KÍNH VIẾT LỜI CHA TRẦN HƯNG ĐẠO TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

KÍNH VIẾT LỜI CHA TRẦN HƯNG ĐẠO

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

Ngày 23/02/2014 – 24/Giêng/Giáp Ngọ

Lời Cha đọc lệnh cho Đoàn

Cho Đồng ghi lại việc làm tới đây

Nơi Đền Khê Khẩu ngày này

Hội rước, xã có giấy nay về mời

Mời Đoàn Hòa Bình tại nơi

Về Đền Khê Khẩu lễ người có công

Về cùng dân xã rước chung

Ngày hội truyền thống nhớ công Thánh, Thần

Ngày hai, tháng hai dưới trần

Đoàn rước kiệu Thần, Đức Thánh Đại Vương

Đoàn Đồng phải lo dâng hương

Trước khi rước kiệu hành hương của Đoàn

Lễ hoa ba mâm đàng hoàng

Một kiệu rước lễ đàng hoàng lễ hoa

Cha cho một triệu lo ra

Hoa quả, lễ mặn, chay ra về Đền

Đó là rước lễ dâng lên

Từ Đền Khê Khẩu về Đền Đôi Cô

Rước xong lễ ấy được vô

Đem ra thụ lộc chung vô hải hà

Đừng đưa tiền góp chung ra

Sắm riêng mới có dâng là Thánh, Tiên

Tùy lòng dưới thế dâng lên

Ngày đi rước lễ bề trên Thánh, Thần

Con hãy gọi mười Đồng Thần

Cha chi tiền trần xe đi lại ngay

Khăn áo các quan đủ đầy

Khăn, đai, mạng cũ thay ngay mới dùng

Tám giờ có mặt lo chung

Cùng nơi thôn, xã lo cùng đẹp an

Hành trang đầy đủ gọn gàng

Đi giầy màu trắng do Đoàn chi mua ./.

 

(Báo mấy tổ về cùng đi lễ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *