Lời cha dạy thờ

Lời cha dạy thờ

LỜI CHA DẠY THỜ

 

1. Việc thờ hai bát lô nhang

Tại gia cho được an khang Luật Thần

Bên phải là thờ Tổ trần

Gọi thờ Tiên Tổ của phần tại gia.

2. Bên trái thờ Thổ Công nhà

Thờ Quan Thần Đất gọi là Thổ Công.

3. Nếu ai có điều kiện cùng

Muốn thờ Đức Bác kính cung tại nhà

Thờ riêng một ban tại gia

Nhà rộng cao hãy thờ là riêng ban

Thờ cao nhất giữa hai ban

Dưới cờ Tổ quốc vẻ vang đời đời.

4. Ban cao cách nhau tại nơi

Ba mươi phân được thờ người hồn thiêng (30cm).

5. Hoặc khoảng cách giữa dưới trên

Bảy mươi phân hãy thờ nên hai hàng (70cm).

6. Lô nhang viết lấy rõ ràng

Tự viết lấy được, tự làm được nay

Khi làm xin phép thế này

Xin Quan cho phép con nay tự làm.

7. Nếu nhờ thầy, thầy rõ ràng

Phải là đồng Thánh chữ mang của Thần

Nếu không có, trần không cần

Trần tự làm được, được phần tự lo./.

 

(Ban thờ bên phải là tay trần từ ngoài vào,

tay trái của trần vào là thờ Thổ Công cao hơn 30cm trở lên).

 

  1. Ai có điều kiện, thờ ban riêng Bác Hồ. Nhà nhỏ thờ 2 ban. Khi tuần, rằm, giỗ, tết là mời lễ được Thánh, Thần ở ban Thổ Công.
  2. Khi có đại lễ, gia đình có lòng mời Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam là được hết, không phải thờ bát hương riêng.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *