LỜI CHA DẠY TRẦN TỔ QUY CẦN BIẾT VIỆC LO LIỆM CHO VONG ÂM

LỜI CHA DẠY TRẦN

TỔ QUY CẦN BIẾT

VIỆC LO LIỆM CHO VONG ÂM

Việc này ở các gia chung

Nhà ai có việc người cùng quy âm

Không quy cũng giúp được cùng

Cùng đọc bài niệm được chung vong trần

Già, trẻ lo được bài cần

Không quy Đạo Nước cũng phần được lo

Người trần không phải đắn đo

Ai làm cũng được không lo tý nào

Đây là Cha giúp đồng bào

Không mời thầy cúng không sao từ rầy

Có bài kinh sách từ đây

Ai ai cũng tụng niệm nay được mà

Trước khi làm phải xin Cha

Xin Quan độ, hộ cho trần được lo

Không được lợi dụng để cho

Mọc làm thầy cúng kiếm lo tiền trần

Sẽ phạm vào Luật Thánh, Thần

Người ấy phải khổ vô ngần không sai.

 

Lưu ý: Trước khi làm đám tang phải chuẩn bị làm đầy đủ sớ,

bài liệm cho vong.

VIỆC LÀM TRƯỚC KHI LIỆM VONG

  1. A lô, a lô! Kính mời gia đình tang quyến, mời anh em, con cháu họ Nội, họ Ngoại, người thân, về phòng tang để tổ quy lo việc nhập cữu cho vong gia đình.
  2. Kính mời “3 hồn 7 vía vong ông …hoặc 3 hồn 9 vía vong bà…thọ…tuổi, tạ thế hồi …giờ… phút, ngày…tháng…năm…, hồn đang ở đâu về ngay để các Quan giúp hồn nhập xác, nhập cữu” (đọc 3 lần).
  3. Kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa họ hàng anh em Nội, Ngoại gần xa, kính thưa Tổ Quy Đạo Nước nhà, kính thưa hồn vong âm quá cố, giờ liệm vong đã đến, con kính mời các Quan Thần, các Quan sứ giả địa phương giáng về giúp việc cho gia đình xin được cầu Quan liệm cho hồn vong được nhập xác và nhập cữu giờ an đẹp.
  1. Trước khi liệm cho vong, con xin đọc Sớ trình các quan… (Sớ trình Quan con đã đọc xong, xin phép Quan cho trần xin hóa sớ).
  2. Tiếp theo con xin đọc bài liệm cho vong mới chết, mời vong âm là…thọ…tuổi, tạ thế giờ… ngày… tháng….năm… (ngày… tháng…năm… âm lịch) mời vong về nhập cữu.
  3. Bài liệm con đọc đã xong, kính nhờ Quan giúp liệm vong an lành. Tôi nhờ thợ kèn nổi 3 hồi 9 tiếng trống để gia đình liệm vong vào cữu./.

Lưu ý: Người chết ở đường, ở bệnh viện.

 

Viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *