LỜI DẠY CỦA CHA

LỜI DẠY CỦA CHA

 

Dạy các đồng viên Đoàn Hòa Bình

Dạy các tổ trưởng, tổ phó quy Đạo

Dạy các hội viên trong Hội quy

Làm việc đám tang cho gia đình có người tạ thế phải thực hiện đúng mấy điều cần thiết sau:

  1. Gia đình nào có người tạ thế, gia đình ấy phải hội ý họp bàn trong gia đình có thống nhất, mời tổ quy đến giúp gia đình việc lễ tang theo Đạo Tâm Linh.
  2. Gia đình nào không thống nhất, nửa cũ, nửa mới Hội quy không giúp, vì mất đoàn kết.
  3. Nếu Tổ quy nào chưa làm đám tang bao giờ, có thể bảo gia đình mời đồng về giúp lần đầu, cùng kết hợp với Tổ quy sẽ thuận lợi hoặc gọi điện về Đền gặp thầy trưởng hoặc phó, ủy viên, để gia đình nhờ việc làm lễ đám tang.
  4. Cụ thể như thế nào…. ai, gia đình nhờ…. ở đâu…
  5. Phương tiện đi, về ra sao, cụ thể…
  6. Gia đình phải bảo đảm cho người mời đến giúp việc được thuận lợi.
  7. Các hội viên ở các nơi ít người chưa có tổ, nhóm riêng, khi nhà có người tạ thế cần nhờ đến Hội quy, hãy giọi điện hỏi về Đền Hòa Bình, liên lạc với trưởng, phó, ủy viên của đoàn sẽ giúp đỡ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *