TẾ HỒN LIỆT SĨ NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2005

TẾ HỒN LIỆT SĨ

NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2005

 1. Kính dâng hương tế hồn liệt sĩ

Hồn quân nhân bền bỉ đấu tranh

 1. Mời hồn từ nấm mồ xanh

Còn ở các nẻo biệt danh xa nhà

 1. Mời hồn ở các nơi xa

Nội trong cả nước Nam ta anh hùng

 1. Mời hồn đang ở tập trung

Nghĩa trang liệt sĩ anh hùng nước Nam

 1. Về nơi dưới thế lo toan

Lễ nghi tâm kính hân hoan mời hồn

( đâu hãy mời đích danh địa chỉ:…….)

 1. Nơi đây một cửa Thiên Đường

Thờ Thánh giáng hạ giúp dương thế trần

 1. Gọi cửa Tâm Linh thờ Thần

Thờ hồn thiêng nước giáng trần dạy thơ

 1. Dạy làm công việc Thiên cơ

Dạy thờ đền đáp xưa, giờ, mai sau

 1. Mời hồn từ ở phần sâu

Về đền hiến hưởng một mầu lễ nghi

 1. Hương hoa quả thực thiên ghi

Lễ hồn liệt sĩ gọi thì cúng cơm

 1. Ngày này cả nước dâng hương

Nhiều nơi dâng lễ cúng cơm phụng thờ

 1. Gọi ngày giỗ chung bây giờ

Hàng năm mãi mãi phụng thờ biết ơn

 1. Cầu hồn độ chốn trần dương

Độ cho Tổ quốc quê hương gia đình

 1. Cầu hồn mãi mãi anh linh

Ở nơi chín suối an bình tốt tươi

 1. Ở đâu là chốn nghỉ ngơi

Xa gần cùng một đất trời Việt Nam

 1. Hồn thiêng đất nước đã ban

Mái nhà Tổ quốc giang sơn gia đình

 1. Mái trường xã hội văn minh

Âm dương đều được hiển vinh phúc vàng

 1. Âm dương của nước Việt Nam

Muôn đời hội tụ vẻ vang đời đời

 1. Âm dương có nhịp cầu Trời

Nhịp cầu nhân nghĩa đời đời viếng thăm

 1. Ngoài ra hương lễ một, rằm

Gọi ngày tuần tiết lễ thăm viếng hồn./.

 

Kính viết theo lời hồn Thánh

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *