KINH CẦU SÁM HỐI, GIẢI THOÁT CHO TRẦN CHO NGƯỜI ỐM KHÓ CHẾT

 KINH CẦU SÁM HỐI, GIẢI THOÁT CHO TRẦN

CHO NGƯỜI ỐM KHÓ CHẾT

 1. Kính xin Phật, Thánh với Thần

Của non nước Việt muôn phần tốt tươi

 1. Kính xin Hồn Nước sáng ngời

Độ dân, giúp nước muôn nơi ơn nhờ

 1. Kính xin trên giúp bây giờ

Gia đình có sự kính nhờ đến Thiên

 1. Nhờ cầu trên giúp Gia tiên

Nhà có người ốm khổ phiền đắng cay

 1. Gia đình chạy chữa đó đây

Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây không lành

 1. Người nhà đau ốm rõ rành

Người ốm khổ nhất trần dành tâm lo

 1. Gia đình ai cũng chăm cho

Thuốc thang chăm sóc để cho mau lành

 1. Nhưng vì bệnh tật rõ rành

Không thể qua khỏi khổ hành cháu con

 1. Nếu vì gia sự không tròn

Xưa gây nên tội héo hon đời này

 1. Hoặc là đời này gây ngay

Cho nên trần phải đắng cay khổ phiền

 1. Tội đời phải trả luân phiên

Khổ cả người sống phải nên gánh gồng

 1. Xin trên xá tội chất chồng

Xá cho người ốm, người cùng tại gia

(Đọc họ tên, tuổi người ốm, địa chỉ…)

 1. Trước xin sám hối Thiên Toà

Sau xin sám hối Phật và Thánh, Tiên

 1. Sám hối các Quan Thần miền

Sám hối Tiên Tổ, Gia tiên họ nhà

 1. Sám hối Nội, Ngoại, Ông, Bà

Trần có chi lỗi với là Âm Dương

 1. Xin được xá tội trên thương

Xin quy Tiên Tổ xin đường về âm

 1. Bởi vì sống thấy khổ thầm

Khổ cả con cháu, khổ tâm gia đình

 1. Gia đình kính lễ thưa trình

Kính lên Thiên giới nước mình Việt Nam

 1. Kính đơn sám hối Thiên Đàng

Xin trên độ, hộ việc làm hôm nay

 1. Nhẹ xin trên giải bệnh này

Nặng xin trên giải thoát nay cho trần

 1. Xin quy Tiên Tổ hồng ân

Xin quy Tông Tổ nước trần Việt Nam

 1. Sống theo Đảng, Bác lo làm

Công việc xã hội việc sang gia đình

 1. Chết theo Tông Tổ anh linh

Tiên Tổ gia đình giải thoát tấm thân

 1. Cầu trên độ hộ cho trần

Xin cầu xá tội cho phần Gia tiên

 1. Cầu xin được sự bình yên

Gia đình con cháu bớt phiền đắng cay

 1. Ba lần cầu kính kinh này

Xin trên giải thoát cho nay người trần./.

Lưu ý: Gia đình viết đơn sám hối trình lên Thiên, tụng kinh 3 ngày vào lúc 12 giờ trưa hoặc 5 giờ tối, mỗi ngày 1 lần; đơn viết lễ đọc, xong hóa đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *