Lễ viếng hồn anh hùng và liệt sĩ Ngày 27 tháng 7 tại nghĩa trang

Lễ viếng hồn anh hùng và liệt sĩ Ngày 27 tháng 7 tại nghĩa trang

LỄ VIẾNG HỒN ANH HÙNG VÀ LIỆT SĨ

Ngày 27 tháng 7 tại nghĩa trang

 

Kính viếng hồn anh linh liệt sĩ

Ngày tri ân, tri kỷ viếng hồn

Ngày Bác Hồ cho dân lo dồn

Kính lễ viếng hương hồn liệt sĩ

 

Ngày hôm nay những người tri kỷ

Đáp đền công liệt sĩ hy sinh

Ngày hôm nay cả nước Nam mình

Đâu đâu cũng chương trình đền đáp

 

Nhớ công ơn đời đời ghi tạc

Công lớn cao liệt sĩ hy sinh

Để cho đời nước Việt quang vinh

Cho đất nước trường sinh muôn thuở

 

Ngày hôm nay dân Nam lo sửa

Dâng vòng hoa kính viếng nghĩa trang

Tấm lòng thành đền đáp công vàng

Hương, hoa, quà kính dâng liệt sĩ

 

Ngày tri ân tới người tri kỷ

Ơn linh hồn liệt sĩ hy sinh

Đã giành lại độc lập quang vinh

Cho Tổ quốc trường sinh mãi mãi

 

Ơn liệt sĩ đời đời dân phải

Đáp đền công cúng giỗ ngày này

Cả nước ta, Bắc, Trung, Nam nay

Dân cúng giỗ linh hồn liệt sĩ

 

Đội ơn người đã từng bền bỉ

Dám hy sinh khi Tổ quốc cần

Đã hy sinh không chút ngại ngần

Đã để lại muôn phần tốt đẹp

 

Cho nước Nam có một sử thép

Sử anh linh liệt sĩ quang vinh

Những tượng đài liệt sĩ uy linh

Là việc làm đền ơn liệt sĩ

 

Đội ơn hồn liệt sĩ dũng khí

Đã vì dân, vì nước hy sinh

Đời nối đời dân nước Nam mình

Đền đáp nghĩa ân tình trọng đại

 

Cầu hồn linh liệt sĩ mãi mãi

Dưới suối vàng mát mẻ thảnh thơi

Độ dân nước ngày một đẹp tươi

Ơn liệt sĩ đời đời, mãi mãi.

 

Lời Cha dạy:

Dân ta hãy nhớ đáp đền

Vòng hoa, quà lễ viếng hồn nghĩa trang

Rượu bia, nước ngọt đàng hoàng

Ai có lòng lễ cứ mang lễ hồn

Nếu tập thể đông lo dồn

Cúng giỗ cơm cỗ mời hồn về ăn

Nơi đền, chùa, đình được chung

Hoặc đến nhà cùng có liệt sĩ ta

Nhà ai thờ liệt sĩ ra

Cúng mời liệt sĩ chứng quà cỗ dâng

Đó là báo đáp đền công

Tạ ơn liệt sĩ nói chung quê nhà

Không được cúng mã chi qua

Tiền, vàng âm phủ phí ra tiền trần

Phạm vào Luật của Thánh Thần

Hãy lễ quà thật, hoặc phần cúng cơm./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *