BÀI LỄ RẰM THÁNG 7 TẠI GIA TIÊN

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     BÀI LỄ RẰM THÁNG 7

TẠI GIA TIÊN

Xin Quy Ngọc Phật

Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần

Cầu gia Tiên Tổ của phần tại gia

Ngày rằm kính lễ hương hoa

Lễ nghi chay, mặn tại gia thỉnh mời

Mời bề trên chứng tâm đời

Chứng lòng con cháu kính lời cầu trên

Trước cầu gia sự bình yên

Phúc, tài, lộc, thọ cho riêng gia đình

Sau cầu cho vong siêu sinh

An nhàn mát mẻ vong linh dưới mồ

Vong cũ, vong mới, xưa, giờ

Xin cầu trên độ, hộ về bình an

Suối vàng vong được an khang

Phần hồn, phần cốt vẹn toàn dưới sâu

Đời hồn vong không khổ sầu

Đời đời an mộ, phần sâu an hồn

Cầu vong Tiên Tổ trường tồn

Họ Nội, họ Ngoại an hồn cốt vong

Cầu độ gia đình kính mong

An khang tốt đẹp cả trong gia đình

Làm ăn xuôi thuận an bình

Tai qua nạn khỏi phúc vinh trong nhà

Cầu trên độ, hộ toàn gia

Già, trẻ, lớn, bé họ nhà bình an

Cầu con, cháu học giỏi, ngoan

Hiền tài để giúp nước Nam gia đình

Cầu vong Tiên Tổ khang linh

Độ phù con cháu gia đình an khang

Phúc, lộc, thọ được vẹn toàn

Cầu xin Tiên Tổ chứng sang lễ rằm.

Bài này đọc lễ hoặc viết sớ để lễ, cuối sớ ghi tên tín chủ.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình, Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *