LỜI CHA DẠY VIỆC LỄ RẰM THÁNG BẢY

LỜI CHA DẠY VIỆC LỄ RẰM THÁNG BẢY

Cha dạy việc lễ ngày rằm

Gọi ngày hội của hồn vong âm phần

Rằm tháng bảy ngày toàn dân

Gọi ngày ân xá vong trần xưa nay

Lệ này Thiên chẳng cho nay

Người đời tự vẽ ra nay cúng cầu

Vẽ ra đủ thứ không đâu

Nào là mã nộp, mã cầu cúng vong

Để trần dân phải long đong

Mua tiền, vàng, mã phí công đốt hoài

Hôm nay Thánh đọc thành bài

Cho dân biết để có bài cúng vong

Ngày rằm ở dưới âm cung

Có lệnh truyền để vong cùng gần xa

Nghe Lệnh Âm báo Luật ra

Ngày rằm ngày hội của là vong âm

Hàng năm ngày hội vui chung

Ngày rằm tháng bảy Thiên Cung cho hồn

Âm Cung ngày hội vang dồn

Luật Trời đã định cho hồn dưới âm

Người trần ác độc lại thâm

Bày ra đủ thứ mã dâng tiến hồn

Tà cướp để chơi khổ dồn

Trò lừa bịp hồn, hồn chẳng được chi

Hồn lấy mã tiền làm gì

Dùng làm sao được chỉ thì bày chơi

Vong âm chỉ biết nói lời

Giá sống con cháu người đời cho nay

Tiền, vàng, quần áo thế này

Xe lớn, xe nhỏ, nhà nay mấy tầng

Thật là giả dối tấm lòng

Sống không thấy có thực lòng cho chi

Con tốt có cho một khi

Chỉ là một chút hồn ghi tâm trần

Còn giờ bao thứ không cần

Đồ mã điêu bạc không phần được chi

Gọi là rác rưởi một khi

Tự trần làm láo gọi thì biếu vong

Phí bao tiền của gia trung

Người khôn ai nỡ mua rồi đốt đi

Người dại mê tín một khi

Mới mua hàng mã đốt đi phí tiền

Tưởng rằng báo hiếu Gia Tiên

Ai ngờ nghe kẻ liên thiên bán, làm

Thế kỷ hai mốt mở màn

Tâm Linh Cha giáng dạy sang điều này

Để dân biết việc sai nay

Đừng làm, đừng bán mã nay cho trần

Đừng cố tình lừa bịp dân

Đừng lừa Phật, Thánh, lừa Thần nước Nam

Đừng lừa vong âm việc làm

Thánh, Thần đã giáng đọc sang từng bài

Để dân biết đường sửa sai

Dân cố sai hoài phí của, công mua

Lại còn mang tiếng đi lừa

Cúng Thánh, cúng cả vong xưa đến rầy

Ngẫm xem Cha nói hôm nay

Rằng thật với giả khác nay thế nào

Khi người còn sống ra sao

Khi người đã chết thế nào là vong

Sao trần nỡ giả dối lòng

Lừa Phật, lừa Thánh, lừa vong gia đình

Như vậy có lỗi thực tình

Cúng không thấy phúc, chính mình cúng điêu

Sao trần không nghĩ những điều

Âm sao dương vậy làm điêu tội trần

Người làm sẽ bị xử phân

Ra từng nhiều loại tội trần khác nhau

Người buôn, người bán trước sau

Cố tình phản lại những câu Thánh, Thần

Cha ban bài viết dạy dân

Để trần đỡ mắc tội trần khổ đau

Đừng tham hãy tỉnh cái đầu

Hãy tỉnh cái óc tu mau cho mình

Tu cho con cháu gia đình

Đừng phạm vào Luật Thiên Đình nước Nam

Đừng phạm Luật Âm Cha ban

Cha thương mới dạy Luật sang cho trần

Bao người đã hiểu dần dần

Còn bao người trần chưa hiểu được ra

Người làm, người bán tham mà

Người mua còn dốt ngu ra việc này

Có người văn hoá cao nay

Cũng không hiểu được việc này đúng sai

Nghe Cha giảng ngẫm lời bài

Xem rằng hàng mã còn dài đời không

Lẻ bảy tiếp năm năm cùng (2012)

Xem rằng Thánh có xử chung việc này

Việc âm phần nước Nam nay

Sẽ có những ngày Thánh xử người gian

Người phạm tội với Thiên Đàng

Người bán, người làm hàng mã điêu toa

Luật Âm của nước Nam ta

Sẽ xét xử toà theo phép Âm, Thiên

Ba đời, năm đời sẽ phiền

Đó là luật án của Thiên ban hành

Bài này Cha dạy ngọn ngành

Đọc nghe hiểu được rõ rành từng câu

Luật Thiên ban dạy từ lâu

Cho dân học Luật Đạo màu của Cha

Để giúp ích nước, lợi nhà

Trừ nạn mê tín xưa là đến nay

Tốt đời, đẹp đạo nước này

Âm, Dương đều được từ đây phận nhờ

Lời dạy viết bằng vần thơ

Cho dân học, đọc lễ giờ anh linh

Ngày rằm tháng bảy vong mình

Về các gia đình hưởng lễ cúng cơm.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình, Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *