LỜI GIỚI THIỆU BA NGÀY ĐI LỄ ĐƯỜNG XA

LỜI GIỚI THIỆU

BA NGÀY ĐI LỄ ĐƯỜNG XA

 

Con kính thưa Cha Trời, Mẹ Địa

Là Cha, Mẹ, Tổ Cố trên Thiên

Thưa Cha, Mẹ Tổ Nước thiêng liêng

Kính thưa Cha là Bác uy nghiêm

Là Ngọc Phật tối cao vô lượng

Kính thưa Cha, thưa Mẹ nước Nam

Là Thánh nhân đất nước huy hoàng

Kính thưa Phật, Thánh, Thần đất nước

Kể từ đây trở về kiếp trước

Kể từ đây mãi đến mai sau

Đời nối đời trường cửu dài lâu

Cho mãi mãi muôn đời thế hệ

Dân nước Nam biết nguồn gốc rễ

Cội sinh người dâu bể từ đâu

Từ Đền Hùng, Đền Hạ một màu

Là nơi Tổ Trời sinh Tổ Nước

Là nơi Tổ Nước sinh ra dân

Cha Mẹ Tổ sinh trăm người trần

Mang trăm họ cho dân nước Việt

Bài giới thiệu lời Thánh đọc viết

Cho hôm nay, cho mãi mai sau

Cho đời đời trường cửu dài lâu

Biết về Trời sinh người hạ giới

Nước ta là con cả đứng đầu

Cho nên Trời có phép nhiệm màu

Báo cho nước con đầu biết trước

Báo cho nước con đầu làm được

Về các luật đạo giáo nước mình

Theo đạo luật lệnh Trời uy linh

Cho đúng luật Thiên Đình giáng chỉ.

 

Ngày giỗ Cha, Mẹ Trời chí lý

Ngày giỗ Cha, Mẹ Tổ thứ hai

Cùng về núi Tây Thiên phép tài

Được hóa về Thiên, Trời cảnh vắng

 

Núi Tây Thiên là nơi thầm lặng

Tiễn người Trời về với trời mây

Không có mộ ở dương gian nay

Không nơi nào có mộ Tổ Cố

 

Mùng ba, tháng ba, giỗ Tổ Trời

Mùng ba, tháng ba, giỗ hai người

Năm tiếp sau hai người cùng giỗ

Cùng một ngày, một tháng, khác năm

 

Đó là Tổ đất nước vĩnh hằng

Hóa về Trời cùng nơi tiên cảnh

Cha Lạc Long với Mẹ Âu Cơ

Kể từ đấy Cha, Mẹ đợi chờ

 

Sẽ báo người trần gian biết được

Để xây đền thờ tích nơi này

Đền Trời hóa, Đền Tổ Nước hóa

Bốn người Thiên về với cảnh tiên

 

Đó là tích Trời tạo hóa nên

Cho nhân gian biết đường thờ phụng

Cho nhân gian biết đường thờ cúng

Thờ đời đời, kiếp kiếp không sai

 

Núi Tây Thiên, cảnh tiên đại tài

Chỉ có bốn hồn Trời được hóa

Chỉ có tích bốn người cao cả

Không có ai ngoài bốn người Trời

 

Người trần thờ phải đúng thứ ngôi

Thờ đúng luật Thiên Trời giáng hạ

Cha đọc bài đây là gia phả

Gia phả ngôi Đền Mẫu Tây Thiên

 

Ngày hôm nay Cha Mẹ gọi riêng

Đoàn Hòa Bình về Đền kính lễ

Ngày mùng một, hai nghìn mười lăm (2015)

Ngày mười chín tháng bảy ẤT Mùi

 

Cho Đoàn Thần biết lịch sử Trời

Lịch sử Nước dưới đời có thật

Nhưng không ai biết rõ sử Thiên

Chỉ có Trời báo Tổ biết nên

 

Tổ đọc cho trưởng đoàn ghi lại

Phạm Thị Xuyến được ghi đã phải

Báo Đoàn Thần giỗ Tổ Trời cao

Báo Đoàn Thần giỗ Tổ Nước vào.

 

Mười lăm năm Đoàn Thần đã giỗ (15 năm)

Đoàn Thần giỗ đã cúng cơm cỗ

Hàng trăm mâm giỗ Tổ sinh người

Để tạ ơn Tổ Trời, Tổ Nước

Tạ Vua Hùng có công làm được

Dựng nước cho dân, nước Văn Lang

Tạ Bác Hồ công lớn nhất sang

Tạ Cha, Mẹ, Phật, Thánh, Thần Nước

Tạ Danh nhân, Vua, Quan thuở trước

Tạ anh hùng liệt sĩ nước Nam

Tạ những người công lớn hiên ngang

Làm cách mạng vẻ vang vì nước

Để cho nước, dân ta đã được

Độc lập, hòa bình, thống nhất non sông

Xây dựng xã hội to lớn oai phong

Hợp tác làm các việc cộng đồng

Hòa nhập trên các nước thế giới

Đất nước ta sẽ được tiến tới

Đỉnh tương lai mong đợi của Người

Là Bác Hồ sống mãi trên đời

Bác mong ước những lời còn sống

Tổ Trời, Tổ Nước, cũng ước mong

Bao giờ dân nhất đạo đồng lòng

Theo một Đạo Trời trên nước Việt

Đạo Tâm Linh đặc biệt nước Nam./.

 

Kính viết lời hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 23/8/2015 – 10/7/Ất Mùi.

Ngày 01/9/2015 lễ tại Đền Quốc Mẫu – Tây Thiên

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *