LỜI CHA DẠY NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ – 27/7/2005

LỜI CHA DẠY

NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ – 27/7/2005

Viết ngày 22/7/2005 – 17/6/Ất Dậu

Con hãy chi tiền lo ra

Mua đường làm quà biếu các gia trung

Gửi phụ nữ phố lo cùng

Một ngày trọng đại của chung nước nhà

Riêng phố Thái Học một ta (1)

Nơi có trụ sở Thánh Cha giáng trần

Nơi có Thánh giáng việc Thần

Con có lộc Thánh, lộc Thần ban ra

Con được phép, quyền của Cha

Cho con lo việc mua quà lễ nghi

Ngày hai bảy sớ con ghi

Lễ chay, lễ mặn, lễ nghi đàng hoàng

Lễ liệt sĩ, ngày vẻ vang

Tại Đền Thiên giáng, Thiên ban cho trần

Con được thờ phụng giúp dân

Được hưởng lộc Thần, lộc Thánh nước Nam

Con phải lo làm chu toàn

Cha cho chi tiền lộc Thánh nơi đây

Việc tình nghĩa giúp nơi này

Là một phụ nữ phố nay thị nhà

Con khác hoàn toàn người ta

Con có lời dạy của Cha giáng trần

Con có tiền lộc cửa Thần

Con chi triệu rưỡi tiền trần lo toan

Đường biếu gia đình vẻ vang

Thương binh, liệt sĩ công vàng vì dân

– Còn điều nữa Cha báo trần

Những ai đến lễ cửa Thần nơi đây

Ngày lễ liệt sĩ năm nay

Gửi quà đường biếu về ngay gia đình

Cũng như mọi năm thực tình

Năm nay lại có chương trình lo thêm

Quà lễ liệt sĩ trần dương

Ở xã Nhân Huệ nghĩa trang khánh thành

Bản hội đi lễ thanh danh

Bà con Nhân Huệ cũng dành tâm lo

Việc làm đáp nghĩa để cho

Những người liệt sĩ công to lớn này

Ơn liệt sĩ đền công nay

Mãi mãi nhớ ngày Nhà nước ghi công

Gọi ngày hai bảy giỗ chung

Gọi ngày Quốc giỗ khắp vùng gần xa

Ai có tâm đến cửa Cha

Cùng nhau tâm kính cùng là tạ ơn

Tùy tâm dưới thế lo lường

Tiền lộc nhà Đền, Cha sẽ cho chi ./.

Mua đường biếu gia đình thương bình, liệt sĩ, mỗi nhà 1kg

(nhà đang được hưởng lương thờ phụng sự liệt sĩ).

Kính viết theo lời Hồn Tâm Linh đọc tại Đền Hòa Bình

sáng ngày 22/7/2005 – 17/6/t Dậu

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *