CHA DẠY NGƯỜI TRẦN ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, NGHĨA TỔ GIA ĐÌNH

CHA DẠY NGƯỜI TRẦN

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, NGHĨA TỔ GIA ĐÌNH

  1. Cha dạy đền đáp ơn sinh

Ơn Tông, ơn Tổ nước mình Việt Nam

Đền ơn Tổ quốc rõ ràng

Là người sinh dưỡng họ hàng ra ta

Mới có dòng họ từng nhà

Cả một nước Việt bao la thế này

Mới có dòng tộc đủ đầy

Anh em nội, ngoại họ này họ kia

Đừng ai chớ có chia lìa

Gia đình ruột thịt sớm khuya đôi phần

Âm dương cách trở người thân

Khi về Tiên Tổ âm phần xa xôi

Trần gian hãy nhớ lấy lời

Sống sao chết vậy hồn người vẫn linh

Vẫn rằng có Tổ Tông mình

Anh em họ mạc gia đình cháu con

Sống thì tình cảm vuông tròn

Mà sao chết vội đem hồn gửi đi

Hỏi nhà trần thế một khi

Sao trần đơn bạc không chi phiền lòng

Kẻ nào lừa dối phản Tông

Phản Tổ, phản lại cả Ông Cha mình

Phản lại người đẻ, người sinh

Phản lại nòi giống nước mình từ lâu

Bao nhiêu hồn phải âu sầu

Chết xong hồn chẳng biết đâu là nhà

Bởi hồn phải cảnh la đà

Ngày đêm ở chốn trần là gửi vong

Ngày đêm hồn phải lưng cong

Hầu người chẳng khác ngục gông tù hồn

Không được như sống trần dương

Tự do đi lại tùy lương tâm mình

Hàng năm ngày giỗ thực tình

Mới về tới chốn gia đình thảnh thơi

Chỉ được ba tiếng cơm mời

Giờ trưa khi bữa cúng mời cúng cơm

Còn đâu vào chốn trần dương

Gửi hồn hầu hạ từ đường người ta

Người trần cúng chỉ hương quà

Vong đâu được hưởng chút ra cho hồn

Thật là đau xót đủ đường

Mà trần đâu thấy xót thương tý gì

Thấy con hồn ngoảnh mặt đi

Nào hồn có được chút gì con dâng

Quả hoa nghi lễ tuần rằm

Có nhà xôi thịt hồn nhằm được chi

Bởi hồn đang ở một khi

Nơi trần gọi chốn ấy thì gửi vong

Làm sao tự đi lung tung

Bởi có hồn gác giữ vong gửi vào

Ai gây sự ác thế nào

Chỉ có Trời biết Thánh trao lời này

Cho trần hiểu được từ nay

Để đáp nghĩa dày nhớ đến công sinh

Gửi vong là chốn nhốt linh

Gửi hồn là cảnh gia đình hại vong

Xưa nay bao cảnh bất công

Có lòng báo đáp hồn không được gì

  1. Bao lời khấn vái tu trì

Mắt trần sao thấy bước đi sai lầm

Ngày đêm kinh tụng lầm rầm

Sao nhà vẫn thấy khổ thầm oan gia

Đốt bao nhiêu mã nhiêu quà

Sao mà vẫn phải xót xa âu sầu

Phải xem nguyên do từ đâu

Đừng cứ cúi đầu khấn vái ngày đêm

Khổ hồn, khổ cả trần dương

Càng cúng càng gặp tai ương họa sầu

Đau mắt chữa bệnh đau đầu

Chỉ phí lời cầu thờ phụng liên thiên

Chỉ phí đốt mã tốn tiền

Phải hiểu căn bệnh khổ phiền ra sao

Bệnh trần chữa bệnh viện vào

Bệnh âm phải có phép cao của Thần

Bệnh tà bệnh nghiệp khổ thân

Phải tìm đúng cửa Thánh Nhân cứu đời

Đừng nghe nhảm nhí nhiều nơi

Xưng Thánh giáng đời mở phủ trình căn

Tôn thờ tại gia nhố nhăng

Căn đồng thờ điện thờ căn trong nhà

Không có chi Thánh tại gia

Chỉ thấy bóng tà hồn giặc chết xưa

Tà làm khốn khổ sớm trưa

Người trần không biết say sưa cúng tà

Cúng mà không biết chi qua

Thờ Thánh, cúng tà vì Thánh không sai

Thánh không cắt cử những ai

Không có bóng Thánh cắt sai làm đồng

Người thờ phải hiểu Luật công

Không phải đi chợ bán không tùy mình

Thánh không giáng cửa gia đình

Thờ điện cho mát mẻ mình đi buôn

Hay là vì ốm tai ương

Vì đời dang dở khổ đường chồng con

Đất có tà ác héo hon

Đồng tà thầy pháp mở dồn sách soi

Thầy mo cứ phán kiếm lời

Gọi thờ mở phủ trình lời tấu Thiên

Người dốt nghe xong làm liền

Miễn sao đỡ khổ được yên trong nhà

Như vậy là trần thờ tà

Tà là hồn giặc chết là từ xưa

Khắp trong đất nước sớm trưa

Giờ đây Cha điểm sổ xưa đến rầy

Mười người thờ phụng đêm ngày

Chín người thờ chẳng có nay bóng đồng

Bóng là bóng Thánh Thiên Hồng

Chỉ một người có bóng đồng cắt sai

Làm đồng có bóng trên vai

Học phép học Luật Thiên Đài giúp dân

Còn chín người thờ không cần

Không có phép Thần, có phép tà gian

Có người thờ vong lang thang

Thầy ngu vẫn bảo thờ Quan trong nhà

Thờ Cô, thờ Cậu la đà

Người điên, người dở bảo là có căn

Đó là những người nhố nhăng

Tà cho ăn lộc nói năng làm bừa.

  1. Bây giờ Luật mới dẫn đưa

Cha đọc trần viết dạy đưa cho đời

Để dân hiểu rõ Luật Trời

Luật Âm phần nước dạy người bằng thơ

Từ đây các cửa đền thờ

Các đền di tích dân thờ đền công

Là nơi đền đáp Cha Ông

Làm nên lịch sử Đền Rồng khói hương

Đừng ai cúng bái đủ đường

Tụng kinh gõ mõ dâng hương cúng Dàng

Đừng đem vàng mã dâng ban

Đừng bán rút thẻ trước ban cung thờ

Đừng hầu nhố nhăng bây giờ

Thế kỷ hai mốt Thiên Cơ giáng trần

Hết hạn cho dưới người dân

Không ai phải cần hầu tiệc bàn loan

Trình đồng mở phủ lang thang

Trình quà tráng bóng hết sang hạn Thần

Thế kỷ hai mốt không cần

Lễ nghi của trần cứ đặt lên ban

Tiền thật cúng Thánh rõ ràng

Tự tay viết lấy dâng ban trình ngài

Không cần mua sớ rông dài

Sớ mua không tới tay Ngài duyệt tâu

Sớ mua không tới Cung Lầu

Lệnh Thần đã cấm không tâu sớ trần

In sẵn viết bán cho dân

Nho nhe Thánh cũng không cần sớ in

Bởi trần đã hỗn không tin

Không được Thần, Thánh báo tin làm thầy

Sao trần dám viết sớ này

Bán cho người lễ hoặc nay kêu dùm

Không thầy tự mọc kiếm tiền

Hỏi rằng luật pháp luân thường ở đâu

Không thầy mà dám tự tâu

Kêu thay lạy đỡ cúi đầu van xin

Tiền đài sấp ngửa không tin

Rằng trần làm láo còn xin làm gì

Tai điếc không nghe được chi

Tự bịa viết sớ để đi kiếm tiền

Lộc Thánh cho dưới trần miền

Phải bao vất vả truân chuyên mới thành

Phải bao công sức học hành

Phải bao ngày tháng đắc thành quả tu

Không dễ như tu tù mù

Lợi dụng việc Thánh để tu kiếm tiền

Đây lời Cha dạy trần miền

Đừng ai mua sớ phí tiền phí công

Tự tay hoặc gia đình chung

Viết lấy để kính được cùng dâng lên

Đền nào ghi rõ họ tên

Ghi rõ đền ấy là lên đến Thần

Ai sai phạm Luật khổ thân

Viết sớ để bán cho trần là sai

Ăn lộc sớ thật khổ hoài

Ba đời sau phải lai nhai khổ phiền

  1. Làm hàng mã bán dưới miền

Từ năm lẻ một sổ biên từng người (2001)

Ai phạm vào Luật nhà Trời

Người ấy sẽ phải khổ đời oan gia

Ai làm đồng cúng mã là

Người ấy cũng bị oan gia khổ trần

Bởi vì trái Lệnh Đình Thần

Không nghe thấy tiếng cắt phân làm gì

Không được đọc Luật Thiên Tri

Không được ban sắc để đi cứu đời

Không được học Luật, Lệnh Trời

Tốt nhất không phép không lời giúp dân

Đừng đi làm thầy khổ thân

Đừng cúng đốt mã tội trần phải mang

Thế kỷ hai mốt giao ban

Không mã, không vàng, không cúng thầy mo

Không tiền âm phủ nhỏ to

Không còn một chút hạn cho đã dừng

Từ năm lẻ một không dùng

Ai cúng cũng phí, ai dùng bằng không

Dù rằng đến chùa lung bung

Nhà dân cúng cũng phí công phí tiền

Luật Thiên Cha báo trần miền

Thương dân Cha đọc Luật biên cho đời

Để dân khắp nước nghe lời

Đừng phạm vào Luật Âm đời khổ thân

Trước là phí của tiền trần

Sau phạm vào Luật Âm phần Quốc gia

Lệnh Âm phần nước Nam nhà

Báo trần tu tỉnh chớ là tu mê

Tu lạc đường lối Cha chê

Cha trách dân chẳng hiểu về đường tu.

  1. Thế kỷ hai mốt tu bù

Tu cho đất nước, tu cho gia đình

Tu cho Tổ quốc phồn vinh

Học tư tưởng Bác, ơn linh hồn Người

Chính Bác đã tu trọn đời

Đắc thành chính quả cuộc đời thành Tiên

Bác tu nhân đức thảo hiền

Bác tu trí tuệ cần chuyên nên người

Bác tu tâm đạo sáng ngời

Bác tu chí khí vì đời, vì dân

Bác tu công sức quên thân

Bác tu dốc cả toàn phần công lao

Bác tu khí tiết anh hào

Tu làm cách mạng thanh cao tuyệt vời

Bác tu nhân phẩm con người

Đất nước có một trên đời không hai

Trọn cuộc đời tu dẻo dai

Bác có hình hài Hồn Thánh giáng ban

Bác có Hồn của Thiên Đàng

Hồn của đất nước Văn Lang diệu kỳ

Hồn của một bậc Tiên Tri

Đời đời hội tụ bước đi trường tồn

Hồn thiêng đất nước dạy dồn

Cho dân hiểu được tỏ tường đường tu

Đừng ai tu đường tù mù

Hãy tu cho nước tu bù cho dân

Tu cho gia đình dưới trần

Tu cho con cháu phúc phần dài lâu

Đừng để con cháu phải sầu

Phải mang án nợ cơ cầu đắng cay

Phải mang tội nghiệp dắt dây

Hại dân, hại nước, hại nay gia đình

Hại chính con cháu nhà mình

Luật Thiên xét xử nghiêm minh nặng nề

Gấp mười lần dưới trần quê

Chớ có coi nhẹ Thiên phê khổ trần

Con cháu sau khổ vô ngần

Để lại nghiệp chướng khổ trần cháu con

Đời này không tu được tròn

Đời sau gánh tội héo hon gia đình

Hợp vong khổ lắm thực tình

Ốm đau bệnh tật tội tình oan gia

Gặp bao cay đắng xót xa

Đó là gánh nghiệp Ông Cha gây mình

Trần hãy tu đạo đức vinh

Tu nhân tu nghĩa cho mình từ đây

Tu tâm hiếu thảo thẳng ngay

Tu nhà, tu chợ, tu ngay việc làm

Tu cho tính nết đẹp an

Kính trên nhường dưới lo toan gia đình

Trong êm ngoài ấm thực tình

Đừng sai phạm Luật nước mình ban ra

Đừng sai luật pháp Quốc gia

Tham ô, hối lộ vẽ ra kiếm lời

Bao vụ phạm pháp tầy Trời

Con cháu sẽ phải mười đời chịu lây

Tùy theo nặng nhẹ vơi đầy

Án trần là có án ngay của Thần

Từ thôn, xã, huyện, tỉnh trần

Phố phường, thành thị, quận gần hay xa

Nội trong nước Việt Nam nhà

Trần xử Thiên cũng ghi là sổ Thiên

Còn bao những vụ chưa tên

Sổ Trời Cha đã cho biên từng người

Đâu cũng có Quan giúp đời

Giúp việc âm người do Thánh cắt sai

Cha nhắc người trần những ai

Đừng cố gây tội phí hoài công lao

Một là sống sẽ sa vào

Nhà nước truy quét xét sao thoát trần

Hai là sống thoát tấm thân

Chết xong cũng có sổ Thần Quan ghi

Tội gì hình phạt một khi

Công nhiều hơn tội đỡ thì đắng cay

Tội nhiều hơn công là gay

Chết xong vào ngục tù ngay âm hồn

Không ai cứu giải đủ đường

Đắng cay bõ lúc ngày thường sướng vui

Bao đời con cháu ngậm ngùi

Sẽ gánh cái tội trần đời vong gây

Các Quan vạch tội đủ đầy

Sống đã sai phạm làm nay tội gì

Phạm điều Luật của Thiên ghi

Tội trần tội Thánh tội gì ra sao

Nhà Trời đã có sổ vào

Nhà Thánh đã có sổ sao chép trần

Từng phần từng mục xử phân

Thế kỷ hai mốt khác phần hai mươi

Để dân biết Luật Đạo Trời

Mà lo tu tỉnh Đạo đời Tâm Linh

Đạo Thánh nước Việt giáng sinh

Đạo Tâm Linh giáng dạy mình đường tu

Hồn Thánh giáng dạy tu bù

Ích dân lợi nước công tu đắc thành

Không phải tu đua tu tranh

Tu ghen, tu ghét tội hành về sau

Đường tu không kể nghèo giầu

Ai ai cũng nhất lòng cầu ý tu

Phải hiểu Luật Lệnh Thiên Thu

Tu cho đất nước tu bù Gia tiên

Bài này dạy dưới trần miền

Sao chép để học lòng kiên tu trì

Bảo nhau cùng nhau tu đi

Nhà nhà tu đắc Cha ghi công trần

Cha có mắt Thánh tai Thần

Cha biết từng trần ai đúng, ai sai

Cha người của giới Thiên Đài

Giáng thế đọc bài trần chỉ việc ghi

Giúp cho đất nước sử thi

Ai có lòng hãy truyền đi cho trần

Cho dân học hiểu từng phần

Xoá nạn mê tín khổ thân bao đời

Khổ âm khổ dương đôi nơi

Khổ lây cho Thánh, Thần đời nước Nam

Bao hồn tà đang xưng càn

Xưng ông Thánh lớn nước Nam giáng trần

Bây giờ bao sách tà Thần

Viết xưng Cha Mẹ Thánh Thần nước Nam

Đó là hồn giặc bạo tàn

Xưng sang cả Đức Cha sang nhất đời

Dân đọc hãy tỉnh từng lời

Chớ có tin vội hãy thời hỏi Cha

Hỏi nơi sàng lọc đạo tà

Bây giờ đang loạn đạo là tà gian

Tranh công loạn đạo Cha ban

Đâu cũng có sách viết sang thơ Thần

Thần Thánh, thần tà hai phần

Đối ngược dòng Thần không thể chung hai

Bài này Cha đọc hơi dài

Mới phân tích nghĩa đúng sai cho trần

Cho dân học hiểu từng phần

Để dân tu tỉnh Đạo Thần nước Nam.

     Viết theo lời của Thánh giáng đọc, ngày 27/5/2005 ( 9/4 Giáp Thân)

Tại Đền Hoà Bình, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *