LỜI CHA DẠY VIỆC ĐƯA TANG CHO VONG KHI ĐI ĐÀI HOÁ THÂN HOÀN VŨ XONG

LỜI CHA DẠY

VIỆC ĐƯA TANG CHO VONG

KHI ĐI ĐÀI HOÁ THÂN HOÀN VŨ XONG

Đưa tang đừng đưa quay vòng

Chỉ đưa một lượt cho vong ra mồ

Vong thiêu xong nhớ đừng vô

Thiêu xong đưa mồ là gọi đưa tang

Ở đâu lễ viếng rõ ràng

 Sau khi truy điệu đưa tang ra mồ

Đừng ai đưa cốt vong vô

Vào nhà lần nữa ra mồ là sai

Chỉ một lần, không lần hai

Lọ tro hài cốt đừng đưa vào nhà

Thiêu xong đưa tiếp đám ma

Không đưa quay lại vào nhà một ai

Dù nhà con gái, con trai

Vừa mất về được hoặc hai, ba ngày

Liệm rồi, viếng rồi, đưa ngay

Không để mấy ngày lại đem về quê

Làm tang lần nữa đáng chê

Được cho người sống, khổ về vong âm

Không ai biết nỗi khổ thầm

Vong bị sai luật khổ vong âm nhà.

 

Tóm lại:

 

Nhà có người mất, nếu đã làm lễ truy điệu xong đưa đi hoả táng, hoả táng xong là đưa lọ tro hài cốt ra nghĩa địa an táng, không ai được đưa về nhà làm ma nữa.

– Người mới mất, gia đình đã làm lễ truy điệu ở nhà tang lễ xong, đám tang muốn đưa quan tài về quê là phải đưa thẳng ra nghĩa địa hoặc muốn để lại nhà táng ở nghĩa địa cho anh em, cô bác thắp hương viếng hồn được, không ai được đưa về nhà ở của con cháu để làm lễ tang viếng lần nữa là phạm vào Luật tang, khổ hồn vong.

– Riêng hài cốt liệt sĩ hy sinh vì chiến tranh tại chiến trường trong nước và ngoài nước, khi gia đình đón hài cốt về quê được phép đưa hài cốt về gia đình để đoàn thể làm lễ  truy điệu, thờ kèn qua đêm, phúng viếng, đưa hài cốt ra nghĩa trang liệt sĩ không phải kiêng kỵ gì, gia đình cúng cơm 100 ngày để báo ân cho liệt sĩ, vì liệt sĩ hy sinh chưa được hưởng điều này; không ai được cầu siêu cho liệt sĩ, vì liệt sĩ không có tội gì, liệt sĩ có công lớn cho dân, cho nước, ai cầu siêu là phạm vào Luật của Thánh, người làm sai chịu tội với Thần.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *