LỜI CHA DẠY THỜ NGŨ QUẢ NGÀY TẾT

LỜI CHA DẠY

THỜ NGŨ QUẢ NGÀY TẾT

 

  1. Ngày tết ở tại gia đình

Thờ mâm ngũ quả thực tình ra sao

Ngũ quả là năm quả vào

Năm loại tên quả chín vào tươi ngon

Gọi là thờ cúng tươi giòn

Đừng thờ lấy lệ, dạy con cháu mình

Thứ gì ăn được hãy trình

Hãy đem cúng lễ hãy trình lên ban

Dù cúng Thánh, Thần, Gia tiên

Lòng thành phải đúng Luật Thiên hãy làm

Hoa tươi, quả ngọt rõ ràng

Đừng cúng giả dối, đừng làm việc điêu

Đừng cúng quả nhựa làm điều

Hoa man, đồ nhựa làm điêu bịp lừa

Thánh báo những người làm bừa

Đó là những kẻ gạt lừa mị dân

Cúng Thánh, Thánh, Thần không cần

Cúng vong, vong cũng không cần làm chi

Người trần mắt thịt biết gì

Thấy bán không biết mua đi cúng cầu.

  1. Chuối xanh ngày tết do đâu

Do tục truyền đầu từ trước tới nay

Chuối xanh là một lệ này

Do tục mua sắm muốn nay để dành

Quả chín, quả xanh như cành

Quả chín ăn trước, xanh dành ăn sau

Nhưng trần không hiểu chi đâu

Xanh là sắp chín, ngày đầu ương ương

Ngày mùng ba tết lo lường

Lễ tạ các cụ tiễn hương mời hồn

Nải chuối được chín lo dồn

Hạ cỗ ngày tết chuối ương chín vàng

Mâm ngũ quả được đàng hoàng

Thụ lộc các cụ để ban cho trần

Các cụ ban phúc ban phần

Cho con cháu trần kính lễ ba hôm

Ba ngày tết, ngày đèn hương

Lễ nghi chay, mặn đèn hương phụng thờ

Gần xa gặp mặt bấy giờ

Cả nhà đoàn tụ ước mơ họp bàn

Hân hoan vui vẻ kết đoàn

Nhộn nhịp an nhàn ngày tết nghỉ ngơi

Chúc tụng nhau sức khỏe đời

Phúc, tài, lộc, thọ, của, người bình an.

  1. Người trần lợi dụng lòng gian

Đi đút, đi biếu lo toan lợi mình

Làm điều sai phạm thực tình

Lỗi đạo Thiên Đình, sai Luật Thánh ban

Phạm với Luật nước Việt Nam

Những người lợi dụng lòng phàm làm sai.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *