KÍNH LỄ GIỖ LIỆT SĨ NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2001 TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

KÍNH LỄ GIỖ LIỆT SĨ

NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2001

TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

 

Kính ngày lễ biết ơn vô tận

Ngày đền công liệt sĩ đời đời.

Ngày này cả nước muôn nơi

Biết ơn người có công đời vì dân

Liệt sĩ hiến trọn tấm thân

Hy sinh bảo vệ toàn phần nước Nam

Đoàn Hoà Bình kính lễ làm

Làm cỗ cúng giỗ kính đàn tạ ơn

Tạ ơn đất nước giang sơn

Tạ ơn liệt sĩ bốn phương nước nhà

Mời hồn về cửa Đền Cha

Đền Hoà Bình kính lễ quà tạ ơn

Hai bảy, tháng bảy trần dương

Lễ giỗ liệt sĩ, tạ ơn công người

Đã hy sinh trọn một đời

Bảo vệ Tổ quốc sáng tươi huy hoàng

Ngày giỗ liệt sĩ vẻ vang

Muôn đời bất tử khói nhang phụng thờ

Công ơn to lớn vô bờ

Cho ta có được màu cờ đỏ tươi

Công ơn của những người đời

Ra đi bảo vệ bầu trời, Tổ Tông

Ra đi gìn giữ núi sông

Đánh tan quân giặc lập công vang trời

Bảo vệ Tổ quốc sáng ngời

Hy sinh anh dũng ra nơi chiến trường

Liệt sĩ bất tử phi thường

Anh hùng liệt sĩ là gương sáng ngời

Đời đời, mãi mãi sáng tươi

Cho một Tổ quốc, bầu trời Việt Nam

Anh hùng liệt sĩ vẻ vang

Lung linh như ngọc, như vàng trường lưu

Đời đời dân nước nhất điều

Tôn thờ mãi mãi sớm chiều khắc ghi

Tên người đã vào sử thi

Của một Dân tộc trường kỳ dài lâu

Muôn năm mãi mãi đứng đầu

Về hàng danh dự đầu tầu hy sinh

Nước Nam mãi mãi thái bình

Nhờ công liệt sĩ hy sinh cho đời

Nhớ ơn liệt sĩ khắp nơi

Trên toàn đất nước ra nơi chiến trường

Dân quân, du kích hậu phương

Cùng quân tình nguyện tải lương hậu cần

Thanh niên xung phong góp phần

Cùng nhau đoàn kết góp phần xông pha

Đánh đuổi giặc cướp nước ta

Giặc thua, ta thắng, bài ca hào hùng

Ơn người vì nghĩa non hồng

Ơn người cách mạng có công diệt thù

Ơn thương, bệnh binh chiến khu

Hy sinh xương máu diệt thù cho dân

Đời đời đáp nghĩa đền ân

Đời đời nhớ mãi công trần lớn to

Theo lời Đảng, Bác dặn dò

Toàn dân đoàn kết chăm lo đáp đền

Hôm nay trước cửa Từ Đường

Kính mời Hồn Nước bốn phương xa gần

Về Đền chứng tâm cho trần

Đoàn Hoà Bình kính lễ phần tạ ơn

Tạ ơn đất nước giang sơn

Tạ ơn Tông Tổ Rồng Tiên nước nhà

Đời đời tươi đẹp như hoa

Kính cầu độ hộ nước nhà bình an

Cầu hồn liệt sĩ vẻ vang

Cầu hồn an nhàn mát mẻ thảnh thơi

Độ dân trên khắp muôn nơi

Dân an, nước thịnh, tốt tươi huy hoàng ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *