LỜI DẶN CỦA CHA NHỚ LỄ NGÀY 23 THÁNG CHẠP

LỜI DẶN CỦA CHA

NHỚ LỄ NGÀY 23 THÁNG CHẠP

Nhớ lễ ngày lễ hai ba

Không vàng, không mã, không là tiền âm

Không phải cá chép trần chung

Chỉ cần lễ kính Thiên Cung nhà Trời

Lễ ban Thổ Công Đất đời

Ban thờ riêng rẽ thờ thời cao hơn

Vì là Thần Đất dưới miền

Không thể cùng với Gia tiên nhà mình

Đó là theo phép Thiên Đình

Luật Thiên ban dạy dân mình từ đây.

(Dân nhớ Luật của Thánh, Thần ban thờ các Quan Thổ Công Thần Đất là phải thờ riêng ban, cao hơn ban Gia tiên từ 30cm trở lên). Lễ tại ban thờ Thổ Công.

Kết thúc viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *