Lời cha dạy dân – tại sao thờ điện tại gia

LỜI CHA DẠY DÂN

TẠI SAO THỜ ĐIỆN TẠI GIA

 

1. Người dân không thể hiểu ra

Tại sao thờ điện tại nhà làm chi

Nếu là người có số ghi

Sau lớn khôn được học ghi làm thầy

Hoặc số làm đồng Thiên nay

Đó là người có số thầy căn Thiên

Số làm đồng thầy dưới miền

Do Trời, do Thánh, chấm biên từng người

Ai có căn số dưới đời

Phải được phúc, lộc nhà Trời ban cho

Hoặc là phúc Tổ họ to

Phúc cao dòng họ được cho họ nhà

Được cho gia đình tại gia

Nhà ai được phúc, được là chấm ghi

Chấm đồng cho con tu trì

Từ trong bụng mẹ đã ghi cho trần

Sau được khôn lớn có phần

Có phúc cho trần con trẻ sinh ra

Sau Thánh bồi dưỡng tại nhà

Có căn khác hẳn người ta bình thường

Thánh không hành hạ trần dương

Người trần hiếu thảo đủ đường nết na

Chăm ngoan, đức độ, thật thà

Thông minh trí tuệ tại gia việc mình

Sau được học phép Thiên Đình

Làm đồng Thánh giúp nước mình Việt Nam

Làm đồng thầy giúp dân sang

Việc lớn, việc nhỏ, trên ban giúp đời

Đó là đồng Thánh tại nơi

Đồng to bóng lớn, gọi người thầy Thiên.

2. Còn ai đồng bé nói riêng

Được học phép bé lòng kiên tu trì

Được làm các việc Thiên ghi

Học gì làm nấy chớ đi sai đường

Làm theo Luật, Lệnh Thiên Vương

Lệnh Thánh đã có kỷ cương cho đồng

Ai được căn số Thiên Hồng

Thánh cho soi xét gia chung từng người

Thánh cho học mới được lời

Không căn soi xét, không làm được chi

Đó là Luật, Lệnh Thánh ghi

Làm đồng phép Thánh, Thánh ghi Luật Thần

Không phải như những người trần

Tự học sách trần gọi phép thầy mo.

3. Lời Thiên Thánh Nước dặn dò

Ai làm đồng Thánh phải lo học lời

Học lời, học phép ban người

Mới có chữ, tiếng, phép Trời được trao

Qua thầy giáo truyền phép cao

Là đồng được học phép trao tại nhà

Không học sách trần người ta

Sách trần không có phép là của Thiên.

4. Nếu ai trên đầu có riêng

Tiếng nói dạy học, dạy khuyên lời gì

Về Đền Cha báo lời ghi

Xem rằng bóng gì, đã giáng trần gian

Bây giờ có nhiều người làm

Việc đồng xưng Thánh, xưng Quan trên đầu

Nhớ rằng Lệnh Thánh bắc cầu

Vạn người đồng hầu, Thánh không giáng thăng

Vạn người hầu, Thánh báo rằng

Không ai có Thánh giáng, thăng cho hầu

Từ hai lẻ một bắt đầu (2001)

Thánh Mẫu đã giải đồng hầu bàn loan

Đồng nào còn dám to gan

Bắc ghế hầu Thánh bàn loan điện nhà

Hoặc đi hầu đền la đà

Người hầu phạm Luật Thiên toà nước Nam

Ba đời, năm đời tội oan

Vì người nhà đã phạm sang Luật Thần

Hầu nhiều phạm tội lớn dần

Hầu ít phạm ít tội trần với Thiên

Bao sớ dâng mã, vàng, tiền

Ghi dâng hỗn láo với Thiên, với Thần

Mã, vàng, tiền âm dưới trần

Là đồ rác rưởi không phần được chi

Dân nhớ Luật của Thánh ghi

Từ nay tiền thật hãy ghi sớ trần

Tự viết lấy sớ trình Thần

Sớ in không cần, Thánh không chứng ghi.

5. Người dân từ nay trở đi

Đừng ai mua sớ vứt đi phí tiền

Nhất là sớ khoán dưới miền

Sớ chấn trạch đất liên thiên đừng dùng

Sớ mua tại cửa Thiên Cung

Chữ nho cũng vất không dùng được chi

Vì không phải thầy Thiên ghi

Trần tự bịa đặt để ghi sớ trình

Miễn là thu tiền cho mình

Tiền đi viết sớ, tội mình không hay

Ba đời con cháu đắng cay

Tội người viết sớ để lây người nhà

Đâu phải ai cũng làm ra

Cúng thuê, viết mướn sớ là cho dân

Tội này to lắm với Thần

Với Thánh nước Việt, Thánh, Thần đã ghi

Dân dại không hay biết gì

Làm thầy như thể làm thì cơ quan

Ai giám đốc được ký sang

Ký các văn bản việc làm tại nơi

Phải được bầu cử nên người

Nếu không có chức quyền đời làm chi

Như dân ai đến xin gì

Chủ tịch, hay phó, chức chi được làm

Trần gian mơ hồ rõ ràng

Việc Thiên cũng giống việc làm như dân

Gần giống nhau, cũng như trần

Kỷ cương, luật pháp, lệnh gần như nhau

Việc dân phải bỏ phiếu bầu

Phiếu cao hàng đầu làm các việc cao

Lần lượt, thứ tự xếp vào

Việc Thiên, Âm khác phép trao cho trần.

6. Ai có căn số việc Thần

Thánh, Thần sẽ xếp, Thánh, Thần sẽ trao

Tự làm không được ghi vào

Vào trong hàng ngũ xếp trao việc Thần

Đây là Luật, Lệnh Thánh nhân

Luật pháp Thánh, Thần nước Việt Nam ta

Quan hồn liệt sĩ nước nhà

Bây giờ nhiều lắm giúp là cho dân

Ai sai luật pháp Thánh, Thần

Sai luật pháp nước là trần tội Thiên

Tội nhiều, tội ít ghi nên

án trần là có án Thiên tội đời

Tùy theo nặng, nhẹ ghi lời

Các Quan có sổ ghi người tội chi.

6. Bài này Cha dạy từng ly

Cho dân học đạo tu trì tại gia

Hãy dạy con cháu trong nhà

Anh, chị, em ruột tu ra cùng mình

Tu cả dòng họ thực tình

Tu cả nước mình ai cũng phải tu

Tu đền đáp nghĩa công phu

Những người vì nước đã tu cho mình

Tu làm cách mạng trường sinh

Tu cho hoà bình, độc lập, tự do

Ơn Đảng, Ơn Bác chăm lo

Mới có hạnh phúc, ấm no muôn đời

Dân ta hãy nhất một lời

Tu đường đạo mới sáng ngời vinh quang

Học tư tưởng Bác vẻ vang

Học đạo đức Bác vẹn toàn tốt tươi

Chí công, vô tư dưới đời

Làm việc theo Bác, theo lời Bác khuyên

Tu nhân tích đức thảo hiền

Đừng làm sai phạm luật riêng nước nhà

Hãy chấp hành lệnh Quốc gia

Hiến pháp nước nhà, chính sách nói chung

Hãy cùng đoàn kết một lòng

Bảo vệ Tổ quốc núi sông của mình

Xây dựng đất nước phồn vinh

Dân giàu, nước mạnh, nước mình Việt Nam.

 

Tóm tắt lời Cha giảng tại sao thờ điện tại gia:

 

  1. Người phải có căn số Thánh, số Thần, được báo phải lập điện thờ tại gia để thờ Phật, Thánh, Thần để học tu đạo, học phép Thánh.
  2. Khi học phép Thánh sẽ có lệnh gọi đi trình các đền, các nơi di tích lịch sử hoặc làm việc gì theo lời Thánh dạy. Khi còn nghi ngờ không biết có đúng hay không phải tìm về Đền Hoà Bình soi ra để nghe báo rõ cụ thể việc mình, đem cả bài viết về trình lên Cha sẽ rõ hết về căn số, việc học, việc làm đúng hay sai, sẽ không bị mắc lừa hồn tà, mắc lừa thầy tà gọi sai, theo thầy tà sẽ mắc tội với Thánh, phí công mình tu đạo làm đồng tà.
  3. Nhớ rằng một vạn người thế kỷ 21 mới có một người dân đến tuổi thành niên Thánh chấm làm đồng Thánh lối mới để học phép giúp dân, hộ Quốc, ai có căn đồng sẽ được nối cầu đồng để cùng làm việc Thánh với Đoàn Hoà Bình.
  4. Người quy theo đạo, tu theo đạo, không phân biệt đẳng cấp, dân tộc, nam, nữ, già, trẻ, trình độ văn hoá, nghề nghiệp… tu cho mình, tu cho gia đình, tu cho đất nước, quy đạo không phải mất tiền.
  5. Ai có số căn đồng mới, không phải ra trình đồng Tứ phủ, không phải mở phủ tiến căn gì, không phải đi về đền Trần – Kiếp Bạc hay Đền Mẫu mua bản sắc, sớ về thờ điện là sai, không đúng. Các sớ họ tự viết ra, tự in ra không có nghĩa lý gì, không có luật phép gì, chỉ là bịp lừa dân để kiếm tiền, không được gì việc Thánh, việc dân, đừng ai bắt chước làm sai như vậy sẽ phải tội 3 đời, 5 đời chết tù hồn vong khổ, gia đình, con cháu vì tội bố hay mẹ làm thầy viết sớ, viết sắc bán để lừa dân.
  6. Đạo mới thế kỷ này gọi là:

                        Đạo Trời nước Việt Nam

                        Đạo Tâm Linh Đặc Biệt.

            Chính Đạo bắt nguồn gốc từ Đạo Tứ phủ mà ra, Hội đồng Thánh, Thần làm việc là của Tứ phủ trước đây, thế kỷ 21 các Ngài không ngự hầu bàn loan nữa, các Ngài làm việc Thánh để giúp dân, hộ Quốc.

 

            Kính viết theo lời đọc của Cha tại Đền Hoà Bình

 Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *