LỄ SINH NHẬT BÁC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2001

LỄ SINH NHẬT BÁC

NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2001

Kính ngày sinh nhật Bác Hồ

Bác là Cha của cơ đồ nước Nam

Cha Hồ Chủ Tịch hiên ngang

Sống tài như Thánh, chết mang Hồn Thần

Cha nhà vĩ đại vì dân

Cha già Dân tộc hiến thân trọn đời

Cha như là ánh mặt trời

Như là mặt nguyệt soi đời đêm thâu

Ngày sinh nhật Cha đâu đâu

Cũng vang tiếng hát, tiếng cầu đến Cha

Thông tin đại chúng nước nhà

Ca ngợi công đức của Cha, Bác Hồ

Niềm tin sự nghiệp cơ đồ

Cho một Dòng tộc cõi bờ Tổ Tông

Cho một lịch sử Tiên Rồng

Bác dựng cờ hồng, Bác cứu nước Nam

Bác là di tích kho tàng

Cứu tinh Dân tộc Việt Nam anh hùng

Nhờ Bác đem lại núi sông

Đem lại lịch sử vừng đông ra đời

Ơn Đảng, ơn Bác khắp nơi

Nhất lòng theo Đảng, theo lời Bác, Cha

Bác là Chủ tịch nước nhà

Bác là Chủ tòa cả cõi Thiên, Âm

Lăng Bác đời đời viếng thăm

Hình ảnh của Bác trên lăng Ba Đỡnh

Cơ quan, đoàn thể, đền linh

Đâu cũng thờ Bác ân tình nghĩa sâu

Học tư tưởng Bác vẹn màu

Ý chí sắt đá bền lâu vững vàng

Bác người con của Thiên Đàng

Vì dân Bác đã lo làm cho dân

Trọn đời Bác đã ân cần

Vì dân Bác đã hiến thân trọn đời

Bác không thư giãn nghỉ ngơi

Không một ngày phép để thời về quê

Lo cho dân nước tứ bề

Bác đã không hề nghĩ đến tư riêng

Trọn đời Bác sống vẹn nguyên

Dốc lòng lo việc Quốc yên Bác mừng

Năm mươi năm thật cao từng

Biết bao đau khổ, bao mừng, bao vui

Bác mới một lần về nơi

Quê hương sinh trưởng thăm nơi gia đình

Thật là cụ Hồ Chí Minh

Trên đất nước mình có một không hai

Thế giới cũng vậy không sai

Không có ai được thứ hai thế này

Một người vì nước dân nay

Không gì so được công nay Bác Hồ

Công Bác vô giá, vô bờ

Lòng Bác rộng mở như cờ bay lên

Bác là Hồn Thánh, Hồn Tiên

Đoán trước sự việc thiêng liêng nước nhà

Từng một sự kiện xảy ra

Từng việc thắng lợi sẽ là thành công

Bác như Thánh sống oai phong

Bác đúng là Thánh, Hồn cùng của Thiên

Bác có nhiều đặc biệt riêng

Người thường không có ở trên đời này

Chỉ Thánh mới biết, mới hay

Sự kiện của nước Nam nay phúc phần

Một nhà kiệt xuất Danh nhân

Một nhà vĩ đại vô ngần lớn cao

Một nhà bậc nhất tự hào

Trọn đời giữ được thanh cao cho đời

Cho non, cho nước sáng tươi

Cho cả cuộc đời, cho cả nước non

Cho một triều đại vàng son

Có Hồ Chủ Tịch trên non nước này

Có Bác mãi mãi từ đây

Một thần tượng quý hơn nay ngọc vàng

Không gì so sánh được ngang

Tầm vóc quý giá Việt Nam có Người

Bác ơi Bác đã cho đời

Sự nghiệp của Người bất tận thiêng liêng

Cao cả độc lập chủ quyền

Hòa bình, thịnh vượng, nước yên, dân giàu

Dân được làm chủ bấy lâu

Là do công Bác đứng đầu lo toan

Đảng, Bác đã lo chu toàn

Đời đời cầu nguyện nước an dân nhờ

Cầu Bác độ dưới trần cơ

Đời đời thịnh vượng cõi bờ nước non

Hòa bình mãi mãi vuông tròn

Dân giàu, nước mạnh, sắt son vững bền

Khử trừ tai họa dưới miền

Họa nội trong nước, họa ngoài không xâm

Loại trừ những kẻ độc thâm

Xâm phạm, ác ngầm, bỉ ổi gây ra

Chiếm đoạt tiền, của, nước nhà

Làm sai Di chúc Bác là cho dân

Không xứng người Bác tin cần

Không xứng người để toàn dân tin nhờ

Lời cầu, lời chúc bằng thơ

Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ Chí Minh

Một trăm mười bốn năm sinh

Bảy chín tuổi thọ ân tình nghĩa sâu

Bảy chín tuổi thọ muôn màu

Thác ghềnh chìm nổi vẹn câu ước cần

Bác đã để lại phúc phần

Cho cả Dân tộc được phần phúc cao

Đời đời ơn Bác tự hào

Đời đời thờ Bác, cờ sao hàng đầu ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

 Ngày 19//5/2001

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *