LỜI CHA ĐỌC LỆNH CHO ĐOÀN

LỜI CHA ĐỌC LỆNH CHO ĐOÀN

 

Đoàn Hòa Bình nghe lời Cha dặn

Ngày mùng hai, tháng hai năm nay

Một ngày rước thật đẹp vui thay

Ngày lịch sử một ngày có thật

 

Một ngày này xưa quân đông chật

Nơi doanh trại đội ngũ quân nhân

Nơi chiêu quân vì nước quên thân

Nơi tập trận rèn luyện quân thần

 

Nơi ra trận sấm vang vũ  bão

Ngày mùng hai một này thông báo

Cho Đoàn lo công việc của Thần

Sắp lễ chay, lễ mặn lễ quân

 

Tạ ơn người có công vì nước

Tạ ơn người đã làm nên được

Những chiến công hiển hách năm nào

Tạ ơn người vì nước thanh cao

 

Đoàn Hòa Bình lo vào tạ lễ

Ngày mùng hai Thánh Trần sẽ kể

Cho dân nghe về tích nơi thờ

Kể từ đây dân hãy đợi chờ

Lịch sử Trời như mơ mà thật

Sân đền này có ngày đông chật

Được nhận sắc ban tặng cho đền

Một Đền Đôi Cô được vang tên

 

Hai Bà Trưng giáng đền phép lạ

Hai Bà Trưng làm nên thành quả

Cho nước Nam phép lạ trên đời

Từ ngày xưa để lại cho người

 

Cho dân nước đời đời mãi mãi

Ngày mùng hai Đoàn Hòa Bình phải

Lễ mời quân lập giữa trung thiên

Ba mươi mâm lễ cúng dưới miền

 

Có chay, mặn, thực tiên bia, rượu

Có nước trà dâng kính bề trên

Có sớ dâng kính trước bệ tiền

Đọc ngoài sân trung thiên kính lễ ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 01/02/Giáp Ngọ – 01/3/2014

Sắm lễ rước từ Đền Khê Khẩu về Đền Đôi Cô

thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 Trưởng đoàn Hòa Bình: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *