Lời cha báo dân lập điện phí công không có căn đồng thờ không có thánh

LỜI CHA BÁO DÂN

LẬP ĐIỆN PHÍ CÔNG

KHÔNG CÓ CĂN ĐỒNG

THỜ KHÔNG CÓ THÁNH

 

1. Nhiều người thờ điện phí công

Thờ điện phí của, Thánh không giáng thờ

Nay Cha báo dân bằng thơ

Vì sao điện thờ không có bóng Thiên

Không có Phật, Thánh, Thần thiêng

Không có Cha, Mẹ bề trên giáng trần

Bởi vì điện thờ tà Thần

Nhà có tà đất, hồn phần giặc xưa

Giặc chết hồn còn dây dưa

ở trong phần đất sớm trưa rất phiền

Đi xem đồng bói gọi liền

Đất ở rất nặng, muốn yên nghe thầy

Về nhà lo lập điện ngay

Thờ Phật, thờ Thánh, thờ ngay Quan, Thần

Thờ căn số được an thân

Khỏi mang tai hoạ khổ trần đắng cay

Phải trình đồng, mở phủ ngay

Kẻo nhà có sự không hay cho mình

Nào là mất của tội tình

Nào là chồng mình đi với người ta

Con nghiện ma tuý gây ra

Cờ bạc, đề đóm cả nhà khổ lây

Lại còn mất mạng có ngày

Gia đình có sự không hay của, người

Thầy gọi đúng tủ, nhận lời

Lo tiền lập điện tại nơi gia đình

Thờ điện trong nhà linh tinh

Trên dưới chục bát hương trình tại gia

Hàng ngày hương khói trong nhà

Tuần, rằm lễ cúng, tốn là của, công

Một năm bốn vấn theo đồng

Theo thầy đi cúng lễ rong chùa, đền

Canh đàn lớn, nhỏ lo nên

Theo thầy lụi bại của, tiền ai hay

Hàng năm đi hầu đó đây

Học mót theo thầy hầu tiệc bàn loan.

2. Người nào có bóng tà gian

Tà giả ông Thánh, nó làm hầu canh

Tà cũng nhảy múa tung hoành

Không ai biết được tà ranh nó hầu.

3. Ai không có tà trên đầu

Cũng đi thờ điện, cũng hầu bàn loan

Nhìn thầy học mót để làm

Khi hầu không có bóng ban trên đầu.

4. Có người đồng thuộc làu làu

Khi bắc ghế hầu tự bịa nói ra

Tự mồm xưng Mẹ, xưng Cha

Xưng Quan, xưng Chúa Chầu Bà giáng lâm

Xưng Cô, xưng Cậu chứng tâm

Cung văn hát nịnh, rú ầm hồi cung

Hầu hao tiền tốn của cùng

Vì dân quá dại thực không hiểu gì

Nhiều người bỏ cuộc lễ nghi

Bỏ hầu, bỏ điện vì khi hết tiền

Bán nhà, vỡ nợ dưới miền

Gia đình tan nát khổ phiền tả tơi

Vợ chồng mỗi người một nơi

Bỏ thầy đã muộn cảnh đời xác xơ.

5. Nhiều thầy làm tiền xưa, giờ

Thầy tà nó ác, nó vơ tiền trần

Soi bói gọi láo lừa dân

Doạ cho dân sợ phải phần lo toan

Tiền mất, bệnh hoạn vẫn mang

Nhiều người điên dở vẫn mang trình đồng

Giải oan, cắt kết cho vong

Cúng ma, cúng quỷ, trừ không được gì

Tiền oan nghiệp chướng vẫn ghi

Thầy mo cúng chẳng được gì còn nguyên.

6. Nhiều người không số căn Thiên

Cũng đi xem bói thờ riêng điện nhà

Thờ cho mát mẻ tại gia

Thờ cho con cháu, người nhà được an

Thờ cho buôn bán dễ dàng

Thờ cầu việc làm thuận lợi chồng con

Thờ cho khỏi ốm mỏi mòn

Có nhà cả mẹ, cả con hầu thờ

Thờ không hiểu Luật Thiên Cơ

Thờ cho tốn sức, điện thờ phí công

Nhiều nhà thờ riêng, thờ chung

Thờ cho tốn của, thờ không được gì

Nhà nào có tà về đi

Tức là tà ở đất nhà người ta

Hoặc tà ngoài đường vào nhà

Điện không Phật, Thánh, có tà vào ngay

Tội gì hương, nước hàng ngày

Tuần, rằm, giỗ, tết điện nay lễ nhiều

Một năm bốn vấn bao nhiêu

Chỉ cho tà đói đến nhiều nó ăn

Điện thờ không có số căn

Không làm việc Thánh rõ rành thờ sai

Không có Phật, Thánh một ai

Đến nhà thờ điện phí hoài công Thiên

Trần gian đừng tưởng có tiền

Xây điện thờ Phật, Thánh, Tiên đến nhà

Dù rằng điện lớn, to ra

Lễ nhiều cúng phí cho tà đến ăn

Ai thờ điện, đừng lăn tăn

Hãy tự giải hết điện thờ tại gia

Không phạm Luật Thánh chi qua

Không mời thầy cúng đến nhà giải đi

Tự mình làm được một khi

Không phải lo nghĩ tý ty việc làm.

7. Nhà ai có tà rõ ràng

Nếu khổ đến cửa Thiên Đàng Đền Cha

Cha soi, Cha sẽ mách ra

Có tà sẽ có cách là lo toan

Bớt đi cảnh khổ, cảnh oan

Bao nhà đang phải khổ oan vì tà

Thờ điện, hầu tà khổ ra

Cuối cùng vẫn khổ oan gia của, người

Lời Cha dạy dân khắp nơi

Cha cứu giúp người bớt cảnh khổ oan.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *