BÀI SỚ TẤU TRÌNH THÁNH, THẦN, NƯỚC VIỆT NAM VIỆC ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG VƯƠNG TẠI THÔN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

BÀI SỚ TẤU TRÌNH THÁNH, THẦN, NƯỚC VIỆT NAM

VIỆC ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG VƯƠNG

TẠI THÔN KHÊ KHẨU, XÃ VĂN ĐỨC

 

– Cán bộ của các ngành ban

Khê Khẩu – Văn Đức lo toan xây đền

Đã về nhờ Thánh giúp liền

Công việc nhà đền, Thánh đã giúp cho

Còn bao công việc tiếp lo

Nhờ đồng về giúp việc cho nhà đền

Đồng làm có Thánh chỉ đường

Làm các công việc Thiên Vương an lành

Sẽ được tốt đẹp thanh danh

Đắc mọi công việc, an lành đẹp tươi

Xong hoàn trong tháng chín đời

Có tâm mọi người công đức cùng lo

Đền thờ Hai Bà đẹp to

Một nơi Thánh giáng đã cho thôn nhà

Cho dân, cho nước Nam ta

Tích Trời để lại Hai Bà từ xưa

Với hai cây đa dẫn đưa

Nơi Trần Hiển Đức ngày xưa luyện rèn

Sử Trời từ xưa nhóm nhen

Bây giờ sự thật bóc tem hoàn thành

Ngôi đền to đẹp thanh danh

Thờ hai cô gái giờ thành Trưng Vương

Chuyện thờ Hai Bà phi thường

Có cốt lịch sử Thiên Vương cho đời

Để dân đền đáp công người

Hai Bà nữ tướng một thời tiếng vang

Cùng ông Hiển Đức hiên ngang

Đã có công vàng, giúp nước, dân ta

Lịch sử ngôi nghè, cây đa

Bây giờ Đền Thánh – Hai Bà Trưng Vương

Bà đã xếp tâm trần dương

Cho từng cán bộ ở thôn nơi này

Xếp cho dân thôn nơi đây

Xếp cho cán bộ lo ngày, lo đêm

Lo việc xây lại ngôi đền

Trước là nghè nhỏ, giờ nên Đền Thần

Cán bộ cùng với toàn dân

Đã nhất tâm trần định liệu lo toan

Góp tiền công đức xây sang

Đền mới chu toàn, đẹp tốt, khang linh

Thánh, Thần nước Việt chứng minh

Tâm dân hiếu thảo nghĩa tình đã lo

Xây đền thờ người đã cho

Hòa Bình, độc lập, tự do muôn đời

Thờ chung Thánh, Thần tại nơi

Thờ cả liệt sĩ sáng ngời vinh quang

Thờ người đã có công vàng

Cho ta Tổ quốc huy hoàng đẹp tươi

Đời đời dân biết ơn Người

Đèn nhang phụng sự đời đời biết ơn.

– Nơi đây có tích Thiên Vương

Thánh, Thần xếp đặt trần dương dưới đời

Có Đoàn Hòa Bình tại nơi

Chí Linh, Sao Đỏ có người Thầy Thiên

Tai nghe, tay được chép biên

Viết về lịch sử của Thiên, của Thần

Có bài Thánh đã báo dân

Báo cho Đoàn Thần biết lịch sử Thiên

Một gia đình có tâm nên

Dâng tiền về cúng Đền Thiên Hai Bà

Dâng tiền công đức lo ra

Mua đồ thờ kính Đền Bà anh linh

Cùng Đoàn Hòa Bình kính trình

Có một gia đình đã có tâm cao

Dâng tiền đúc tượng đồng vào

Thờ hai nữ tướng thanh cao trên đời

Còn các hội viên nhất lời

Góp tiền công đức cùng nơi thôn nhà

Xây đền thờ Đức Hai Bà

Thờ Hội đồng Thánh, Thần và các Quan

Thờ hồn liệt sĩ vẻ vang

Xưa có công vàng giúp nước, dân ta

Từ thời Trần đã xông pha

Hy sinh anh dũng đánh là quân Nguyên

Nơi đây luyện quân nói riêng

Tích Trời để lại có tên Hai Bà

Hai Bà là Thánh nước ta

Đền thờ Hai Bà, thờ Thánh, thờ Quan

Anh hùng liệt sĩ vẻ vang

Báo đáp công vàng từ trước tới nay

Cán bộ, nhân dân chung tay

Có từng dòng họ đã nay kính thành

Dâng tiền công đức lo nhanh

Mua lư hương đá tâm thành dâng lên

Dâng hai cây đèn hai bên

Cây đèn bằng đá, trung thiên sân đền

Ghế đá đẹp cảnh trên miền

Nơi đền di tích trên Thiên hải hà

Có bao gia đình lo ra

Dâng tiến tiền của Đền Bà anh linh

Bài này là sớ tâu trình

Tâu lên Thiên Đình, tâu Đức Thánh Tiên

Tấu hai Hồn Bà thiêng liêng

Tấu trên chứng tấm lòng riêng từng nhà

Chứng chung thôn, xã, gần xa

Dâng tiền, vật liệu, xây ra đền thờ

Điều mong đã đến bất ngờ

Đền đẹp bây giờ, đúng ý Thánh mong

Cán bộ, nhân dân đồng lòng

Có bề trên xếp đặt trong việc đền

Hoan hô dưới thế trần miền

Đoàn kết xây dựng Đền Thiên Hai Bà

Đời đời thờ phụng hương hoa

Đáp đền công Thánh nước nhà Việt Nam ./.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *