LỜI CHA TẠ LỄ ĐÀN THIÊN CHỮA BỆNH LIỆT SĨ NƯỚC NAM

LỜI CHA TẠ LỄ ĐÀN THIÊN

CHỮA BỆNH LIỆT SĨ NƯỚC NAM

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

NGÀY 28, 29, 30 THÁNG 6 NĂM 2001

 

Ba ngày Cha trải cầu Tiên

Ba ngày Cha cứu vong miền trần gian

Ba ngày Cha trải cầu đàn

Ba ngày Cha trải nhịp phan cầu đồng

Ba ngày Cha chữa bệnh vong

Ba ngày nay đã hoàn xong việc Trời

Ba ngày nay đã xong xuôi

Ba ngày nay đã hoàn thời việc Cha

Thật là tình nghĩa bao la

Thật là tốt đẹp chan hòa niềm tin

Bài Cha tổng kết báo tìm

Cho dân, nước biết trái tim của Người

Nơi đây có vị sao Trời

Lung linh như ngọc tỏa thời hào quang

Long lanh từ ánh sao vàng

Trải dài năm tháng mênh mang diệu kỳ

Hơn cả ngọc quý lưu ly

Đây sự thần kỳ huyền bí cho ta

Cho một Dân tộc Quốc gia

Cho một lịch sử Quốc gia Âm phần

Cho một lịch sử nước trần

Nơi đây có vị danh nhân đại tài

Trở thành Thánh Nhân cho đời

Cho non nước Việt sáng ngời vinh quang

Cho một Dân tộc vẻ vang

Cho sự kết trái rõ ràng Tâm Linh

Từ Trời xuống đất thực tình

Cho ta một sự kết tinh ra đời

Cho ta có được khoảng trời

Đặc biệt ở đời trên đất Chí Linh

Ở trên một Đoàn Hòa Bình

Có bốn câu đối uy linh treo thờ

Hồn Cha giáng viết bấy giờ

Dịch sang tiếng của trần cơ cho đời

Đó là hồn của Đất, Trời

Hồn Cha là Thánh giáng đời nơi đây

Cho ta sự thật nơi này

Như một giấc mộng lúc này Thần, Tiên

Có điều đặc biệt thiêng liêng

Ở trên đất Thánh có riêng nơi này

Số nhà mười sáu nơi đây

Ngõ bốn đường gọi nơi này Thanh Niên

Phố Thái Học một trần dương

Thị trấn Sao Đỏ từ đường của Cha

Chí Linh – Hải Dương tỉnh nhà

Đó là nơi giáng ban ra Đạo Trời

Đạo Trời nước Việt sáng ngời

Cha ban Đạo Trời, Đạo của Cha nay

Đạo Nhà nước Việt từ đây

Gốc đạo nơi này do Trời đã ban

Do hồn Cha giáng thế làm

Mới có cầu đàn chữa bệnh cho vong

Cứu độ dân Nước Việt cùng

Đó là do Đức hồn cùng Thánh Cha

Nhịp cầu nhân nghĩa giao hòa

Từ đây giúp ích nước nhà Việt Nam

Đã giúp ba năm rõ ràng

Đã được vẹn toàn Cha ước, Mẹ mong

Đến nay Bác thỏa nỗi lòng

Chỉ chờ dân nước biết chung nơi này

Thực hiện điều ước từ đây

Ba sáu điều ước Cha nay ban đời

Đó là nguyện ước của Người

Đêm mong, ngày đợi, tháng thời lo âu

Dân nước đáp lời Cha cầu

Thực hiện hồn Thánh ước cầu cho dân

Cha ước sẽ được giúp trần

Lần hai làm việc giúp dân nước nhà

Giúp bằng hồn bóng Cha già

Giúp làm việc cả nay là hai nơi

Âm, dương hòa nhịp cầu Trời

Cha sẽ trường cửu giúp đời nước, dân

Cha sẽ sống mãi với trần

Sống bằng hồn Thần của Thánh từ đây./.

KT: 19h5’ ngày 30/6/2001 – 10/5/Tân Tỵ

Viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn:  Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *