KÍNH SỚ DÂNG LỄ NGÀY KỴ NHẬT MÙNG 3 THÁNG 3

KÍNH SỚ DÂNG LỄ

NGÀY KỴ NHẬT MÙNG 3 THÁNG 3 – (11/4/2005)

LỄ GIỖ CHA MẸ TỔ TRỜI, CHA MẸ TỔ NƯỚC,

LỄ BA CẶP CHA MẸ NGƯỜI THIÊN

 

Kính trình Đức Cha Trời

Kính trình Đức Mẫu Địa

Kính trình Đức Mẫu Âu Cơ

Kính trình Đức Cha Lạc Long Quân

Kính trình Đức Mẫu Liễu

Kính trình Đức Cha Đào Lang

Kính mời ba Cha

Kính mời Đức ba Mẹ giáng chứng lễ

Ngày kỵ nhật Cha Mẹ về Thiên

Kính thỉnh mời Đức Bác Hồ vĩ đại

Kính thỉnh mời Đức Cha Đại Vương

Trần Triều Hưng Đạo

Kính thỉnh mời Đức Vua Hùng

Kính thỉnh mời Đức Mẫu Hoàng

Kính thỉnh mời Đức Tam Tổ

Kính thỉnh mời Hội đồng các cấp

Phật, Thánh, Thần

Kính thỉnh mời các hồn Danh nhân

đất nước Việt Nam

Kính thỉnh mời các hồn anh hùng và liệt sĩ

nước Nam về dự lễ giỗ.

 

Kính xin lễ giỗ Tổ Trời

Lễ giỗ Tổ Đất tại nơi thế trần

Ngày giỗ Cha Mẹ sinh dân

Sinh muôn vàn vật dưới trần đầu tiên

Toàn cầu các lục châu miền

Đều con Cha Mẹ đầu tiên sinh thành

Mỗi nước một cặp thanh danh

Đều con Cha Mẹ Trời dành cho nay

Mời Cha Mẹ giáng Đền này

Chứng lễ dân kính tạ ngày đền ân

Kính xin Cha Mẹ độ trần

Độ non nước Việt muôn phần tốt tươi

Độ cho Tổ quốc, bầu trời

Dân giàu, nước mạnh sáng tươi huy hoàng

Xin độ mưa thuận gió an

Bớt tai hạn nạn, bớt oan trái trần

Cầu phúc, cầu thọ, cầu ân

Xin Trời độ phần cả nước Việt Nam

Kính ngày giỗ Tổ Văn Lang

Giỗ Cha, giỗ mẹ báo sang cho đời

Sinh trăm trứng nở trăm người

Con Rồng, cháu Lạc ơn người sinh ra

Cha Lạc Long Quân nước nhà

Mẹ Âu Cơ đã cho ra giống nòi

Từ Đền Hùng Tổ tại nơi

Khi Trời sinh dưỡng ra người trần gian

Tổ đất nước của Văn Lang

Tổ của Âu Lạc giáng ban cho trần

Trên núi Đền Hùng có phần

Có hai Đền Thần Trời Đất cho ta

Đền Mẫu Âu Cơ sinh ra

Đền thờ Cha Mẹ nước nhà Việt Nam

Đền thờ có tích, ích sang

Để trần thờ phụng khói nhang phụng thờ

Tích Trời để lại nên thơ

Cho dân nước Việt phụng thờ đền ân

Một ngày Quốc giỗ dưới trần

Giỗ Vua, giỗ Tổ kính phần đền ơn

Người dựng giữ nước giang sơn

Người sinh nòi giống Rồng Tiên nước nhà

Người là Tổ Tông, Ông Cha

Người là trụ cột nước nhà Việt Nam

Người tái thân thế để làm

Con đường sự nghiệp vinh quang cho đời

Nước non, non nước, bầu trời

Có sự thật người tái lại cho ta

Dòng tộc của nước Nam nhà

Có sự phồn thịnh hào hoa phúc phần

Có sự tương ứng tương thân

Có sự Linh Thần của nước Việt Nam

  • Mẫu Liễu Hạnh Trời đã ban

Cho dân nước Việt một trang sử Thần

Sử Trời, sử Đất định phân

Cho một Dòng tộc phúc phần dài lâu

Có sự phồn thịnh sang giàu

Có Thánh nhiệm màu bất tử cho dân

Mẫu Liễu là Hồn của Thần

Mẫu Âu Cơ tái lại thân Mẫu hiền

Mẹ được là Thánh, là Tiên

Sau khi Mẫu hiền về với Trời mây

Mẫu con Trời Đất xếp bày

Cho nên một ngày Mẫu đã ra đi

Mùng ba tháng ba một khi

Cùng ngày Cha Mẹ trước khi về Trời

Đó là ở tại một nơi

Phủ Dầy quê Mẹ Hồn Trời tái sinh

Mẹ được Thiên, Địa kết tinh

Mẫu nghi Thiên hạ nước mình Việt Nam

Khắp nơi thờ mẫu đẹp an

Di sản văn hóa tên vàng Mẫu nghi

Đời đời đất nước trường kỳ

Thờ Mẫu Liễu Hạnh chính thì Âu Cơ

Còn Cha Đào Lang bây giờ

Trời cho Cha tái giúp giờ nước, dân

Giúp toàn công việc âm phần

Giúp cho người trần từ Bắc tới Nam

Giúp bằng phép của Trời ban

Tâm Linh giáng làm công việc Thiên cao

Công việc Trời Đất gửi trao

Công việc tự hào của cõi Tâm Linh

Công việc giúp ích thực tình

Giúp âm, dương nước trường sinh cứu đời

Cha cũng là một Hồn Trời

Tái thế của Người – Cha Lạc Long Quân

Mới có sự lạ cho trần

Tên cây, tên quả khác trần sinh ra

Người không có họ của Cha

Quả đào Trời gửi cho Bà sinh con

Cha Đào, Mẹ Liễu đẹp giòn

Đó là phần phúc của non nước này

Trên Thiên đã có một ngày

Gọi người về viết ở ngay Đền Thần

Tây Thiên nơi Mẹ hóa thân

Cha Mẹ nước trần hóa ở Tây Thiên

Núi cao cảnh đẹp uy nghiêm

Một ngày Cha Mẹ Rồng Tiên về Trời

Đào Lang, Liễu Hạnh hai người

Cùng ngày, cùng tháng, hai người về Thiên

Khác năm ở dưới trần miền

Mùng ba ngày kỵ thiêng liêng giỗ Người

Ba cặp Người Thiên ba nơi

Một Cha Mẹ Trời, hai đất nước Nam

Trước gọi là nước Văn Lang

Sau đến Đại Việt, Việt Nam anh  hùng

Đó là Tổ quốc núi sông

Cho ta sứ mệnh Cha Ông bao đời

Một đất nước, một dòng đời

Một trang lịch sử Thiên – Trời cho ta

Một dòng lịch sử nước nhà

Bao đời, bao kiếp đã là trường lưu

Để cho đất nước bao điều

Như mơ mà thật sớm chiều cho dân

Nước Việt có Phật, Thánh, Thần

Có cả người trần đại đức cao sang

Là Hồ Chủ Tịch vẻ vang

Là Ông Tiên vàng bất tử trường lưu

Ngàn năm văn hiến nhất điều

Qua bao triều đại có nhiều chiến công

Đất nước rực lửa oai phong

Là ơn từ Tổ, từ Tông nước nhà

Ơn Cha, ơn Mẹ nước ta

Ơn Danh nhân nước Nam nhà có công

Từ đời kiếp trước Cha Ông

Làm nên lịch sử có công vì đời

Chết được trên ban từng người

Là Phật, Thần, Thánh thờ nơi Đền Thần

Và các liệt sĩ vì dân

Vì nước đã hiến trọn thân vì đời

Ngày giỗ Cha Mẹ Đất, Trời

Tưởng nhớ đến người đã có công lao

Làm nên sự nghiệp tự hào

Cho ta Tổ quốc cờ sao huy hoàng

Cho ta ánh sáng Tòa Vàng

Niềm tin hy vọng lời vàng tạ ơn ./.

Kính viết theo lời Thánh trong sớ Thần

lễ giỗ ngày 3/3/t Dậu (2005) tại Đền Hòa Bình

Cho người ghi lại cho dân

Vào sổ của trần, thơ của Thánh Tiên

 

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *