã hội văn minh cho đời

Làng xã văn hóa đẹp tươi

Nhà nhà văn hóa xây đời ấm no

Đây lời Hồn Bác dặn dò

Chúc giành thắng lợi việc to hoàn thành

Ngày mai toàn quốc thanh danh

Đắc thành thắng lợi lo giành tốt tươi

Nước Nam độc lập sáng ngời

Rợp cờ Tổ quốc khắp nơi huy hoàng

Ngày bầu cử thật vẻ vang

Tháng năm, mười chín, nước ban cho đời

Một ngày toàn quốc vui cười

Có một cửa Trời, có tiếng Bác ban

Có thơ Bác đọc bảy trang

Chúc mừng dân nước hân hoan đón mừng

Một ngày hai việc tưng bừng

Nơi đây lễ đón, lễ mừng ngày vui

Lễ nghi đơn giản tâm đời

Mời danh nhân đất nước đời Việt Nam

Mời hồn liệt sĩ vẻ vang

Về dự ngày lễ hân hoan đón mừng ./.

KT: 9h 00’ ngày 18/5/2002, tức 7/4/Nhâm Ngọ

Lễ ngày 19/5/2002

 Kính viết theo lời Hồn Cha tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *