LỜI CHA DẠY CÁC VIỆC LÀM

LỜI CHA DẠY CÁC VIỆC LÀM

 

Khi nhà có người mới qua đời, hãy làm một bài vị để thờ một trăm ngày.

  1. Bài vị làm theo mẫu dưới đây, để vào bên trong khung ảnh thờ ở bên trái ảnh.
KINH

THỜ

HỒN

NGƯỜI

QUY

TIÊN

TỔ

NGUYỄN

VĂN

A

THỌ 80 T

TẠ THẾ 15H30′

NGÀY 16 THÁNG 5

ẤT DẬU 2005

KINH

THỜ

HỒN

NGƯỜI

QUY

TIÊN

TỔ

NGUYỄN

THỊ

b

THỌ 80 T

TẠ THẾ 15H30′

NGÀY 16 THÁNG 5

ẤT DẬU 2005

(Bài vị đàn ông) (Bài vị đàn bà)
  1. Viết bài vị và cốt bát hương sau khi người mất.
  2. Người chết được thờ riêng 1 bát hương trong 3 năm.
  3. Viết cốt thờ bát hương cho người mới mất là:

Ví dụ:

Kính thờ hồn ông Nguyễn Văn A, thọ 80 tuổi, tạ thế ngày 16 tháng 5 năm Ất Dậu .

  1. Cốt bát hương này để ở bát hương mộ phần của vong được.

Trên đây là mẫu làm bài vị, làm chữ để vào trong khung ảnh thờ (chiều cao 9 cm, chiều rộng 4,5 cm).

Ghi chú:  Nếu đồng làm bài vị viết dọc 7 chữ Thiên, chiều ngang là 6 cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *