KÍNH LỄ ĐỀN MẪU TÂY THIÊN NƠI TỔ TRỜI, TỔ NƯỚC, HÓA VỀ TRỜI

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU TÂY THIÊN NƠI TỔ TRỜI, TỔ NƯỚC, HÓA VỀ TRỜI

KÍNH LỄ ĐỀN MẪU TÂY THIÊN

NƠI TỔ TRỜI, TỔ NƯỚC, HÓA VỀ TRỜI

Kính lễ ngày 01/9/2015 – 19/7/Ất mùi

 

Kính thỉnh mời Cha Trời, Mẹ Địa

Kính mời Cha, mời Mẹ giáng trần

Giáng về Đền thờ Mẫu hồng ân

Đền Tây Thiên – Đền thờ Quốc Mẫu

 

Kính mời đức Quốc Mẫu sớ tấu

Là Mẫu Thủy Tổ nước Việt Nam

Mẫu Âu Cơ, Thủy Tổ rõ ràng

Mời Cha Lạc Long Quân, Thủy Tổ

 

Mời Cha Trời, Mẹ Địa, Tổ Cố

Mời Cha Mẹ Tổ Nước thứ hai

Nơi đền thờ Thượng Ngàn Thiên đài

Nơi tích cổ lưu truyền thiên cổ

 

Từ thời xưa nhà Trời có sổ

Sổ của Trời ghi sổ trên Thiên

Ngày mùng ba, tháng ba âm miền

Là ngày giỗ Tổ Trời, Tổ Đất

 

Giỗ một ngày Cha Mẹ chu tất

Vì nơi đây, nơi hóa về Trời

Cảnh bồng tiên núi thẳm cao vời

Giữa mây gió bốn bề thanh vắng.

 

– Vào một ngày Trời Đất thầm lặng

Sinh con ra cho dưới trần gian

Đủ trăm ngày bách nhật lo toan

Cha, Mẹ, chia con đi muôn ngả

 

Chia con đi, Cha Mẹ bằng cả

Cha Mẹ Trời sinh một nghìn con

Qua một đêm Cha Mẹ chỉ còn

Tám trăm con bằng người ba tuổi

 

Hai trăm con vì sức yếu đuối

Bị chen nhau, dẫm đạp lên nhau

Ở trong một bọc phép nhiệm màu

Khi hóa phép Trời cho chen chúc

 

Sáng mai lúc gà gáy sang canh

Các con đã tới tấp rất nhanh

Đứng xung quanh Cha Trời, Mẹ Địa

Cha Mẹ gọi xếp hàng tròn trịa

 

Đừng chen nhau, xô đẩy không hay

Cứ một nam, một nữ nắm tay

Vào từng cặp gọi là nam nữ

Là anh em cứ phải quân tử

 

Không đánh nhau, không cãi lộn nhau

Phải thương yêu, đùm bọc một màu

Cùng huyết thống nói câu nhân nghĩa

Ngày thứ ba, Cha chia bốn phía

 

Xếp thành hàng đứng ở bốn nơi

Cha Mẹ dạy các con là người

Do Cha Trời, Mẹ Địa sinh dưỡng

Các con phải chung một chí hướng

 

Phận làm con phải biết vâng lời

Sau các con khôn lớn thành người

Biết lo liệu cuộc đời riêng rẽ

Biết làm ăn chia sẻ cùng nhau.

 

– Ngày hôm nay là ngày ban đầu

Cha Mẹ dạy từng câu ứng nhiệm

Dạy các con từ tuổi lên ba

Một trăm ngày khôn lớn nết na

 

Bằng mười tám tuổi người dưới thế

Các con có phép của Thượng Đế

Thượng Đế Ngọc Hoàng ban các con

Đời các con mới được vuông tròn

 

Tròn quả phúc cho đời kế tục

Cho đời sau mãi mãi sinh người

Cho Dòng tộc Nước được tốt tươi

Là loài người, con Trời, con Nước.

 

– Trời sinh Người trước là Tổ Nước

Cứ từng đôi sau được lấy nhau

Đủ một trăm ngày luyện phép màu

Cùng những người bá quan văn võ.

 

 

– Một bọc người sinh ra thứ hai

Gái có ít, người toàn là trai

Một vạn người không ai chồng vợ

Một vạn người không ai chen chỗ

 

Trời sinh ra là số của người

Sống một thời dạy dưới trần đời

Dạy trồng lúa, ngô, khoai, nương rẫy

Dạy chăn tằm, dệt vải, quay tơ

 

Dạy người dân học chữ bấy giờ

Làm các việc trên đời đã có

Sau được thờ là Thần ghi rõ

Thần núi rừng, Thần biển, Thần sông

 

Thần Thổ Công, Thổ Địa oai phong

Thần đất nước giúp dân, giúp nước

Thần Trời ban, Thần đã làm được

Cho nước dân, dân nước toàn cầu

 

Nước lớn to, bé nhỏ một màu

Trời phân đủ chủ nước, văn võ

Khi phân chia Trời đã nói rõ

Cho các con nghe tỏ việc Trời

 

Cặp vợ chồng là Tổ Nước đời

Các Quan Thần là người hộ Quốc

Các cặp Tổ Nước được sinh trước

Người cận thần được sinh ra sau

 

Trong một đêm giông tố phép màu

Đất Đền Hạ, Đền Hùng – Phú Thọ

Để cho người biết được sáng tỏ

Về nhân gian sự thật ra sao

 

Bài viết này Cha Mẹ kể vào

Cha là Trời, Mẹ là Đất Địa

Vận khí Trời, phép Trời bốn phía

Nam, bắc, tây, đông, phép giao hòa

 

Do phép Trời ứng biến ban ra

Ban hòa khí, hợp thành phép nhiệm

Phép nhiệm màu đã được ứng biến

Thành con người, con vật khác nhau

 

Vật sinh trước, người trần sinh sau

Trăm nghìn năm phép màu tái hợp

Trăm nghìn năm Trời có quy ước

Sinh người ra phép lạ trên đời

 

Ăn quả rừng, chim trời, cá biển

Học phép Trời, hiểu biết được nhanh

Tiếng như chim hót trên cây cành

Bốn màu da, nói nhiều thứ tiếng

 

Da trắng, vàng, đen, đỏ khác nhau

Đó là phép nhà Trời nhiệm màu

Sinh hạ giới con đầu Tổ Nước

Để sinh dân nối tiếp cho dân

 

Người sinh trước là Tổ Nước trần

Là đời đời đứng ngôi Tổ Nước

Toàn cầu thế giới là anh em

Con Trời sinh một lúc lớn lên.

– Việt Nam con đầu là anh cả

Con cả được Trời cho gia phả

Gia phả được viết lời Trời ban

Gia phả được viết lời Ngọc Hoàng

 

Được viết lời Trời ban xuống thế

Được viết lời của Cha Thượng Đế

Cho nhân gian kiếp kiếp, đời đời

Để lời Trời dạy khắp muôn nơi

 

Dạy dân, nước, trên toàn thế giới

Lời của Trời phải được tiến tới

Nước nào cũng phải hiểu, phải thông

Nếu nước nào cố tình cuồng ngông

 

Không theo lời Tổ Trời dạy bảo

Nếu nước nào còn cố hỗn láo

Lấn biển, cướp đảo nước láng giềng

Xâm phạm quyền chủ quyền nói riêng

 

Của nước khác trên toàn thế giới

Hoặc tàn ác lòng trần nghĩ tới

Gây chiến tranh tàn sát dân lành

Định cướp nước, làm điều lộng hành

 

Phạm vào luật nhà Trời quy định

Nước nào đã làm điều thôn tính

Hại nước, dân, của nước láng giềng

Trời sẽ ghi vào tội dưới miền

 

Là xâm phạm chủ quyền nước khác

Nước ấy sẽ bị Trời không tha

Trời có sổ, Trời sẽ ghi ra

Nước ấy phạm tội Trời quy định

 

Trời sẽ xử theo luật của Trời

Nước nào sai sẽ bị tơi bời

Trời xử phạt tại nơi nước ấy

Trời đang xử, dân đã trông thấy

 

Nước nào bị nạn khổ xảy ra

Mất của, người, tin khắp gần xa

Không ai biết vì đâu họa cháy

Đấy là Trời đã phạt nước ấy

 

Để nước, dân, nước ấy hiểu ra

Tự nhiên sao họa lớn thực là

Lại khổ người, mất bao nhiêu của

Có phải là Trời phạt nước trần

 

Để khắp trên thế giới xa, gần

Nghe lệnh Trời biết phần luật đạo

Nước nào sai Trời sẽ cảnh cáo

Trời trừng phạt để biết phép Trời

 

Để trần gian dưới thế nghe lời

Đừng chống Trời, họa nơi trần thế

Kể từ đây nhân dân hãy kể

Rằng Trời cao, Đất thấp linh thiêng

 

Trời có phép, Trời sẽ chỉ truyền

Dạy dân miền trên toàn thế giới

Biết đường tu tránh được chỗ lội

Nghe lời Trời, tránh được thác gềnh

Đừng nước nào chiến tranh hại dân

Đừng gây chiến, đầu rơi, máu chảy

Nước nào gây chiến, Trời sẽ thấy

Trời không tha, Trời sẽ khử trừ

 

Khử nước ấy chịu tội coi như

Bị chiến tranh, hại người, hại của

Đó là lời Trời dạy rèn giũa

Cho các nước nào có mưu gian

 

Hãy dừng ngay tội ác định làm

Đừng tham chiến sẽ bị bại họa

Nước tham chiến sẽ không thành quả

Sẽ khổ đau, sẽ bị hại mình.

 

– Nước Việt Nam có Hồ Chí Minh

Nước Việt Nam có vị cứu tinh

Nước Việt Nam hòa bình muôn thuở

Nước Việt Nam độc lập đời đời

 

Nước Việt Nam, dân Nam muôn nơi

Nghe lời Trời, nghe lời Tổ Nước

Nghe lời Bác Hồ sống từng ước

Bảo vệ hòa bình mãi muôn đời

 

Không gây chiến với ai tại nơi

Không gây chiến với người nước khác

Thêm bạn, bớt thù, giữ hòa bình

Đoàn kết sức mạnh là trường sinh

 

Là muôn thuở, thái bình thịnh vượng

Dân nước ta tâm đồng chí hướng

Theo Đạo Trời, Đạo Nước ban ra

Thờ Tổ Trời, Tổ nước Nam nhà

 

Là đúng luật Thiên Tòa Trời dạy

Là đúng đạo làm người trông thấy

Con theo Cha gìn giữ Tổ Tông

Cha theo Ông gìn giữ non sông

 

Giữ tấc đất, tấc vàng muôn thuở

Xây tương lai, nước mạnh, dân giàu

Đời nối đời sở nguyện ý cầu

Dân theo Đảng một màu theo Đảng

 

Theo nước Nam, theo Tổ, theo Tông

Theo Đạo nhà nước Việt nhất lòng

Là muôn đời nước nhà độc lập

Là muôn đời đất nước an khang

 

Chủ dương, âm, đất nước huy hoàng

Chủ quyền, chủ đôi đàng hòa nhịp

Không cho ai chen lấn chủ quyền

Đất của ta, ta chủ dưới miền

 

Là ta được chủ quyền tất cả

Đất của ta, ta có gia phả

Ta không cho ai chủ âm phần

Ta chủ dương, chủ âm việc Thần

 

Đó là Trời định phân đã rõ

Trời đã ban nguyên lý sáng tỏ

Đã có luật Đạo Trời rõ ràng

Kể từ cuối hai nghìn giao ban (2000)

Đầu thế kỷ hai mốt có lệnh (21)

Có lệnh nhà Trời đã duyệt phê

Có lệnh nhà Trời đã đọc về

Nước nào nước ấy lo thờ tự

 

Thờ Phật, Thánh, Thần, Tổ Tông mình

Thờ Trời có công sinh ra Nước

Rồi đến Tổ Nước thờ thứ hai

Còn tiếp theo thờ bậc đại tài

 

Là người có công cao nhất nước

Thờ những người có công làm được

Dựng nước, giữ nước cho nước, dân

Những người ấy được Trời ban ân

 

Trời ban phúc là Phật, Thánh Nước

Trời ban Thần, các Quan kiếp trước

Đến kiếp sau Trời vẫn tặng ban

Kể cả hồn liệt sĩ làm Quan

 

Người có công nhà Trời ban tặng

Khi hy sinh được giờ hiển Thần

Kể cả người sống là người dân

Hiền, tài, đức, chết Thần ban phép

 

Được làm Quan học phép giúp dân

Người chết rồi hồn vẫn giúp trần

Số người được gọi là có ít

Liệt sĩ hy sinh được chọn nhiều

 

Nhất là cán bộ người công lớn

Có tài cao giờ chết linh thiêng

Tổ nước nhà dành phần ưu tiên

Chọn học phép thành Thần giúp nước.

 

– Tổ Tông ta xưa nay đã ước

Ước cho nước, ước cả cho dân

Đất nước ta đã được hồng ân

Nhờ công trần làm nên cách mạng

 

Đã thành công, mọi việc thành công

Bảy mươi năm đất nước Tiên Rồng

Đón ngày hội non sông tươi đẹp

Đón ngày mừng Quốc khánh mùng hai

 

Mùng hai, tháng chín, ngày đại tài

Ngày cả nước mừng vui thắng trận

Ngày tuyên ngôn độc lập ra đời

Lời Bác Hồ vang khắp muôn nơi

 

Trên Quảng trường Ba Đình nhộn nhịp

Để đời đời dân nước mừng công

Ngày lễ rước to lớn oai phong

Rước cờ nước, rước ảnh của Bác

 

Để đời đời nước, dân ghi tạc

Đất nước ta lớn mạnh hùng cường

Biểu dương các lực lượng phi thường

Để bảo vệ bầu trời Tổ quốc

 

Giữ biển, đảo, đất nước Nam ta

Đời nối đời phồn thịnh nước nhà

Cầu Trời, Đất, độ ra trăm họ

Cầu Tổ Tông độ khắp nhân gian

Cầu mưa hòa, gió thuận được an

Cầu an người, cầu an vạn vật

Cầu giao thông đường bộ, đường sắt

Cầu giao thông đường biển, đường không

 

Cầu Tổ Trời, Tổ Nước oai phong

Cầu chứng độ con Hồng cháu Lạc

Cầu đời đời đất nước thái bình

Cầu Tổ quốc phồn vinh thịnh vượng./.

 

Kính viết lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình, Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Bài kính lễ tại Đền Mẫu Tây Thiên, Đoàn Hòa Bình đi lễ

ngày 1/9/2015 – 19/7/Ất Mùi

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *