NGÀY TIỆC KỴ ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU

NGÀY TIỆC KỴ

ĐỨC CHA TRẦN TRIỀU

5 giờ 00′ ngày 20/8/Tân Tỵ –  06/10/2001

 

Ngày tiệc kỵ là ngày hiển Thánh

Trời ban Cha trọng trách lớn cao

Một ngày mà Cha được đi vào

Nơi vũ trụ Trời trao trọng trách

 

Xưa tới nay Hồn Cha thầm mách

Cho nước, dân, dân nước Nam nhà

Cho cuộc đời thịnh vượng vinh hoa

Cho Dân tộc Nam nhà trường cửu

 

Xưa đến nay Hồn Cha không chịu

Một kẻ thù biết đến mộ phần

Cha không để ngôi mộ danh nhân

Là một Thánh Nhân đời mến mộ

 

Cha không để cho ai giành chỗ

Sự thiêng liêng kiên cố giúp Hồn

Cha để cho dân nước trường tồn

Lo giúp Cha mộ hồn vĩnh cửu

 

Lo giúp Cha đừng để vướng víu

Một ai là công lớn đứng ra

 

Của Nhà nước hay của dân ta

Không ai được đứng ra tên chính

 

Nếu của dân thì trần phải kính

Phải ghi tên Nhà nước Nam làm

Không được ghi tên ai rõ ràng

Vào công trình của làng văn hóa

 

Lời nói đây Cha dặn bằng cả

Cho trần dân rõ tỏ lời Hồn

Vì việc Cha thế kỷ trường tồn

Mộ của Hồn Thiên Đường vĩnh cửu

 

Cha không muốn có ai vướng víu

Để Hồn Cha khó chịu vì người

Cho nên Cha dặn trước cho đời

Khi xây mộ tên Nhà nước đứng

 

Người dân không được đứng tên lo

Mộ của Hồn, Hồn sẽ chỉ cho

Khi nào lo có người chỉ báo

Khi nào lo có bài soạn thảo

 

Cha gửi cho Văn hóa lo toan

Trần muốn bàn hãy đệ lên ban

Cha sẽ  bàn, Cha ban công việc

Trần đừng tưởng Cha chết là hết

 

 

Lời của Cha vẫn nói thiết tha

Vẫn thương dân lo cho nước nhà

Vẫn chứng tâm từ già đến trẻ

Đến lễ Cha dù thưa khe khẽ

 

Cha vẫn nghe từ trẻ đến già

Có những người tâm thật gian tà

Cha vẫn nhìn và Cha vẫn thấy

Bấy lâu nay những ai đã lấy

 

Những thứ chi trần kính dâng Cha

Từ tiền chi tiêu của Đền mà

Đến những thứ dân đà cúng tiến

Các Quan đều ghi tên và đếm

 

Không nhầm chi có nhập, có chi

Đó là Trời có sổ nay thì

Báo cho dân biết thì lo liệu

Tiền của Cha những ai cúng biếu

 

Biếu cho Cha, biếu Thủ Đền này

Không cần trần gian phải giãi bày

Cha có sổ và Quan ghi lại

Có sổ Thiên trần miền hết cãi

 

Có sổ Thiên phải, trái từ lâu

Có ai biết dãi nắng mưa dầu

Có những người từ lâu tù tội

Chết đi rồi vẫn chưa ai hối

Để cứu ra cảnh bối tù đày

Thế kỷ này Cha quyết ra tay

Giáng thế, cứu dân nay hết khổ

Giáng thế, cứu dân ta hết chỗ

 

Cảnh âm phần tù khổ hồn vong

Bởi khi sống đã cố vào tròng

Không theo vòng những điều nhân nghĩa

Làm những điều mà trần tự bịa

 

Làm những điều khiếp vía kinh hồn

Làm những điều sai Lệnh Thiên Đường

Làm những điều vô lương bất nghĩa

Làm những điều sổ Thiên ghi để

 

Là phản dân, hại nước Nam nhà

Tội tầy Trời vẫn đến cửa Cha

Dâng vàng mã kêu la, kêu liệt

Cha báo cho những người ấy biết

 

Cha không ăn đút lót của ai

Trần đừng nhầm kêu cho phí hoài

Đừng xin đài đoán sai sự thật

Đền của Cha ngày hội đông chật

 

Cha dành riêng nơi để thờ quân

Thờ liệt sĩ cả nước xa, gần

 

Thờ những người không mồ liệt sĩ

Tại sao trần không biết gì nhỉ

 

Lại trình quà kiều thỉnh linh tinh

Khăn phủ đồng trần đã trá hình

Đó là tà nhập đồng làm bậy

Đồng của Cha giờ đây trần thấy

 

Lễ nghiêm trang ai đấy biết điều

Lễ đúng lời thờ Hồn Đất Nước

Lễ khác hẳn với thời kiếp trước

Lễ Tổ Tông, non nước, Ông Cha

 

Những người có công với nước nhà

Đã dựng nước và đã giữ nước

Người trần gian giờ đây ước được

Mời Thánh Nhân của nước Nam ta

 

Từ các đền về được lễ mà

Đừng mời la đà Phật khắp chốn

Trần có mời cũng chỉ có tốn

Sức công mời gõ mõ tụng kinh

 

Đền của Cha, trần hãy thực tình

Chỉ Phật, Thánh, Thần Linh đất nước

Không có Phật bên ngoài được bước

Ai muốn cầu, muốn ước phí công

 

Đền của Cha là chốn Cung Rồng

Không phải nơi thờ tòa Tam Bảo

Trần đến đây đừng tụng huyên náo

Đừng tụng kinh Tam Bảo ở Đền

 

Xưa tới nay trần thế không tường

Cứ mõ, chuông, vang rền cầu tụng

Các đền thờ trần chỉ có cúng

Phật, Thánh, Thần của nước Nam ta

 

Với danh nhân của là non nước

Những ngày hội đâu đâu cũng được

Các danh nhân đất nước cùng về

Ở các đền khắp các miền quê

 

Thờ nhà trần, Thánh Nhân đất nước

Các Thánh nhân cả nước cùng được

Chứng tâm trần dâng lễ hội thu

Và quanh năm, suốt tháng, chiều, trưa

 

Thánh vẫn chứng sớm, trưa, chiều, tối

Nếu ai biết những điều sám hối

Là gột dần tội lỗi cho trần

Là gột rửa điều trái cho dân

 

Cha đang cần người dân gột rửa

Cha đang cần người dân sửa chữa

Sự trái sai sang thế kỷ này

Trần đừng để sẽ có một ngày

Trời sẽ lọc sàng người gian ác

Trời sẽ lọc những người điêu bạc

Trời sẽ cân, đo, đức, nghĩa nhân

Trời sẽ  xử những kẻ loạn Thần

 

Trời sẽ phân, sẽ phần phúc đức

Cho những ai có lòng kế tục

Theo gót Cha, gót Bác chỉ đường

Làm cách mạng gìn giữ quê hương

 

Theo Tổ đường, Ông Cha muôn thuở

Phải tự tâm để mà gột rửa

Theo con đường Đảng, Bác cho dân

Theo con đường nghĩa cả tình thân

 

Đường độc lập toàn phần độc lập

Không còn ai có thể chen lấp

Sự chăm lo cho đất nước nhà

Lo cho đời phồn thịnh vinh hoa

 

Lo cho một mái nhà Tổ quốc

Lo cho được ba sáu điều ước

Của Hồn người đang ước cho dân

Cho một nước ta có đặc ân

 

Của Hồn Thần là trần non nước

Của Hồn Thần, trần gian đã được

Sống bên Hồn thuở trước năm nào

Sống bên Hồn điềm đạm thanh cao

Sống bên Hồn làm lá cờ đào

Cho dân nước và Hồn đang ước

Hồn đang ước, Hồn ước sẽ được

Được cho dân, cho nước Nam nhà

 

Cho cuộc đời phồn thịnh thái hòa

Cho dân nước bao la hùng vĩ

Cho muôn đời, muôn đời thế kỷ

Cho những điều huyền bí ra đời

 

Cho nước ta, cho khắp muôn nơi

Cho thế giới loài người vũ trụ

Cho dân ta từ đây có đủ

Sự thiêng liêng phần phúc nước nhà

 

Sự vạn linh một Tòa Tiên Thánh

Sự ra đời có Trời chắp cánh

Có Hồn Tiên trong cánh Sao Mai

Có Hồn Tiên đang giáng đọc bài

 

Cho những ai có Hồn non nước

Cho những ai có Hồn kiếp trước

Giờ hiện về đang ước cho đời

Sẽ làm nên một sự sáng ngời

 

Cho đất nước, cho đời thế hệ

Cho dân ta gọi là gốc rễ

 

Đạo ra đời không kể công lao

Vì người làm ra lá cờ đào

 

Người làm ra ngôi sao tháng tám

Người làm ra một ngày cách mạng

Người dựng nên ngôi Đảng cho dân

Người dựng nên Tổ quốc Việt trần

 

Người đem phần phúc ân độc lập

Người đem về bao sự tới tấp

Là niềm tin hy vọng cho đời

Là tương lai hạnh phúc sáng tươi

 

Cho muôn đời mai sau thế hệ

Ngày giỗ Cha hôm nay Cha kể

Cho dân nghe dâu bể ngọn nguồn

Cha muốn đời dân nước mến thương

 

Hãy tỏ tường tai ương vận ách

Hãy quét đi và rửa cho sạch

Những nhuốc nhơ của kẻ bạo tàn

Những gì mà dân phải lầm than

 

Thì dân hãy lo toan gột rửa

Điều gì sai phải sửa, phải thay

Đừng bảo rằng từ bao đời nay

Ông Cha ta dựng xây cứ để

 

Ông Cha ta không là Thượng Đế

Không là người Nhà nước ban ra

Không phải là Chủ tịch nước nhà

Không biết thờ người có công lớn

 

Từ bấy lâu dân thờ thấy ớn

Sự bất công của lũ bạo tàn

Đã định cướp và chiếm nước Nam

Cho nên gây những điều thâm độc

 

Ngày xưa kia dân ta còn ngốc

Sự đè đầu cưỡi cổ nước Nam

Cán bộ ta còn phải lo làm

Cuộc cách mạng chống quân xâm lược

 

Giặc đã gây bao điều bạo ngược

Vừa chém dân cướp nước của ta

Vừa đuổi bắt hãm hiếp đàn bà

Lại bắt ta thờ là không đúng

 

Còn biết bao nhiêu điều chứa đựng

Sự hung tàn đè nén lên vai

Sự nô lệ dân ta khổ hoài

Kiếp người thay trâu cày trả nợ

 

Khi có Bác đứng ra ban bố

Tìm con đường cải tử hoàn sinh

Từ Tân Trào, Pắc Bó, Ba Đình

Đã dựng nên công trình trường cửu

Công trình khai sinh đất nước nhà

Công trình vì độc lập vinh hoa

Công trình cho văn hóa nước nhà

Từ Cây Đa, Ba Đình lịch sử

 

Từ Tân Trào Bác đã lưu trữ

Một dấu thiêng của đất nước nhà

Một bài thơ Bác đã viết ra

Như một nguyện ước là cho nước

 

Bác ước xưa bấy lâu đã được

Sự thành công cho nước, cho dân

Còn những gì Cha thấy Bác cần

Bác là Cha là ân huệ lớn

 

Bác là người coi như từng đếm

Những việc làm từ trước tới sau

Và những việc đang được mở đầu

Bằng những câu từ lâu mong đợi

 

Bằng Hồn Thiên từ lâu gửi tới

Sự ước mong, mong ước cho đời

Hồn sẽ làm những việc cao vời

Cho dân nước đổi đời kiếp trước

 

Đổi đời mà Hồn Trời mơ ước

Được cho dân, cho nước Nam nhà

Đây là sự xếp đặt của Cha

Cha với Bác hai Hồn là một

Bác với Cha như cột với kèo

Bác với Cha như hai hạt gieo

Một quả giống nhân nhiều cây giống

Cha với Bác có một sự sống

 

Sự thiêng liêng rạng rỡ cho đời

Thân Bác đi gần khắp Đất, Trời

Mang bao sự sáng ngời vô giá

Mang bao sự đã được thành quả

 

Hồn thiêng liêng đất nước hùng cường

Hồn đã từng dãi nắng dầm sương

Qua bao những chặng đường gian khổ

Vượt qua bao những nơi hang ổ

 

Để ngày nay kiên cố xây thành

Đã trở thành những khoảng địa danh

Đã trở thành màu xanh bất tử

Đã trở thành màu xanh gìn giữ

 

Cho hôm nay, cho mãi mai sau

Cho cuộc đời trường cửu dài lâu

Cho thế hệ muôn màu bất tận

Cho đời nay để biết sự thật

 

Một tương lai chu tất cho đời

Một niềm tin trải rộng muôn nơi

 

 

Cho ta biết sự việc đời

Biết sự việc Trời việc Đất ra sao

Cho ta cuộc sống tự hào

Biết về niên kỷ đổi trao cho đời

Biết về đất nước sáng ngời

Biết về cuộc đời độc lập, tự do

Trần phải đáp nghĩa Thiên Cơ

Đáp nghĩa cõi bờ, Tổ quốc non sông

Đáp đền Dòng tộc Cha Ông

Lạc Rồng Tông Tổ, Cha Ông bao đời

Đã sinh lại dưỡng cho người

Cho một Dòng tộc sáng ngời vinh quang ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha Trần Hưng Đạo đọc tại Đền Hòa Bình

KT 7h 15’ (ngày 20/8 –  6/10/2001)

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *