LỜI ĐỨC TẢN VIÊN TẠI ĐỀN THƯỢNG, BA VÌ – HÀ TÂY

LỜI ĐỨC TẢN VIÊN

TẠI ĐỀN THƯỢNG, BA VÌ – HÀ TÂY

(12h 25’ ngày 04/4/2002 – 22/02/Nhâm Ngọ)

Lời Ngài ban tặng cho trần

Đoàn về lễ cửa Đền Thần Đức Vua

Lời Ngài giữa lúc ban trưa

Đọc cho Đồng viết lời đưa dẫn cùng

Cho dân biết việc Thiên Cung

Nơi Ngài giáng hạ Đền Rồng nơi đây

Ngãi sẽ cho trần biết hay

Về công việc của Thiên nay Nhà Trời

Về việc dưới đất, trên đời

Tại sao có huyệt đạo thời giặc âm

Xưa kia chúng đã âm thầm

Yểm sâu ở đất nước trần Việt Nam

Đó là do giặc dã man

Chúng dùng mưu kế lo toan gây thù

Chúng định làm hại trần cơ

Làm hại, tiêu diệt, bây giờ hồn âm

Hồn tài đất nước núi sông

Hồn Danh Nhân của Tổ Tông nước nhà

Cho nên chúng đã sang ta

Đánh, cướp, giết, phá, la đà khắp nơi

Chúng lại cho yểm đất đời

Nơi nào có chúng đã thời sang ta

Nơi ấy có huyệt âm tà

Ở dưới phần đất chẳng là sai chi

Có quân âm yểm một khi

Yểm hồn giặc chết nó thì thu quân

Để nó dạy phép tà thần

Quân âm nó dạy học phần lẫn nhau

Người đời không biết chi đâu

Chỉ có phép Thánh cao sâu mới tường

Mới biết mục đích, chủ trương

Chớ có coi thường bọn giặc dã man

Nó có gia phả rõ ràng

Nó định, nó làm, tiêu diệt hồn âm

Bất an cho dưới trần chung

Để trần, dân phải khổ cùng đắng cay

Do lũ ác ôn đặt bày

Mưu sâu, kế độc bấy nay cho đời

Không phải là chuyện bịa lời

Mà đây có thật ở đời đất nay

Ngày xưa cũng có bấy chầy

Ngày nay cũng có ở nay đất mình

Những nơi thờ tự thực tình

Trừ nơi có chốn Cung Đình Thánh ban

Người trần không biết được nên

Chỉ có mắt Thánh Thiên Vương Đất, Trời

Mới nhìn thấu đất âm đời

Mới có phép Trời, mới mở huyệt ra

Hoặc là chấn trị huyệt tà

Để giúp dân nước việc là lớn to

Dân không phải sợ, phải lo

Phép Trời Cha đã dạy cho diệt tà

Để giúp non nước Nam nhà

Đánh tà dưới đất, đánh tà trên nay

Không ai biết được việc này

Bây giờ có Cha ra tay bằng Hồn

Cha dạy Đoàn Thần lo dồn

Lo giải hồn giặc các phương giặc cài

Dân nước sẽ được an bài

Bớt giặc gây khổ an bài phần âm

Phần dương cũng được an chung

Đoàn làm theo Lệnh Thiên Cung, Thánh, Thần

Nơi đất Tản Viên có phần

Quân giặc mới đến yểm phần nơi đây

Mười người trần đến nơi này

Nó đã yểm tại nơi đây phép tà

Cha đã gọi ngay Đoàn ta

Về đây lo việc giải là hết ngay

Giải ở trước Đền Cha nay

Năm Đồng với Thánh giải ngay phép tà

Đã giải hết phép tà ra

Công việc hoàn tất xong là hôm nay

Có Đồng Thánh, Thần về đây

Đã làm xong việc nơi này hân hoan

Đoàn Hòa Bình đã lo toan

Đã làm theo Lệnh Cha ban Đoàn Thần.

Kính viết theo lời Hồn Đức Thần Tản Viên linh từ

tại núi Tản Viên, Ba Vì, Hà Tây ngày 4/4/2002. Đoàn Hòa Bình đã về giải yểm tại núi Thần, Ba Vì, Hà Tây cùng ngày. Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *